Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Уебинар на тема: Изследвания и иновации в селскостопански хранителни системи (ERA Agenda 2021-2027) и възможности за университети и индустрия

  Аграрният университет – Пловдив, в сътрудничество с Международния научен съвет и Министерството на образованието и науката на България, организира виртуален семинар, който ще се проведе на 9 февруари 2021 г., от 10:00– 16:00 (EET).

  Целите на семинара включват:

  • Обсъждане на биоикономиката и селскостопанските храни и фуражи и свързаните с тях научноизследователски и иновационни приоритети на държавите-членки на ЕС, както и на международно ниво;
  • Проучване на взаимодействието между „Хоризонт Европа“, Целите на ООН за устойчиво развитие и добросъседство, инструмента за международно сътрудничество и развитие (NDICI);
  • Свързани приоритети на Португалското председателство на Съвета;
  • Предстоящото начало на научно сътрудничество в областта на агрифуд науките начало между Университета във Вагениген и Аграрния университет – Пловдив като платформа за по-обширна европейска мрежа;
  • Подобряване на участието на индустрията в сътрудничество в научноизследователски инициативи, включително групирането на Living Labs;
  • Взаимодействие между изследователски инфраструктури на Европейския съюз и изследователски инициативи на Agrifood, по-специално с научноизследователската инфраструктура на LifeWatch Eric за биоразнообразие в Испания;

   Можете да проследите тази препратка към страницата за регистрация.

  Публикувано на 27/01/2021