Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Камелия Койчева Йорданова
  Гл. ас. д-р Камелия Койчева Йорданова

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус A, стая 213

  Телефон:

  Email: k.koycheva@shu.bg

  Приемно време: Понеделник и Четвъртък


  Завършен университет, специалност

  Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

  специалност Българска филология - втора специалност История

  Придобити научни степени

  докторант от 2014 г

  асистент от 2016 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Писмена и устна комуникация

  Методика на обучението по Български език

  Области на научни интереси

  Методика на обучението по Български език

  Участия в проекти

  Вътрешноуниверситетски проект Вх.№ РД-08-114/ 04.02. 2019, дог.№ РД-21-233/ 28.02.2019г.

  Вътрешноуниверситетски проект "Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани", РД-08-138/08.02.2018г.

  "Иновативни и интегративни технологии и подходи в обучението на студентите педагози"

  Вътрешноуниверситетски проект "Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация", РД-08-106/06.02.2017г.

  Вътрешноуниверситетски проект, номер № РД-08-143/08.02.2016 от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет, 2016г.

  Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“

  Организационна дейност

  Курсов ръководител на ІII НУПИТ, за 2016/2017 учебна година

  Държавни и/или научни награди

  Съюз на Учените клон Добрич - групово членство