Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Архив на списанието

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 22 / 2022

  Тема на броя: Емоциите

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1314-6033

  СЪДЪРЖАНИЕ

  ЕМОЦИЯ И ИДЕНТИЧНОСТ
  КЛАСИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
  КОНЦЕПТУАЛНИ ПАРАДИГМИ
  ЕЗИКЪТ НА ЕМОЦИИТЕ
  ЕМОЦИОНАЛНИТЕ СВЕТОВЕ НА ЛИТЕРАТУРАТА
  ДОКУМЕНТ И ПАМЕТ
  АКАДЕМИЧЕН ПРЕГЛЕД

  ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 21 / 2021

  Тема на броя: Трансформациите

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1314-6033

  СЪДЪРЖАНИЕ

  МАРШРУТИ ИЗТОК – ЗАПАД
  КЛАСИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
  ДИНАМИЧНИТЕ ОБЩЕСТВА
  СТЕРЕОТИП И ИДЕНТИЧНОСТ
  ИРОНИЯ, ИДЕОЛОГИЯ, РЕЦЕПЦИЯ
  ЛИНГВИСТИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ В РЕТРОСПЕКТИВА
  ТРАНСФОРМАРЦИИ И СЕМАНТИКА
  ДОКУМЕНТ И ПАМЕТ
  АКАДЕМИЧЕН ПРЕГЛЕД
   

  ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 20 / 2020

  Тема на броя: Компаративистиката

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1314-6033

  СЪДЪРЖАНИЕ

   
  ТЕОРЕТИЧНА ПАРАДИГМА
  КЛАСИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
  СЪПОСТАВИТЕЛНА ЛИНГВИСТИКА
  LITERATURA COMPARATIVA
  СЛОВО И ВИЗУАЛНОСТ – КОМПАРАТИВИСТИЧНИ АСПЕКТИ
  ИДЕИ, ИДЕОЛОГИИ, ВЛИЯНИЯ
  ДОКУМЕНТ И ПАМЕТ
  АКАДЕМИЧЕН ПРЕГЛЕД

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 19 / 2019

  Тема на броя: Културната памет

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1314-6033

  СЪДЪРЖАНИЕ

   
  КЛАСИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
  ПАМЕТ, РИТУАЛ, АРХИВ
  ЛИТЕРАТУРАТА КАТО МЕДИУМ НА КУЛТУРНАТА ПАМЕТ
  КУЛТУРНА ПАМЕТ И ЮБИЛЕЙ
  КУЛТУРНИ ТРАНСМИСИИ И ПАМЕТ
  ДОКУМЕНТ И ПАМЕТ
  АКАДЕМИЧЕН ПРЕГЛЕД

  ЗА АВТОРИТЕ

  ОБРЪЩЕНИЕ


  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 18/ 2018

  Тема на броя: СИМВОЛИТЕ

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1314-6033

  СЪДЪРЖАНИЕ

   

  КЛАСИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
  СИМВОЛ И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ
  СИМВОЛНИ ПОЛЕТА И ЛИТЕРАТУРЕН ТЕКСТ
  СИМВОЛ, ЗНАК, МЕДИАЛНОСТ
  ЕЗИКОВИ ПРОСТРАНСТВА – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ
  ДОКУМЕНТ И ПАМЕТ
  АКАДЕМИЧЕН ПРЕГЛЕД
  IN MEMORIAM

  ЗА АВТОРИТЕ


   

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 17 / 2017

  Тема на броя: ПРОВИНЦИАЛИЗЪМ И КОСМОПОЛИТИЗЪМ

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1314-6033

  СЪДЪРЖАНИЕ

   

  ПРОВИНЦИАЛИЗЪМ И КОСМОПОЛИТИЗЪМ
  ЛИНГВИСТИКА / ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ / ИСТОРИЯ / ЖУРНАЛИСТИКА / ТЕОЛОГИЯ
  СПОМЕНИ И ДОКУМЕНТИ
  РЕЦЕНЗИИ

  ЗА АВТОРИТЕ


   

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 16 / 2016

  Тема на броя: Числата

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1314-6033

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 15 / 2015

  Тема на броя: Граници и войни

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1314-6033

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 14 / 2014

  Тема на броя: Библиотеката

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1314-6033

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 13 / 2013

  Тема на броя: Герои и антигерои

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1314-6033

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 12 / 2012

  Тема на броя: Човекът и войната

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1314-6033

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 11 / 2011

  Тема на броя: Текст и тайна

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1311-94-86

  ЛЮБОСЛОВИЕ

  БРОЙ 10 / 2009

  Тема на броя: Времето

  Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

  ISSN 1311-94-86

  Копия на списанието се съхраняват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (София), Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ (Шумен), Библиотеката на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ (Шумен, Варна, Добрич) и др.