Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.м.н.  Николай Иванов Янков
  Проф. д.м.н. Николай Иванов Янков

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус A, стая 203

  Телефон: 058 / 603-209

  Email: n.yankov@shu.bg

  Приемно време: понеделник (8-16 ч.) и вторник (8-16 ч.)


  Завършен университет, специалност

  1993 - 1997 – висше образование в ШУ "Еп. К. Преславски", Факултет по Математика и Информатика, катедра Алгебра и геометрия, направление Математика; Квалификация – магистър.

  Заемани академични длъжности

  1997 - 2003 – асистент в катедра „Алгебра и геометрия”, ФМИ на ШУ „Еп. К. Преславски”

  2005 - 2007 – старши асистент в катедра „Алгебра и геометрия”, ФМИ на ШУ „Еп. К. Преславски”

  2007 - 2011 – главен асистент в катедра „Алгебра и геометрия”, ФМИ на ШУ „Еп. К. Преславски”

  2011 - 2012 – доцент в катедра „Алгебра и геометрия”, ФМИ на ШУ „Еп. К. Преславски”

  2012 - 2016 – доцент в катедра "Информатика и математика" при Колеж-Добрич на ШУ „Еп. К. Преславски”

  2016 – професор в катедра "Информатика и математика" при Колеж-Добрич на ШУ „Еп. К. Преславски”

  Придобити научни степени

  2006 - образователна и научна степен „доктор” по математика с шифър 01.01.02 - Алгебра и теория на числата

  2015 - научна степен "доктор на науките" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекционни курсове: "Дискретни структури" (за студенти от магистърска специалност „Системно администриране”), "Сигурност на информационните системи", "Информационна сигурност в Интернет" и "Криптографски системи" (за студенти от магистърска специалност „Софтуерни технологии”), Линейна алгебра и аналитична геометрия (за студенти от специалност „Математика и информатика”), Линейна алгебра и аналитична геометрия I и II част (за студенти от специалности „Икономическа информатика” и "Компютърни информационни технологии"), Теория на числата (за студенти от специалност „Икономическа информатика” и специалност „Математика и информатика”), Дискретна математика I и II част (за студенти от специалност „Информатика и информационни технологии” – Колеж Добрич), Математика I и II част (за студенти от специалности НУПЧЕ и НУПИТ – Колеж Добрич), Семинарни упражнения за всички специалности във ФМИ, както и за специалности в ФПН, ПФ и колежа в гр. Добрич: Алгебра, Линейна алгебра и аналитична геометрия, Дискретна математика, Теория на Галоа, Теория на числата, Висша математика, Кодиране и защита на данни, Алгебрична теория на кодирането, Теория на групите.

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Chonbuk National University, Jeonju, Korea: август 2012 - февруари 2013

  Области на научни интереси

  алгебрична теория на кодирането, линейна алгебра, дискретна математика, паралеризиране на алгоритми

  Специализации

  1. Семинар ”Information Security and Related Combinatorics” организиран от NATO - Advance Study Institute (ASI), Опатия, Хърватска, 31 май - 11 юни 2010. Лектори: prof. K.T. Arasu, prof. C. Colbourn, prof. R. Fuji-Hara, prof. W. Haemers, prof. M. Jimbo, prof. J. D. Key, prof. H. Kharaghani, prof. C. Lam, prof. S. Magliveras, prof. J. Moori, prof. T. Shaska, prof. L. Storme, prof. V. D. Tonchev, prof. R. Wilson

  2. Интензивен курс "Coding Theory" (DAAD-Project “Center of Excellence for Applications of Mathematics”). Лектори: проф. д-р Мартин Босерт (Университет Улм) и проф. дмн. Иван Ланджев (Институт по математика и Информатика към Българска Академия на науките), София и Пампорово, 2005.

  3. Интензивен курс "Coding and Theoretical Aspects of Information Theory" (Project DAAD in the framework of the Stability Pact for South Eastern Europe). Лектор: проф. дмн. Иван Ланджев (Институт по математика и Информатика към Българска Академия на науките), София, 2003.

  4. Интензивен курс "Coding Theory and Applications to Communication Technologies. Лектори: проф. д-р В. Хайзе и доц. д-р Т. Хонолд (Техн. Унив. Мюнхен, Германия), София, 2002.

  Участия в проекти

  2004 – 2006: проект ММ – 1304: Самоортогонални кодове и групи от автоморфизми с научен ръководител ст.н.с. II ст. д-р Илия Буюклиев, Фонд „Научни изследвания” към МОМН

  2001 – 2004 – „Теория на полетата. Самодуални кодове. Разширения на полета” с научен ръководител проф. д-р Никола Зяпков, Фонд „Научни изследвания” към ШУ ”Еп. К. Преславски”

  2005 – 2008 – „Екстремални самодуални кодове. Разширения на Галоа” с научен ръководител проф. д-р Никола Зяпков. Фонд „Научни изследвания” към ШУ ”Еп. К. Преславски”

  2009 – „Оптимални самодуални кодове. Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за метаабеловите групи” с научен ръководител проф. д-р Никола Зяпков.Фонд „Научни изследвания” към ШУ ”Еп. К. Преславски”

  2010 – „Оптимални самодуални кодове. Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за метаабелови групи” с научен ръководител проф. д-р Никола Зяпков.Фонд „Научни изследвания” към ШУ ”Еп. К. Преславски”

  2011 – „Оптимални самодуални кодове над крайни полета.” с научен ръководител доц. д-р Радка Русева.Фонд „Научни изследвания” към ШУ ”Еп. К. Преславски”

  2012 - Project WCU R-32-2009-000-20014-0, NRF Koreа с научен ръководител Moon Ho Lee

  2012 - „Самодуални кодове над крайни полета.” с научен ръководител доц. д-р Радка Русева.Фонд „Научни изследвания” към ШУ ”Еп. К. Преславски”

  2012 - 2013 - Brain Pool Project, Korean Federation of Science and Technology Society (KOFTS) с научен ръководител Moon Ho Lee

  2013 - Проект РД-08-245/13.03.2013 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, „Приложни аспекти на информационните технологии в образованието и науката” - ръководител

  2014 - Проект РД-08-234/12.03.2014 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, „Актуални приложения на информационното и математическо моделиране в обучението на студентите колежани” - ръководител

  2015 - Проект РД-08-277/11.03.2015 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, „Изграждане на информатическа и математическа компетентност на студентите” - ръководител

  2016 - Проект РД-08-144/08.02.2016 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, „Информационни технологии за изграждане на конкурентни умения у колежаните” - ръководител

  2017 - Проект РД-08-107/06.02.2017 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, „Информационни системи и математически модели – възможност за повишаване качеството на преподаване” - ръководител

  2018 - Проект РД-08-139/08.02.2018 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, „Онлайн информационни технологии и приложения в учебния процес” - ръководител

  2019 - Проект РД-08-115/08.02.2019 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, „Компютърни системи и математически модели в обучението и науката” - ръководител

  2020 - Проект РД-08-125/03-02-2020 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, „Съвременни изследвания и приложения на информационното и математическо моделиране” - ръководител

  2018-2021 - Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)” - член на изпълнителния съвет

  Заемани ръководни позиции

  от май 2012 - ръководител катедра "Информатика и Математика" на Колеж - Добрич

  от май 2013 - координатор на Колеж - Добрич по научно-изследователнката и художествено-творческа дейност и акредитация

  2014-2015 - зам. председател на Контролния съвет на ШУ

  от 2015 - зам. председател на Общото събрание на ШУ

  Организационна дейност

  Зам. председател на Общото събрание на ШУ

  Членства в научни организации

  American Mathematical Society (AMS) member ID: YNNKXB

  Държавни и/или научни награди

  I награда на ФМИ при ШУ за постигнати високи разултати в областта на научните изследвания за 2012 г.