Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Информация за докторантите

    Изпит по чужд език (английски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе онлайн на 23.09.2020 г. с начален час 9.30 ч – 11.30 ч.

    Изпит по чужд език (немски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе на 29.09.2020 г. от 10.30 ч. в зала 307, Корпус 2 на ШУ.

    Изпит по чужд език (руски език) от индивидуалните учебни планове на докторантите ще се проведе на 23.09.2020 г. от 10.00 ч. в зала 202 Корпус 2 на ШУ.

    Публикувано на 14/09/2020