Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Хон. проф. д-р  Севдалина Илиева Димитрова
  Хон. проф. д-р Севдалина Илиева Димитрова

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус ДИКПО, стая 82

  Телефон: 0898 868 531

  Email: s.dimitrova@shu.bg

  Приемно време: ДИКПО-Варна: понеделник 13.00 - 15.00 ч., вторник 12.00 - 14.00 ч.