Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Проф. д-р  Меглена Живкова Апостолова
  Проф. д-р Меглена Живкова Апостолова

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус 2, стая 102

  Телефон: +359 988705578

  Email: m.apostolova@shu.bg

  Приемно време: Вторник 9 - 17 ч. Сряда 9-17 ч.