Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Архив на списанието

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 19
  2019

  Тема на броя: Културната памет

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  СЪДЪРЖАНИЕ

   

  КЛАСИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

  Едуард Едуардс | МЕМОАРИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ – Наръчник за икономиката на библиотеките (превод от английски: Светлана Неделчева)

  ПАМЕТ, РИТУАЛ, АРХИВ

  ЛИТЕРАТУРАТА КАТО МЕДИУМ НА КУЛТУРНАТА ПАМЕТ
  КУЛТУРНА ПАМЕТ И ЮБИЛЕЙ
  КУЛТУРНИ ТРАНСМИСИИ И ПАМЕТ
  ДОКУМЕНТ И ПАМЕТ
  АКАДЕМИЧЕН ПРЕГЛЕД

  ЗА АВТОРИТЕ

  ОБРЪЩЕНИЕ


  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 18
  2018

  Тема на броя: СИМВОЛИТЕ

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1314-6033

  СЪДЪРЖАНИЕ

   

  КЛАСИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
  СИМВОЛ И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ
  СИМВОЛНИ ПОЛЕТА И ЛИТЕРАТУРЕН ТЕКСТ
  СИМВОЛ, ЗНАК, МЕДИАЛНОСТ
  ЕЗИКОВИ ПРОСТРАНСТВА – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ
  ДОКУМЕНТ И ПАМЕТ
  АКАДЕМИЧЕН ПРЕГЛЕД
  IN MEMORIAM

   

  ЗА АВТОРИТЕ

   


   

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 17
  2017

  Тема на броя: ПРОВИНЦИАЛИЗЪМ И КОСМОПОЛИТИЗЪМ

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1314-6033

  СЪДЪРЖАНИЕ

   

   

  ПРОВИНЦИАЛИЗЪМ И КОСМОПОЛИТИЗЪМ
  ЛИНГВИСТИКА / ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ / ИСТОРИЯ / ЖУРНАЛИСТИКА / ТЕОЛОГИЯ
  СПОМЕНИ И ДОКУМЕНТИ
  РЕЦЕНЗИИ

   

  ЗА АВТОРИТЕ

   


   

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 16
  2016

  Тема на броя: Числата

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1314-6033

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 15
  2015

  Тема на броя: Граници и войни

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1314-6033

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 14
  2014

  Тема на броя: Библиотеката

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1314-6033

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 13
  2013

  Тема на броя: Герои и антигерои

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1314-6033

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 12
  2012

  Тема на броя: Човекът и войната

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1314-6033

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 11
  2011

  Тема на броя: Текст и тайна

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1311-94-86

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 10
  2009

  Тема на броя: Времето

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1311-94-86