Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Покана за докторантски семинар – 15.10.2018 г.

  Семинар за докторантите на
  Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

  Във връзка с обучението на докторантите по дисциплината Методи и методология на научните изследвания Ви информираме, че семинарът по дисциплината с лектор проф. д-р Надка Николова ще се проведе на
  15 октомври 2018 г. от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.
  в кабинет 209, Корпус 1.

  Публикувано на 01/10/2018