Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Преподаватели

  Преп. Кольо Георгиев Димов
  Преп. Кольо Георгиев Димов

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус ДИКПО Варна, стая 62

  Телефон:

  Email: k.dimov@shu.bg

  Приемно време: (I-ва седмица) Понеделник 14:00-18:00, Четвъртък 12:00-16:00; (2-ра седмица) Понеделник 08:00-16:00 (по предварителна уговорка с преподавателя); Със студенти от ДИКПО Варна: (I-ва седмица) Вторник 08:00-16:00; (II-ра седмица) Петък 08:00-16:00


  Завършен университет, специалност

  Завършил средно образование в III-та Природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов", гр. Варна

  Завършил висше образование в Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", специалност "Английска Филология", степен "Бакалавър"

  Завършил висше образование в Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", специалност "Английска Филология: Лингвистика и превод", степен "Магистър"

  Заемани академични длъжности

  Преподавател

  Придобити научни степени

  Бакалавър, Магистър

  Водени лекции и/или упражнения

  ПАЕ Iч. Writing practice, Reading comprehension, Translation BG-EN/EN-BG

  ПАЕ IIч. Writing practice, Reading comprehension, Translation BG-EN/EN-BG

  Участия в проекти

  2016 Проект „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език“ / Challenges in English teaching and research” Договор № РД-10-444/ 7.03.2016 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. № РД-08-129/8.02.2016 г.)

  2017 Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

  2021: Проект на ДИКПО № РД 08 - 132/ 04.02.2021 г., тема: „Експериментиране на иновативни образователни технологии - II част”