Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Цели и тематика

  „Любословие“ е годишно международно списание по хуманитаристика с двойно анонимно рецензиране. Основната му цел е да представя сериозни научни изследвания в различни области на класическата и модерната литература, лингвистиката; историята и културологичните изследвания, етнологията и етнографията, социологията и политическата антропология; визуалните изкуства, медиите и обществените комуникации, методиката на преподаване и изследванията по превод.

  Документалната рубрика във всеки брой включва мемоаристика, текстове от архиви, непубликувани документи. Изданието приема и рецензии/ анотации на новоизлезли у нас и в чужбина изследвания (монографии, научни сборници и др.) в тематичната област на конкретния брой.

  Текстовете могат да бъдат на български, руски, английски или немски език. Не се приемат статии за повторно публикуване. Не се изисква заплащане на такса за приемането, рецензирането и публикуването на текстовете. Списанието предлага отворен достъп на своите читатели, което позволява статиите да се виждат в пълния им обем. Поместена е информация за авторите, публикували в изданието, както и адреси за кореспонденция, което създава възможност за предложения, мнения и дискусии. Списанието не налага ограничения по отношение на методите и методологията на изследванията и насърчава интердисциплинарните проучвания.

  Качествата на списание „Любословие“ са оценени от едни от най-известните международни бази данни за хуманитаристика. Списанието е индексирано в ERIH PLUS, EBSCO, eLibrary, CEEOL и SCRIBD и е включено в Националния референтен списък на НАЦИД в Република България.

  Всяка публикация в списанието получава свой уникален DOI номер, който при цитиране служи като пряк линк към дигиталната версия на публикувания материал.

  Тъй като „Любословие“ е списание с двойно анонимно рецензиране, самоличността на рецензентите е скрита за автора(ите) и обратното, самоличността на автора(ите) е недостъпна за рецензентите през целия процес на рецензиране. Като част от процеса на анонимно рецензиране авторът изпраща статията си без лични данни, а в отделен файл прилага необходимата лична информация и електронен адрес за контакт.

  С изпращането на статия авторът се съгласява тя да бъде лицензирана съгласно международния лиценз Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). Този лиценз позволява на други лица да копират и разпространяват материала, както и да го трансформират и надграждат с некомерсиална цел.