Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Преп.  Валерия Иванова
  Преп. Валерия Иванова

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус К2, стая 302

  Телефон:

  Email: valeriya.ivanova@shu.bg

  Приемно време: вторник и сряда 8:15 - 16:15 ч.


  Завършен университет, специалност

  специалност „Английска филология”, Шуменски университет „Епископ К. Преславски”, ОКС „Бакалавър”

  специалност „Икономика и управление на бизнеса”, Шуменски университет „Епископ К. Преславски”, ОКС „Магистър”

  специалност „Счетоводство и контрол”, ИУ-Варна, ОКС „Магистър”

  специалност „Софтуерни технологии”- Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, ОКС „Магистър”

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2014-2020 г. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” - главен координатор в ЦМС

  2010-2011 г. - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” - хон. преподавател по английски език

  2009-2011 г. - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” - специалист в Център за международно сътрудничество и проекти

  Заемани академични длъжности

  2020 г.-преподавател

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически английски език

  Области на научни интереси

  педагогически дизайн, геймификация на обучението, планиране и управление на проекти, използване на информационни технологии в обучението