Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА

  За въпроси, свързани с поредицата и изпращане на статии и други материали, използвайте електронната поща.

   
  Електронна поща

  Ръководител на катедрата по руски език

  проф. д-р Елена Стоянова

  rusistika_shu@shu.bg

  Местоположение

  Шуменски университет

   
  Адрес

  9700 Република България
  гр. Шумен, ул. Университетска 115
  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

  Тел: +359 54 830 495
  GSM: +359 894 555506