Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Изпит за докторанти 11.07.2020 г.

    Изпит за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания ще се проведе от проф. д-р Надка Николова на 11 юли 2020 г.  от 9.00 ч. 

    Публикувано на 01/07/2020