Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • ЗА СЕМИНАР ПО СОЦИОЛИНГВИСТИКА „Методика на социолингвистичното изследване“

  ПОКАНА

   

  ЗА СЕМИНАР ПО СОЦИОЛИНГВИСТИКА

   

  „Методика на социолингвистичното изследване“

  На 1 декември 2023 г. екипът на Шуменския университет към Националната научна

  програма „Развитие на българистиката в чужбина” организира семинар на тема

  „Методика на социолингвистичното изследване“.

   

  Домакини на семинара са Лабораторията по приложна лингвистика „Аксела Лазарова“ и Центърът за докторанти на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

   

  Лектор: проф. д.ф.н. Красимира Алексова

  Модератор: проф. д-р Димитър Попов

   

  Начало: 9.00 ч. на 1 декември 2023 г.

  Място на провеждане: зала 208 на Корпус 2 на ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Форма на провеждане: хибридна

   

  Заявка за регистрация може да бъде направена на адрес:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_HU97AT2nwmJwCkMXVfnd_eUSYmJI8cN-FEb_tPG6pR6TeA/viewform

   

  За допълнителна информация: https://www.shu.bg/projects/uchastie-shu/nacionalni/mon/nacionalna-nauchna-programa- razvitie-i-utvarzhdavane-na balgaristikata-v-chuzhbina/

  ПОКАНА

  ПРОГРМА

   

  Публикувано на 16/11/2023