Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Проф. д-р  Меглена Живкова Апостолова
  Проф. д-р Меглена Живкова Апостолова

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус 2, стая 102

  Телефон: +359 988705578

  Email: m.apostolova@shu.bg

  Приемно време: Вторник 9 - 17 ч. Сряда 9-17 ч.


  Завършен университет, специалност

  Висш Музикално-Педагогически Институт гр. Пловдив

  Магистър „Музикална Педагогика”

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1976 - 1977 Пианист-корепетитор в Музикален Театър гр. Шумен.

  1977 - 1978 Преподавател по пиано в ДМШ гр. Провадия.

  1982 - 1983 Учител по музика в Пето ЕСПУ гр. Варна.

  1983 - 1984 Преподавател по музика в Полувисш Институт за Начални Учители гр. Шумен .

  Заемани академични длъжности

  1.11.1984 - Преподавател по пиано

  1.07.1990 - Старши преподавател по пиано

  1.11.1992 - Главен асистент по пиано

  2.12.1998 - Доцент по пиано

  1.11.2016 - Професор по Музикознание и музикално-изпълнителско изкуство – Пиано

  Придобити научни степени

  1995 Доктор по изкуствознание

  Водени лекции и/или упражнения

  Пиано - специален предмет

  Пиано - задължителено пиано

  История на клавирната култура

  Преподавател по музикален инструмент/пеене

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  2002-2004 Преподавател по пиано/музикална теория/солфеж/хармония в Bahrain Music Institute,гр. Манама, Бахрейн

  2004-2005 Директор на Classic Music Institute, гр. Мускат, Оман

  2006-2009 Преподавател по Музика в Naseem International School, гр. Рифа, Бахрейн

  2009-2010 Артистичен директор на Dhow Countries Music Academy, Занзибар, Танзания

  2010-2012 Преподавател по музика, пиано и музикална теория в Bishop Mackenzie International School , гр. Лилонгве, Малави

  2015г. - от 5 до 12 Октомври "visiting professor" в Greig Music Academy, Университета Берген, Норвегия

  2016г. - oт 21 дo 25 Март"visiting professor"е Университета "Казимир Велики" в град Бидгошч, Полша

  2016г. - от 17 до 23 април "visiting professor" в Норвежка Музикалната Академия в гр. Осло, Норвегия по програмата BG09 EEA Grants

  Области на научни интереси

  Клавирна интерпретация

  Клавирна методика

  Клавирни стилове

  Съвременна клавирна музика - интерпретаторски проблеми

  Първи професионални пианисти, композитори и учители по пиано в гр. Шумен и България

  Методика на преподаването на музикален инструмент

  Начално обучение по пиано

  Начално обучение по музика

  Четене и свирене на "прима виста" на пиано

  Клавирно обучение на бъдещите учители по музика

  Специализации

  Пиано интерпретация - Висш музикално-педагогически институт "Ференц Лист", гр. Ваймар, Германия

  Майсторски клас по пиано интерпретация в Яначковата Академия за музикално и драматично изкуство, гр. Бърно, Моравия, Чехия

  Пиано интерпретация - гр. Прага, Чехословакия

  2006 – сертификат “PYP Inquiry", International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme, гр. Манама, Бахрейн

  2008 – сертификат "Inquiry", International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme, гр. Манама, Бахрейн

  2009 - сертификат "Inquiry and assessment” - International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme, гр. Манама, Бахрейн

  2009 – сертификат “Assessment”, International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme

  2010 – “Recording and Archiving Music” workshop, Университета Макерере, гр. Кампала, Уганда

  2010 - сертификат за:

  1. Using the Arts and Creativity in the Primary Classroom;

  2. Learning in the Emotional Rooms

  3. Building a Funraising Program

  4. Running your successful Capital Campaign

  проведени по времето на конференцията на Асоциацията на международните училища в Африка, Найроби, Кения, Октомври 2010

  2014 - сертификат "English for Lecturers", Румънско-Американски Университет RAM, Букурещ, Румъния

  Участия в международни и национални научни проекти

  2006 – “PYP Inquiry Workshop”, International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme, гр. Манама, Бахрейн

  2008 – “Inquiry Workshop” (part 2), International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme, гр. Манама, Бахрейн

  2009 - “Inquiry and assessment” - International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme, гр. Манама, Бахрейн2009 – Online workshop “Assessment”, International Baccalaureate Organization, Primary Years Programme

  2009 - “UMOJA” – Aдис Абеба,Етиопия.

  2010 - 1. Using the Arts and Creativity in the Primary Classroom;

  2. Learning in the Emotional Rooms

  3. Building a Funraising Program

  4. Running your successful Capital Campaign

  проведени по времето на конференцията на Асоциацията на международните училища в Африка, Найроби, Кения, Октомври 2010.

  2010 - “АRCHIVING MUSIC” – Makerere Univrsity , гр. Къмпала, Уганда.

  2012 - „Viva la Musica!” - студентски творчески конкурси (№ РД-05-294/15.03.2012)

  2013 - „Viva la Musica!” - студентски творчески дейности (№ РД-08-292/05.03.2013)

  2013 - 17-18. 04. 2013 г. - Участие с Академична хорова формация в Осми международен фестивал „Среща на студентските хорове” в Американски университет в България, гр. Благоевград

  от 30 Юли 2013 - Експерт по културата към Европейската Изпълнителна Агенция за Образование, Аудиовизия и Култура

  2014 - 22-26.09.2014 - „English for lecturers” в ( Румънско-Aметриканския Университет в Букурещ, Румъния)

  2014 - „Музикален калейдоскоп” - студентски творчески дейности (№ РД-10-584/04.04.2014)

  2014 - Председател на журито на студентски конкурс за дирижиране “Златната Палка”

  2014 - Председател на журито на студентски клавирен конкурс “Пиано Аморе”

  2015 - Участник в групата за изработване на портфолио “PEPELINO” за промотиране на езиково и междукултурно обучение в предучиищна възраст (английски с музика) в Европейския Център за модерни езици в гр. Грац, Австрия

  2015 - от 5 до 12 Октомври „visiting professor” в Музикалната Академия „Григ”, Университета Берген, Норвегия по програмата BG09 EEA Grants

  2015 - „Музикална мозайка” - студентски художествено-творчески дейности (№ РД-08-290/12.03.2015)

  2016г. - от 21 до 25 март - „visiting professor” в Универсотета „Казимир Велики” в град Бидгошч, Полша (Еразъм)

  2016г. - „Viva la Musica! Viva Academia!” - цикъл студентски музикално-творчески дейности, посветени на 45-годишнината на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (№ РД-08-134/08.02.2016)

  2016г. - от 17 до 23 април „visiting professor” в Норвежка Музикалната Академия в гр. Осло, Норвегия (BG09 EEA Grants)

  2016 - Естетически ценности и възпитание - 45 години Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и 85 години от рождението на професор Венета Вичева. (ШУ „Еп. К. Преславски”, Община Шумен, Общински детски комплекс - Шумен, Български хоров съюз)

  2017 - „Музикална работилница” - студентски художествено-творчески дейности (РД-08-81/03.02.2017).

  2018 - International Edvard Grieg Piano Competition 2018, Bergen, Norway, 1-9, September 2018

  2018 - Университетски проект “Музика и празник – студентски художествено-творчески дейности”, РД-10-413 от 28 февруари 2018 г.

  2019 - Университетски проект „Цикъл художественотворчески дейности на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“, проект № РД-08-/31.01.2019

  2020 г. - Проект на катедра МЕМВИ „Художественотворческа дейност и професионална компетентност на бъдещите учители по музика“, Договор № РД-21-193/05.03.2020 г., вх. № РД-08-160/05.02.2020 г., ръководител – доц. д-р Янна Рускова, Катедра „Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство”, Педагогически факултет, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  Заемани ръководни позиции

  1994 - 1996 - Декан на Факултета по Педагогика на изкуствата

  2004 - 2005 - Директор на Classic Music Institute, гр. Мускат, Оман

  2009 - 2010 - Артистичен директор на Dhow Countries Music Academy, Занзибар, Танзания

  Организационна дейност

  Организатор на много концерти от национален и международен мащаб

  Организатор на музикални конкурси, майсторски класове, лекции и лектории

  Организатор на ученически и студентки музикални изяви в национален и международен мащаб

  Координатор на Програма Еразъм за катедра МЕМВИ

  Членства в научни организации

  - Редовен член на Liszt Society, Англия;

  • Редовен член на СБК, секция Музиколози, София, България;

  • Асоцииран член на ELIA (European League of Institutes of the Arts), Амстердам, Холандия (1999 г.);

  • Член на EPTA (European Piano Teachers Association), Лондон (2001 г.);

  • Член на Асоциацията на преподавателите в Бахрейн (2004 г.).

  Държавни и/или научни награди

  HАГРАДИ

  • 1996 - За специален принос в създаването и изгаждането на Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски” по случай 25-годишния му юбилей

  • 2009 – За подкрепа, лоялност и усърдна работа в Международно училище Насийм, гр. Рифа, Бахрейн

  • 2012 – За ценен принос в развитието и достиженията на Международно училище “Бишоп Макензи” , гр. Лилонгве, Малави

  • 2015 – За ценен принос в развитието и достиженията на Международно училище “Бишоп Макензи” , гр. Лилонгве, Малави

  ВКЛЮЧВАНЕ В ЕНЦИКЛОПЕДИИ

  - Енциклопедия “Научната слава на България”, изд. Сириус, 2009г., с.19-20

  - Енциклопедия “Бележити български жени”, изд. Сириус, 2009г., с.214-215

  СТУДЕНТСКИ НАГРАДИ

  • 2003: студентката Ахлам Абас печели Златен медал, Трета състезателна група - Пиано, Музикален фестивал “Сент Кристофър”, 27 Януари 2003г., Бахрейн

  • 2003: 5 студента на Доц. Апостолова печелят 5 престижни награди на церемонията за връчване на наградите на UNICEF, под патронажа на съпругата на Престонаследника на Бахрейн 28 Февруари 2003г., Бахрейн

  • 2003: Гранд при и още 4 награди за музика, Младежки фестивал за иакуства и литература, Бахрейн

  • 2004: Златен медал и Сребърен медал, Първа състезателна група - Пиано, Музикален фестивал “Сент Кристофър”, Бахрейн

  • 2004: Гранд при за музика, Втора и Трета награда във втора състезателна група, Младежки фестивал за иакуства и литература, Бахрейн

  • 2004: Специална награда за пиано, Международен конкурс по пиано “Еванджелия Джъри”, гр. Ларнака, Кипър.

  БЛАГОДАРСТВЕН ПИСМА

  2016г - Благодарствено писмо от Норвежката Музикална Академия, гр. Осло, Норвегия;

  2015г. - Благодарствено писмо от Музикалнатa Академия Григ, гр. Берген, Норвегия;

  2016г. - Благодарствено писмо от Универсотета "Казимир Велики" в град Бидгошч, Полша.