Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Преп. Стефка Веселинова Христова
  Преп. Стефка Веселинова Христова

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус ДИКПО, стая 45

  Телефон: 052/ 301241

  Email: s.hristova@shu.bg

  Приемно време: ДИКПО-Варна кабинет 45 или ШУ корпус 1 кабинет 401, четвъртък - 8.30 - 16.30 ч. и петък - 8.30 - 16.30 ч.


  Тест за самоподготовка по ресторантьорство
  Примерен тест - за студенти, обучаващи се специалност Туризъм в ШУ.