Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Албена Маринова Иванова
  Доц. д-р Албена Маринова Иванова

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

  Кабинет: Корпус A, стая 212

  Телефон: +359 899 901 948

  Email: albena.ivanova@shu.bg

  Приемно време: понеделник и вторник 08,30-16,30


  2007 Иванова, A., 2007. Генотипна специфика в усвояването на хранителните елементи при обикновената пшеница (Trilicum aestivum L.)
  2019 Miteva, E., K. Georgieva, A. Ivanova, 2019. Methods of biological control of organic farming, Proceedings of the seventh student scientific conference “Ecology and Environment” April 20-21, Volume 6: 86-87 (ISSN 2367-5209)
  2019 Beshtepelieva, V., A. Ivanova, 2019. Edelweiss (Leontopodium alpinum) – the white star of the mountains, Proceedings of the seventh student scientific conference “Ecology and Environment” April 20-21, Volume 6: 88-89 (ISSN 2367-5209)
  2019 Иванова, А., С. Димитрова, 2019. Тритикале – първата зърнена култура, създадена от човека, Сборник от научен семинар „От зърното до хляба“ и литературен конкурс „Най-вкусният хляб“ 16 май 2019, гр. Шумен, Изд. „Химера“, Шумен, 16-20 (ISBN 978-619-72-18-66-4)
  2019 Иванова, А., 2019. Лавандулата в България. I. Традиционно производство със завоювана марка за качество, Научни трудове на Колеж Добрич, vol. XI: 97-106 (ISSN 2367-6086)
  2019 Иванова, А., 2019. Лавандулата в България. II. Болести и неприятели, Научни трудове на Колеж Добрич, vol. XI: 106-116 (ISSN 2367-6086)
  2019 Димитрова, С., А. Иванова, 2019. Къпина (Rubus sp.) – плевел или черното злато сред плодовете, Научни трудове на Колеж Добрич, vol. XI: 116-124 (ISSN 2367-6086)
  2019 Димитрова, С., А. Иванова, 2019. Кориандър – екзотична подправка, медоносно растение, билка с изключителни лечебни свойства, Научни трудове на Колеж Добрич, vol. XI: 124-133 (ISSN 2367-6086)
  2019 Mihajlow, R., A. Ivanova, 2019. Dron video capture – a new method in precision agriculture, Annual journal of Technical University of Varna, 3 (2): 32-38 (ISSN 2603-316Х)
  2018 Ivanova, A., D. Kircheva, 2018. Saffron (red gold) - an exquisite spice, coloring agent, a magical elixir with many healing qualities, Proceedings of the sixth student scientific conference “Ecology and Environment” April 20-21, Volume 5: 66-71 (ISSN 2367-5209)
  2018 Ivanova, A., M. Nankova, P. Chamurliyski, N. Tsenov, M. Koleva, 2018. Assimilation of nutrients from common wheat (Triticum aestivum L.) depending on some agronomy factors, Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, 72 (2): 38-44 (ISSN 2545-4315)
  2018 Koleva, M., Y. Stanoeva, I. Kiryakov, A. Ivanova, P. Chamurliyski, 2018. Evaluation of lentil cultivars and lines for resistance to Fusarium oxysporum f.sp. lentis. Agricultural science and technology, 10 (1): 25-28 (ISSN 1313-8820)
  2018 Koleva, M., Y. Stanoeva, I. Kiryakov, A. Ivanova. 2018. Sources of resistance in chickpea (Cicer arietinum L.) to ascochyta blight (Ascochyta rabiei), Agricultural science and technology, 10 (3): 195-198 (ISSN 1313-8820)
  2018 Запрянова, Г., А. Иванова, 2018. Българската маслодайна роза – красивото лице на България пред света. Научни трудове на Колеж Добрич, vol. Х: 29-37 (ISSN 2367-6086)
  2017 Stanoeva, Y., A. Ivanova, P. Chamurliiski, M. Koleva. 2017. Dynamics of Blumeria graminis tritici distribution in wheat in north-east Bulgaria during 2013 – 2015, International Journal of Agriculture and Environmental Research, 3 (1): 2015-2024 (ISSN 2455-6939)
  2017 Tsenov, N., T. Gubatov, G. Raykov, A. Ivanova, P. Chamurliiski. 2017. New Approaches for Evaluation the Grain Yield of Winter Wheat in Contrasting Environments, International Journal of Current Research, 9 (1): 44487-44495 (ISSN 0975-833X)
  2017 Ivanova, A., M., Koleva, 2017. Production potential of feed barley variety Veslets, grown in the South Dobrudzha region of Bulgaria. International Journal Knowledge, Institute of Knowledge Management. Scientific papers. Medicine and natural science, 19 (4): 1637-1677 (ISSN 2545-4439)
  2017 Davidova R., D. Zahariev, A. Ivanova, K. Tanova. 2017. Realizatuion monitoring of students in the professional field of Plant protection in the University of Shumen, SocioBrains, Issue 40: 140-148 (ISSN 2367-5721)
  2017 Ivanova, А. M. Koleva, P. Chamurliyski, St. Velikova, D. Nikolova, 2017. Clearfield technology: a revolution in the fight against weeds. Clearfield in rape, Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment”, April 21, Volume 4: 116-119 (ISSN 2367-5209)
  2017 Chamurliyski, P., V. Mihov, A. Ivanova, M. Koleva, 2017. Clearfield technology: a revolution in the fight against weeds. Clearfield in wheat, Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment”, April 21, Volume 4: 120-123 (ISSN 2367-5209)
  2016 Иванова, А., П. Чамурлийски. 2016. Тритикале-нова и привлекателна зърнено-житна култура, Научни трудове на Колеж-Добрич, том IX: 95-103 (ISSN 2367-6086)
  2016 Чамурлийски, П., А. Иванова. 2016. Статус на работна колекция от род Triticum в условията на ex situ контролирано съхранение, Научни трудове на Колеж-Добрич, том IX: 103-113 (ISSN 2367-6086)
  2015 Nankov, N., G. Milev, A. Ivanova, I. Iliev, M. Nankova. 2015. Tolerance and own tolerance of wheat under conditions of permanent and long-term rotation, Agricultural science and technology, 7 (2): 221-228 (ISSN 1313-8820)
  2014 Ivanova, A., H. Kirchev. 2014. Agronomy performance of new triticale varieties (xTriticosecale Wittm.) grown under different regions, Global Journal of Scientific Researches, 2 (3): 71-75 (ISSN 2311-732Х)
  2014 Иванова, А., Н. Ценов. 2014. Влияние на годината и торенето върху формирането на обща биомаса през вегетацията на сортове обикновена пшеница, Раст. науки, LI (2-3): 121-124 (ISSN 0568-465Х)
  2014 Иванова, А., Н. Ценов. 2014. Влияние на генотипа върху формирането на обща биомаса през вегетацията на сортове обикновена пшеница, Раст. науки, LI (2-3): 125-128 (ISSN 0568-465Х)
  2014 Ivanova, А., N. Tsenov, 2014. Production potencial of new triticale varieties grown in the region of Dobrudzha, Agricultural science and technology, 6 (3): 243-246 (ISSN 1313-8820)
  2014 Ivanova, А., N. Tsenov, 2014. Comparative evaluation of triticale cultivars grown in the region of Dobrudzha, Agricultural science and technology, 6 (4): 387-391 (ISSN 1313-8820)
  2014 Nankova, M., А. Ivanova, N. Tsenov, 2014. Intensity of spike increase in Triticum aestivum L. cultivars depending on some agronomy factors, Agricultural science and technology, 6 (4): 437-444 (ISSN 1313-8820)
  2014 Milev, G., N. Nankov, I. Iliev, A. Ivanova, M. Nankova. 2014. Growing Wheat (Trititcum aestivum L.) by the Methods of Organic Agriculture Under the Conditions of Dobrudzha Region, Bulgaria, Balkan Agricultural Congress, 8-11 September, Edirne, Turkey, 1: 849-857, Special Issue (ISSN 2148-3647)
  2014 Nankova, M., G. Bankova-Atanasova, N. Tsenov, T. Petrova, A. Ivanova. 2014. Investigation on the Effect of Increasing Water Insufficiency on the Productivity and the Physical Grain Properties of Common Winter Wheat Cultivars, Bulgaria, Balkan Agricultural Congress, 8-11 September, Edirne, Turkey, 1: 1177-1187, Special Issue (ISSN 2148-3647)
  2014 Tsenov, N., T. Gubatov, D. Atanasova, M. Nankova, A. Ivanova. 2014. Genotype x Environment Effects on The Productivity Traits of Common Wheat (Triticum aestivum L.) II. Analysis of Genotype Reaction, Bulgaria, Balkan Agricultural Congress, 8-11 September, Edirne, Turkey, 1:1198-1208, Special Issue (ISSN 2148-3647)
  2014 Нанкова, М., А. Иванова, Н. Ценов, Д. Атанасова, П. Чамурлийски. 2014. Изследване реакцията на някои сортове пшеница (T. aestivum L.) към продължително монокултурно отглеждане и отзивчивостта им към low-input технология от различни начини на внасяне на хранителни вещества, Field Crops Studies, 9 (1): 109-120 (ISSN 1312-3882)
  2014 Иванова, А., М. Нанкова, Н. Ценов, Г. Милев. 2014. Агротехнически фактори и добив зърно при зимните зърнено-житни култури в района на Добруджа, Field Crops Studies, 9 (1): 121-130 (ISSN 1312-3882)
  2014 Нанкова, М., Г. Милев, И. Илиев, Н. Нанков, А. Иванова. 2014. Изменения в някои основни агрохимически характеристики на почвеното плодородие на слабо излужен чернозем под влияние на системното заораване на растителни остатъци, Field Crops Studies, 9 (2): 273-288 (ISSN 1312-3882)
  2013 Ivanova, А., N. Tsenov, I. Stoeva. 2013. Grain quality of wheat according to variety and growing conditions in the region of Dobrudzha, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 19 (3): 523-529 (ISSN 1310-0351)
  2013 Ivanova, А., N. Tsenov, 2013. Dry matter accumulation in the varieties of wheat (Triticum aestivum L.) according to previous crop, Agricultural science and technology, 5 (3): 264-268 (ISSN 1313-8820)
  2013 Иванова, А., Г. Михова, С. Донева, 2013. Влияние на агротехнически фактори върху съдържанието на протеин в зърното на ечемик, отглеждан в района на Добруджа, Научни трудове на Институт по земеделие – Карнобат, 2 (1): 229-241 (ISSN 1314-961Х)
  2012 Ivanova, А., N. Tsenov, 2012. Winter wheat productivity under favorable and drought environments. II. Effect of previous crop, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 18 (1): 29-35 (ISSN 1310-0351)
  2012 Ценов, Н., А. Иванова, Д. Атанасова, Т. Петрова, Е. Ценова, 2012. Селекционни индекси за оценка толерантността на зимната хлебна пшеница към суша, Field Crops Studies, 8 (1): 65-74 (ISSN 1312-3882)
  2012 Kirchev, H., A. Ivanova, 2012. Presence of row protein and amino acids in the grains of some cereal crops grown In the region of Plovdiv, Bulgaria, Field Crops Studies, 8 (1): 161-166 (ISSN 1312-3882)
  2012 Иванова, А., Г. Михова, 2012. Влияние на някои агротехнически фактори върху продуктивността на зимния ечемик в района на Добруджа, Научни трудове на Институт по земеделие – Карнобат, 1: 131-143 (ISSN 1314-961Х)
  2011 Ivanova, A., N. Tsenov, D. Atanasova, V. Dochev, 2011. Evaluation of winter wheat productivity under contrasting environments, Agrisafe Final Conference Climate Change: Challenges and Opportunities in Agriculture, 21-23 March, 175-179 (ISBN 978-963-8351-37-1)
  2011 Ivanova, А., N. Tsenov, 2011. Winter wheat productivity under favorable and drought environments I. An overall effect, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 17 (6): 777-782 (ISSN 1310-0351)
  2011 Ivanova, А., N. Tsenov, 2011. Winter wheat productivity under favorable and drought environments. III. Effect of fertilization, Agricultural science and technology, 3 (4): 306-309 (ISSN 1313-8820)
  2011 Иванова А., И. Касимов, М. Нанкова, Н. Ценов, 2011. Агротехнически фактори и добив зърно при обикновената пшеница (Triticum aestivum L.), Field Crops Studies, 7 (2): 341-349 (ISSN 1312-3882)
  2010 Ivanova, A., N. Tsenov, H. Kirchev, 2010. Impact of environment and some agronomy practices on the productivity of the new wheat variety Bolyarka in South Dobrudzha region, IV Balwois Scientific Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Republic of Macedonia, 25-29 May, Vol. II (ISBN 978-608-4510-04-8)
  2010 Ivanova, A., N. Tsenov, 2010. Effect of some agronomy practices on main traits of grain yield in winter wheat varieties of different quality, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 16 (5): 559-564 (ISSN 1310-0351)
  2010 Иванова, А., Н. Ценов, 2010. Корелационни зависимости между основни агротехнически практики и добива от зърно при сортове зимна пшеница, Научни трудове, Юбилейна научна конференция 65 години Аграрен университет-Пловдив, LV 55 (1): 57-63 (ISSN 1312-6318)
  2010 Иванова, А., Н. Ценов, 2010. Поведение на сортове твърда и мека пшеница в условията на Добруджа, Field Crops Studies, 6 (2): 251-259 (ISSN 1312-3882)
  2009 Stoeva, I., A. Ivanova, 2009. Correlation between the Breadmaking Properties of Common Winter Wheat Varieties and Some Agronomical Factors, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 15 (4): 287-292 (ISSN 1310-0351)
  2009 Stoeva, I., A. Ivanova, 2009. Interaction of the technological properties of common winter wheat varieties with some agronomy factors, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 15 (5): 417-422 (ISSN 1310-0351)
  2009 Ivanova, A., M. Nankova, N. Tsenov, H. Kirchev, 2009. Effect of some agronomy factors on the productivity of variety Aglika (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha region, International Conference “Lakes and Nutrient Loads” Alblakes Proceedings, Pogradec, 24-26 April, 249-255 (ISBN 978-99956-05-93-3)
  2009 Иванова, А., Н. Ценов, 2009. Биологични и стопански признаци на сортове обикновена пшеница според условията на отглеждане, Field Crops Studies, 5 (1): 173-183 (ISSN 1312-3882)
  2009 Стоева, И., А. Иванова, 2009. Технологични свойства на пшеницата. Влияние на някои агротехнически фактори, Земеделие плюс, 7: 7-9 (ISSN 1310-7992)
  2007 Ivanova, A., M. Nankova, N. Tsenov, 2007. Effect of previous crop, mineral fertilization and environment on the characters of new wheat varieties, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 13 (1): 55-62 (ISSN 1310-0351)
  2007 Иванова, А., М. Нанкова, Н. Ценов, 2007. Влияние на сорта върху разхода на основните хранителни елементи при обикновената пшеница (Triticum aestivum L.), Field Crops Studies, 4 (2): 243-251 (ISSN 1312-3882)
  2006 Иванова, А., М. Нанкова, Н. Ценов, 2006. Влияние на сорта и торенето върху усвояването на макроелементи при Triticum aestivum L. в условията на вегетационен експеримент, Field Crops Studies, 3 (1): 137-144 (ISSN 1312-3882)
  2004 1. Нанкова, М., А. Иванова, Е. Пенчев, 2004. Характеристика и възможности за приложение на течен К- хуматен ломбрикомпост през вегетацията на Triticum aestivum L., Field Crops Studies, 1 (2): 292-300 (ISSN 1312-3882)