Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Втория международен филологически форум за студенти и докторанти

  Уважаеми колеги,

  Факултетът по славянски филологии има честта и удоволствието да Ви покани на Втория международен филологически форум за студенти и докторанти, който ще се проведе от 17 до 20 ноември 2016г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“.

  • Основни направления, в които очакваме Вашите заявки, са:
  • Литературознание;
  • Лингвистика;
  • Фолклористика и Културна антропология;
  • Средновековна култура и литература;
  • Методика на обучението по български език и литература;
  • Методика на чуждоезиковото обучение.
  • В рамките на Форума

  В рамките на Форума са предвидени лекции на изявени български учени.

  В програмата са включени икръгли маси на следните теми: „Живот с другите“, „Българите отвъд България“, работни семинари „Преводи и прочити”, „Млади критици за нови български автори”, както и вечер, в която ще се четат преводи на текстове на св. Климент Охридски. Ще бъдат организирани срещи с известни български писатели и журналисти.

  Последният ден, 20.11.2016 г., е предвиден за посещение на Рилския манастир.

  Важно

   

  • Докладите ще бъдат коментирани и оценявани от експертно жури.
  • Работни за Форума са всички славянски езици и английски език.
  • Време за представяне на докладите – 15 минути.
  • Няма такса правоучастие.
  • За участниците се предвижда коктейл, обеди за работните дни на конференцията и кафе паузи.
  • Нощувката на чуждестранните участници, които предпочитат да бъдат настанени в общежитие, е в размер на 8 евро.
  • Срокът за подаване на заявката за участие е 15 октомври 2016 г.

  http://philol‐forum.uni‐sofia.bg/forum/second‐international‐philological‐forum‐bg/

  Публикувано на 16/10/2016