Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Преп. Кольо Георгиев Димов
  Преп. Кольо Георгиев Димов

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус ДИКПО Варна, стая 62

  Телефон:

  Email: k.dimov@shu.bg

  Приемно време: (I-ва седмица) Понеделник 14:00-18:00, Четвъртък 12:00-16:00; (2-ра седмица) Понеделник 08:00-16:00 (по предварителна уговорка с преподавателя); Със студенти от ДИКПО Варна: (I-ва седмица) Вторник 08:00-16:00; (II-ра седмица) Петък 08:00-16:00


  2019 200 текста за превод от български и английски за бакалаври. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-80-9
  2019 120 текста за превод от български и английски за магистри. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-79-3
  2019 333 български и английски текста за превод. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-81-6