Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Изпит за докторанти 16.06.2020 г.

    Изпитът за докторанти по дисциплината Методи и методология на научните изследвания ще се проведе онлайн на 16.06.2020 г.

    Публикувано на 10/06/2020