Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Факултет:

  Катедра:

  Кабинет: Корпус , стая

  Телефон:

  Email:

  Приемно време:


  Завършен университет, специалност

  Аграрен Университет, гр. Пловдив;

  специалност "Растителна защита"; "Селскостопанска фармация"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево

  Заемани академични длъжности

  Главен асистент

  Придобити научни степени

  "Доктор"

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции по Химическа защита; Ненасекомни неприятели; Ентомология; Фитопатология; Карантина на растенията

  Упражнения по Химическа защита; Фитопатология;Карантина на растенията

  Практика по Фитопатология

  Области на научни интереси

  Фитопатология; Селекция на устойчивост към болести по бобови култури

  Участия в проекти

  CBC Romania-Bulgaria: "Integrated system for precise and integrated management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area'';

  „Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация”, РД-08-106/06.02.17 Срок: 2017;

  ”Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани”, РД-10 424/28.02.2018 г. (вх. № РД-08-138/08.02.2018), Срок: 2018

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България, клон Добрич