Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Факултет:

  Катедра:

  Кабинет: Корпус , стая

  Телефон:

  Email:

  Приемно време:


  2010 Белева, М. Проучвания върху ръждата по фасула в България
  2020 А. Иванова, М. Колева, 2020. Грах (Pisum sativum L.). ИК „Геа-Принт“- Варна, 240 стр., ISBN 978-619-184-33-5
  2022 Koleva, M., Y. Stanoeva, A. Ivanova, p. Chamurliyski, 2022. Duration of fungicide activity against wheat powdery mildew. Acta Scientifica Naturalis, Vol. 9 (3): 84–92;
  2022 Koleva, M., I. Kiryakov, 2022. Resistance in common bean (Phaseolus vulgaris L.) to Uromyces appendiculatus in Bulgaria. Annals of the University of Craiova - Agriculture, Montanology, Cadastre Series, vol. 52 (1): 224-232;
  2021 Колева, М., И. Киряков, 2021. Източници на устойчивост при образци обикновен фасул към набор от раси на Uromyces appendiculatus. Почвознание, агрохимия и екология, vol. 55 (1): 37-45, (ISSN 2534-9864);
  2021 Koleva, M., I. Kiryakov, 2021. Resistance in common bean to Uromyces appendiculatus under field and greenhouse conditions. Trakia Journal of Sciences, vol. 19(2): 113-121 (ISSN 1313-3551), DOI: 10.15547/tjs.2021.02.001
  2020 Колева, М., И. Киряков, 2020. Вирулентно разнообразие на ръждата по фасул в България. Растениевъдни науки, vol. 57 (5): 14-21 (ISSN 0568-465X)
  2020 Koleva, M. and I. Kiryakov, 2020. Pathotype diversity of Uromyces appendiculatus in Northeastern Bulgaria. Journal of Central European Agriculture, vol. 21 (4): 789-795 (ISSN 1332-9049), DOI: /https://doi.org/10.5513/JCEA01/21.4.2698
  2020 Колева, М., 2020. Устойчивост към абиотичен стрес при грах. Научни трудове на Колеж Добрич, vol. XII: 61-68, ISSN 2367-8356
  2020 Колева, М., 2020. Бактериален пригор по грах: I. Разпространение, етиология, епидемиология и контрол. Научни трудове на Колеж Добрич, vol. XII: 69-77, ISSN 2367-8356
  2020 Колева, М., 2020. Бактериален пригор по грах: II. Устойчивост. Научни трудове на Колеж Добрич, vol. XII: 78-87, ISSN 2367-8356
  2019 Koleva, M., Y. Stanoeva, 2019. Chickpea ascochyta blight in Bulgaria. Научни трудове на Колеж Добрич, vol. XI: 82-91; ISSN 2367-8356;
  2019 Колева, М. и П. Великова, 2019. Възможности за борба с неприятели при биологично производство на овощни култури. Proceedings of the seventh student scientific conference “Ecology and Environment”, Volume 6: 77-85; ISSN 2367-5209;
  2019 Христова, М., М. Колева, 2019. Нисковъглехидратният хляб: съвременна алтернатива за здравословен живот, Сборник от научен семинар „От зърното до хляба“ и литературен конкурс „Най-вкусният хляб“, 16 май 2019, Шумен, Изд. "Химера", Шумен, 21-23.
  2019 Колева, M., 2019. Възможности за борба с болести при биологично производство на ябълки. Научни трудове на Колеж Добрич, vol. XI: 133-138; ISSN 2367-8356;
  2019 Стоянова, В., Д. Колева, М. Колева, 2019. Спирулина: храна на бъдещето. Научни трудове на Колеж Добрич, vol. XI: 139-143; ISSN 2367-8356;
  2018 Ivanova, A., P. Chamurliyski, M. Nankova, M. Koleva, N. Tsenov, 2018. Assimilation of nutrients from common wheat (Triticum aestivum L.) depending on some agronomy factors under growing conditions. Journal of Agricultural, Food and Environmental Science. Proceedings of 3rd International symposium for Agriculture and Food, vol. 72.2: 38-43; ISSN 2545-4315;
  2018 Koleva, M., Y. Stanoeva, I. Kiryakov, A. Ivanova, P. Chamurliyski, 2018. Evaluation of lentil cultivars and lines for resistance to Fusarium oxysporum f.sp. lentis. Agricultural Science and Technology, vol.10. No 1: 25-28; ISSN 1313-8820;
  2018 Koleva, M., Y. Stanoeva, I. Kiryakov, A. Ivanova, 2018. Sources of resistance in chickpea (Cicer arietinum L.) to ascochyta blight (Ascochyta rabiei). Agricultural Science and Technology, Vol. 10, No 3: 195-198; ISSN 1313-8820;
  2018 Koleva, M. and V. Tzvetanova, 2018. The magic fruit Goji Berry. Proceedings of the sixth student scientific conference “Ecology and Environment”, Volume 5: 59-65; ISSN 2367-5209;
  2018 Великова, П. и М. Колева, 2018. Интегрирана система за борба с неприятели по грах. Научни трудове на Колеж Добрич, vol. X: 54-62; ISSN 2367-8356;
  2017 Stanoeva Y., A. Ivanova, P. Chamurliiski, M. Koleva, 2017. Dynamics of Blumeria graminis tritici distribution in wheat in north-east bulgaria during 2013 – 2015. International Journal of Agriculture and Environmental Research(IJAER), Volume:03, Issue:01: 2015-2024; ISSN: 2455-6939;
  2017 Ivanova, A., M. Koleva, 2017. Production potential of feed barley variety Veslets, grown in the South Dobrudzha region of Bulgaria, Knowledge, vol. 19.4, p. 1673-1677; ISSN 2545-4439;
  2017 Stanoeva, Y., M. Beleva, 2017. Pathogenic variability of Ascochyta lentis in Bulgaria. Journal of Agricultural, Food and Environmental Science. Proceedings of 3rd International symposium for Agriculture and Food, vol. 71.2: 67-71; ISSN 2545-4315;
  2017 Ivanova, A., M. Koleva, P. Chamurliyski, S. Velikova, D. Nikolova, 2017. Clearfield technology: a revolution in the fight against weeds. Clearfield in rape. Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment” April 21, Volume 4: 116-119; ISSN 2367-5209;
  2017 Chamurliyski, P., V. Mihov, A. Ivanova, M. Koleva, 2017. Clearfield technology in common winter wheat. Perspectives and practical application. Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment” April 21, Volume 4: 120-123; ISSN 2367-5209;
  2015 Koleva, M. and I. Kiryakov, 2015. Screening Pisum sp. accessions for resistance to Pseudomonas syringae pv. pisi. Agricultural Science and Technology, vol. 7, №4: 411-414; ISSN 1313-8820;
  2015 Колева, М. и И. Киряков, 2015. Устойчивост на чуждестранни сортове и линии грах (Pisum sativum) към Pseudomonas syringae pv. pisi. Научни трудове на Колеж – Добрич, том VIII:168-175; ISSN 2367-8356;
  2015 Stanoeva, Y., M. Beleva, 2015. First record of Phomopsis sp. on chickpea (Cicer arietinum) in Bulgaria. Book of Proceeding, Sixth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2015“, p. 850-853; ISBN 978-99976-632-2-1;
  2014 Киряков, И. и М. Колева, 2014. Устойчивост на сортове и линии грах (Pisum sativum L.) към Pseudomonas syringae pv. pisi, Почвознание, Агрохимия и Екология, книжка 3-4: 73-78; ISSN 0861-9425;
  2011 Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Тракия - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 83-94; ISSN 1312-3882;
  2011 Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Мизия - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 95-106; ISSN 1312-3882;
  2011 Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. ГТБ Хелис - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 107-118; ISSN 1312-3882;
  2011 Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Еликсир - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 131-142; ISSN 1312-3882;
  2011 Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Радоил - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 143-154; ISSN 1312-3882;
  2011 Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Златан - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 155-166; ISSN 1312-3882;
  2011 Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Пирина - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 167-178; ISSN 1312-3882;
  2011 Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Родопея - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 179-188; ISSN 1312-3882;
  2010 Beleva, M., I. Kiryakov, and D. Genchev, 2010. Current status of Uromyces appendiculatus in Bulgaria. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 53: 64-65; ISSN 0084-7747;
  2010 Genchev, D., P. Christova, I. Kiryakov, M. Beleva, R. Batchvarova, 2010. Breeding of Common Bean for Resistance to the Physiological Races of Anthracnose Identified in Bulgaria. Biotechnology and Biotechnology Equipment, vol. 24: 1814-1823; ISSN 1310-2818;
  2010 Киряков, И., Д. Генчев, М. Белева, 2010. Устойчивост на обикновения фасул (Phaseolus vulgaris L.) към симптомите на бактерийно увяхване. Растениевъдни науки, 47: 234-240; ISSN 0568-465X;
  2010 Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2010. Беслет – нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Растениевъдни науки, 47: 272-281; ISSN 0568-465X;
  2009 Beleva, M. and I. Kiryakov, 2009. Virulence diversity of Uromyces appendiculatus in Rhodoppi mountains, Bulgaria. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 52: 74-75; ISSN 0084-7747;
  2009 Белева, М. и И. Киряков, 2009. Проучване на възможностите за химична борба с ръждата по фасула в България. Девета научно-практическа конференция с международно участие “Екология, земеделие, животновъдство”- гр. Пловдив, Научни трудове –Аграрен Университет – Пловдив, т. LIV, Сборник “Агроеко”, 191-196; ISSN 1312-6318;
  2009 Beleva, М., D. Genchev and I. Kiryakov, 2009. Genetic control of resistance to Uromyces appendiculatus in Bulgarian common bean cultivar ‘Beslet’. Genetics and Breeding, vol. 38, Number 3-4: 97-101; ISSN 1310-4292;
  2009 Белева, М., И. Киряков и Д. Генчев, 2009. Източници на частична устойчивост към ръждата по фасула (Uromyces appendiculatus) в сърцевината колекция на Добруджански земеделски институт. Field Crop Studies vol. 5, №1: 163-172; ISSN 1312-3882;
  2009 Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2009. Директна и индиректна селекция на сортове обикновен фасул с устойчивост към икономически важни болести в България. Field Crop Studies, 5 (2) :321-346; ISSN 1312-3882;
  2009 Белева, М. и И. Киряков, 2009. Патотипно разнообразие на ръждата по фасула в България. Растениевъдни науки, 46, 520-525; ISSN 0568-465X;
  2008 Kiryakov, I., D. Genchev and M. Beleva, 2008. Effect of bean genotype on the occurrence of bacterial wilt symptoms caused by Curtobacterium flacumfaciens pv. Flacumfacience. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 51: 200-201; ISSN 0084-7747;
  2007 Тахсин, Н., Д. Сакалиева, М. Белева, 2007. Влияние на технологията на отглеждане върху разпространението на основни болести при нови хибриди слънчоглед. Scientific researces of the Union of Scientist in Bulgaria-Plovdiv, Series C. Technics and Technologies, International Conference of Young Scientists, 14-16 June 2007, Vol. VI: 201-206; ISSN 1311-9419;
  2019 Ivanova, A., Koleva, M., 2017. Production potential of feed barley variety Veslets, grown in the South Dobrudzha region of Bulgaria. International Journal of Knowledge. Institute of Knowledge Management. Scientific papers. Medicine and Natural Sciences, 19(4), 1637-1677, цитирано в Чамурлийски, П., Г. Райков, Н. Ценов, 2019. Промяна на височината на стъблото при генотипи зимна обикновена пшеница (Triticum aestivum L.) в различни условия на средата. Растениевъдни науки, 56 (1): 18-27;
  2018 Genchev, D., P. Christova, I. Kiryakov, M. Beleva, R. Batchvarova, 2010. Breeding of Common Bean for Resistance to the Physiological Races of Anthracnose Identified in Bulgaria. Biotechnology and Biotechnology Equipment, vol. 24: 1814-1823, цитирано в Gezahegn, A., 2018. Survey and characterization of Colletotrichum lindemuthianum (Sacc.& Magnus) Briosi & Cavara, the cause of common bean anthracnose, and evaluation of common bean varieties for resistance against the disease. PhD Thesis, Ethiopia
  2017 Genchev, D., P. Christova, I. Kiryakov, M. Beleva, R. Batchvarova, 2010. Breeding of Common Bean for Resistance to the Physiological Races of Anthracnose Identified in Bulgaria. Biotechnology and Biotechnology Equipment, vol. 24: 1814-1823, цитирано в Padder, B.A., P.N. Sharma, H.E. Awale and J.D. Kelly, 2017. COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM, THE CAUSAL AGENT OF BEAN ANTHRACNOSE. Journal of Plant Pathology, vol. 99 (2): 317-330;
  2015 Белева, М. и И. Киряков, 2009. Проучване на възможностите за химична борба с ръждата по фасула в България. Девета научно-практическа конференция с международно участие “Екология, земеделие, животновъдство”- гр. Пловдив, Сборник “Агроеко”, 191-196, цитирано в: Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло.
  2015 Белева, М., И. Киряков и Д. Генчев, 2009. Източници на частична устойчивост към ръждата по фасула (Uromyces appendiculatus) в сърцевината колекция на Добруджански земеделски институт. Field Crop Studies vol. 5, №1: 163-172, цитирана в: Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло
  2015 Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2009. Директна и индиректна селекция на сортове обикновен фасул с устойчивост към икономически важни болести в България. Field Crop Studies, 5 (2) :321-346, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло
  2015 Киряков, И., Д. Генчев, М. Белева, 2010. Устойчивост на обикновения фасул (Phaseolus vulgaris L.) към симптомите на бактерийно увяхване. Растениевъдни науки, 47: 234-240, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло
  2015 Киряков, И., М. Белева, 2009. Преоткрийте традицията. Сп. “Растителна защита”, бр. 4, 4-5, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло
  2015 Киряков, И., М. Белева, 2014. Устойчивите сортове – сигурна алтернатива срещу бактериозите. Сп. “Растителна защита”, бр.6, 4-6, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло
  2015 Beleva, M. and I. Kiryakov, 2009. Virulence diversity of Uromyces appendiculatus in Rhodoppi mountains, Bulgaria. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 52: 74-75, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло
  2015 Beleva, M., I. Kiryakov, and D. Genchev, 2010. Current status of Uromyces appendiculatus in Bulgaria. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 53: 64-65, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло
  2015 Beleva, М., D. Genchev and I. Kiryakov, 2009. Genetic control of resistance to Uromyces appendiculatus in Bulgarian common bean cultivar ‘Beslet’. Genetics and Breeding, vol. 38, Number 3-4: 97-101, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло
  2015 Kiryakov, I., D. Genchev and M. Beleva, 2008. Effect of bean genotype on the occurrence of bacterial wilt symptoms caused by Curtobacterium flacumfaciens pv. Flacumfacience. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 51: 200-201, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло