Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Хон. проф. д-р инж. Найден Вълков Ненков
  Хон. проф. д-р инж. Найден Вълков Ненков

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус , стая 304 a

  Телефон:

  Email: n.nenkov@shu.bg

  Приемно време: понеделник и вторник 8:00 - 16:00


  Завършен университет, специалност

  Висше военно училище по артилерия и ПВО ” П.Волов”, Шумен, Магистър, Инженер по поддържане и експлоатация на електронно изчислителна техника

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  АЛКОМЕТ АД, Шумен, Директор на учебен център и Началник на отдел „Човешки ресурси”

  Висше военно училище по артилерия и ПВО ” П.Волов”, Шумен, Преподавател

  Заемани академични длъжности

  Професор, 2016

  Доцент, 2008

  Главен асистент, 1995

  Асистент, 1985

  Придобити научни степени

  Доктор, 2004

  Водени лекции и/или упражнения

  Експертни системи

  Изкуствен интелект

  Езици за функционално и логическо програмиране

  Функционално програмиране

  Информатика

  Информационни технологии

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  LIFELONG LEARNING PROGRAMME (LLP), Instituto deEstudos Superiores de Fafe, Portugal, Преподавателска мобилност по секторна програма „Еразъм”., октомври 2012 г.

  LIFELONG LEARNING PROGRAMME (LLP), Riga, Latvia, Преподавателска мобилност по програма „Еразъм+”, ISMA University, април, 2015 г.

  LIFELONG LEARNING PROGRAMME (LLP), Riga, Latvia, Преподавателска мобилност по програма „Еразъм+”, ), Latvian College of Culture at the Latvian Academy of Culture (LKA LKK), Riga, Latvia, септември, 2019 г.

  Области на научни интереси

  Експертни системи

  Изкуствен интелект

  Анализ на данни

  Участия в проекти

  Български виртуален университет, МОН, 2003 – 2010

  Българска виртуална библиотека, МОН, 2003 – 2010

  Проект „BG051РО001 /3.3.07-0002 „Студентски практики", 2012-2014

  ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение, 2012 - 2014

  Заемани ръководни позиции

  Заместник декан по учебната работа на Факултет по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” от 2012 до 2016

  Ръководител на катедра Информатика и математика в Колеж Добрич на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” от 2009 до 2012

  Организационна дейност

  Член на Контролния съвет 2009 - 2012; 2019 до 2022

  Член на Академическия съвет от 2013 до 2016

  Член на Съвета на Колеж-Добрич от 2018

  Членства в научни организации

  Съюз на математиците в България

  Асоциация "Научно-приложни изследвания"