Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп.  Милен Димов Павлов
  Преп. Милен Димов Павлов

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус A, стая 307 A

  Телефон:

  Email: m.pavlov@shu.bg

  Приемно време: понеделник и вторник 08:00 - 16:00


  Завършен университет, специалност

  ШУ “Епископ К. Преславски” специалност Математика (специализация математически анализ), магистърска степен

  Заемани академични длъжности

  асистент: 2002-2006г.

  старши асистент: 2006-2010г.

  главен асистент: 2010г.

  асистент: 2015г.

  преподавател: 2019г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Води упражнения по дисциплините: Математика I част(ЛААГ), Математика II част(МА I), Математика III част(МА II), Избрани глави на математическия анализ, Системи на компютърната алгебра, Математика I и II част.

  Области на научни интереси

  математически анализ, дидактика на висшето колежанско образование, диференциална геометрия

  Участия в проекти

  2013 - BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

  2013 - РД - 08-245 "Приложни аспекти на информационните технологии в образованието и науката", ШУ –НПУНИ

  2014 - №РД-08-234 от параграф “Научни изследвания” на Шуменския университет.

  2015 - НПУНИ номер РД-08-277/11.03.2015 от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

  2016 - НПУНИ номер №РД-08-144/08.02.2016 г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

  2017 - НПУНИ номер № РД-08-107/06.02.2017г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

  2018 - НПУНИ номер № РД-08-139/08.02.2018 г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

  2019 - НПУНИ № РД-08-115/04.02.19г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

  2020 - НПУНИ №РД-08-125/ 03.02.2020г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

  2021 - НПУНИ №РД-08-92/ 01.02.2021г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

  2022 - НПУНИ №РД-08-53 31.01.2022г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

  Членства в научни организации

  Съюз на математиците в България