Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Мариана Иванова Минчева - Ризова
  Гл. ас. д-р Мариана Иванова Минчева - Ризова

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус ДИКПО-Варна, стая 85

  Телефон: 0897989190

  Email: m.mincheva-rizova@shu.bg

  Приемно време: вторник от 14 до 16 ч. и четвъртък от 14 до 16 часа в ДИКПО; сряда, първа седмица от разписа на ШУ, от 13 до 17 ч. в Педагогически факултет, зала 209; четвъртък, втора седмица от разписа на Колеж - Добрич, от 08 до 16 часа в Колеж - Добрич, зала 208.


  Гражданско образование в детската градина
  Материалът е разработен от гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова от ДИКПО - Варна за квалификационните нужди на педагогически кадри в областта на предучилищното възпитание - кандидати за V, ІV и ІІІ ПКС