Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • РЕДКОЛЕГИЯ

  В тази страница може да получите информация за международния екип, който се грижи за подбора и качеството на материалите, публикувани в научната поредица.

   

  Проф. д.ф.н. Стефана Димитрова

  БАН – Институт за български език, България

   

   

   


  Проф. д.ф.н. Ирина Лешутина

  Държавен институт по руски език «А.Пушкин», Русия

   

   

   


  Проф. д.ф.н. Наталья Цветова

  Санктпетербургски държавен университет, Русия

   

   

   


  Доц. д.ф.н. Светлана Алексанова

  Краснодарски държавен университет, Русия

   

   

   


  Проф. д.ф.н. Ярослав Вежбински

  Лодзки университет, Полша

   

   

   


  Проф. к.п.н. Светлана Хамшовски

  Будапештский экономический университет прикладных наук, Унгария

   

   

   


  Проф. д.ф.н. Жаныл Жунусова, Казахстан

  Евразийски национален университет “Л. Н. Гумильов”, Казахстан

   

   

   


  Проф. д-р Аксиния Красовски

  Букурещки университет, Румъния

   

   

   


  Проф. д-р Валентина Аврамова

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България

   

   

   


  Проф. д-р Елена Стоянова

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България

   

   

   


  Проф. д-р Татяна Чалъкова

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България

   

   

   


  Доц. д-р Анна Николова

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България

   

   

   


  Доц. д-р Стефка Петкова-Калева

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България