Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Редакционна колегия на списанието

  Главен редактор:
  • доц. д-р Светлана Неделчева (Шуменски университет, България)
  Членове:
  • проф. д.ф.н. Галин Тиханов (Университет „Куин Мери“, Лондон, Великобритания)
  • проф. д.ф.н. Хана Гладкова (Карлов университет, Прага, Чехия)
  • проф. д.ф.н. Гражина Шват – Гълъбова (Варшавски университет, Полша)
  • проф. д.ф.н. Берин Аксой (Университет Атълъм, Анкара, Турция)
  • проф. д.ф.н. Юлия Дудашова (Прешовски университет, Словакия)
  • проф. д-р Лиляна Сарич (Университет Осло, Норвегия)
  • проф. д-р Питър Гардънфорс (Университет Лунд, Швеция)
  • доц. д-р Снежана Великова (Шуменски университет, България)
  • доц. д-р Стефан Минков (Шуменски университет, България)
  • доц. д-р Иво Топалилов (БАН, България)
  • доц. д.ф.н. Анна Бончковска (Университет в Гданск, Полша)
  • гл. ас. д-р Бисерка Стоименова (Шуменски университет, България)
  • д-р Трейси Спийд (Софийски университет, България)