Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ

  Дата Конкурсен изпит Място на провеждане
  Шумен Варна Добрич

  03.07.2018 г. 06.07.2018 г.

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  03.07.2018 г. 06.07.2018 г.

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  03.07.2018 г. 06.07.2018 г.

  НЕМСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  03.07.2018 г. 06.07.2018 г.

  РУСКИ ЕЗИК (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  03.07.2018 г. 06.07.2018 г.

  ТЕОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  НЕ

  НЕ

  03.07.2018 г. 06.07.2018 г.

  ИКОНОМИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  03.07.2018 г. 06.07.2018 г.

  МАТЕМАТИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  03.07.2018 г. 06.07.2018 г.

  ФИЗИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  03.07.2018 г. 06.07.2018 г.

  ХИМИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  03.07.2018 г. 06.07.2018 г.

  МУЗИКА (устен изпит)

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  03.07.2018 г. 06.07.2018 г.

  РИСУВАНЕ

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  03.07.2018 г. 06.07.2018 г.

  ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Корпус 2

  НЕ

  НЕ

  03.07.2018 г. 06.07.2018 г.

  ИНФОРМАТИКА (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  03.07.2018 г. 06.07.2018 г.

  СВЯТ И ЛИЧНОСТ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  03.07.2018 г. 06.07.2018 г.

  БИОЛОГИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  03.07.2018 г. 06.07.2018 г.

  ГЕОГРАФИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  03.07.2018 г. 06.07.2018 г.

  ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И СПОСОБНОСТИ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

  03.07.2018 г. 06.07.2018 г.

  ИСТОРИЯ (тест)

  Корпус 1

  ДИКПО

  Колеж

   

  Начален час на изпитите в гр. Шумен – 9,00 ч.

  Начален час на изпитите в гр. Варна и гр. Добрич – 9,30 ч.

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” запазва правото си за промяна в графика на кандидатстудентските изпити.