Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Теменуга Ганчева Тенева
  Проф. д-р Теменуга Ганчева Тенева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

  Кабинет: Корпус 1, стая 203

  Телефон: 054 830495 вътр. 278 К1

  Email: t.teneva@shu.bg

  Приемно време: I-ва седмица: понеделник 12-14 ч.; II-ра седмица: понеделник 11-13 ч.


  Завършен университет, специалност

  СУ "Св. Климент Охридски", 1983 г, Българска филология, магистър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1983 - 1984 ПМГ "Найчо Попович", Шумен

  1984 - 1985 ИТ, Шумен

  Заемани академични длъжности

  2023 професор по методика на обучението по литература

  2012 доцент по методика на обучението по литература

  Придобити научни степени

  2003 доктор по педагогика

  Водени лекции и/или упражнения

  БАКАЛАВРИ:

  Методика на обучението по литература – лекции

  История на българската култура – лекции, семинарни упражнения

  Детска литература – лекции, семинарни упражнения

  Ученическите писмени текстове – лекции

  Интерпретация на художествения текст – лекции

  Литература и национални концепти – лекции

  МАГИСТРИ:

  Методика на обучението по литература – лекции

  Ученическите писмени текстове – лекции

  Интерпретация на художествения текст – лекции

  Семиотични конвергенции и дивергенции между художествения текст и хипертекста (интернет)

  Литературнокритически практики

  Рецензиране и анотиране

  Области на научни интереси

  методика на литературното образование

  литературознание

  интерпретация на художествен текст

  интерактивни техники

  интернет и четене/литература

  Специализации

  1989 г. – квалификация по френски език I степен, ИЧС „Г. А. Насър”, София

  Участия в проекти

  2008 - Съпоставителен анализ на резултатите по български език на изхода на средното образование и на входа на висшето училище. Р-л проф. М. Георгиева

  2009 - Модел за портфолио на учителя по български език и литература. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ

  2010 - Образователни стратегии за формиране у студентите на умения за работа с учебен текст. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ

  2012 – Интерактивни технологии в обучението. р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ

  2014 - Езици на образователния дискурс, ръководител

  2011 - Интерактивни методи в обучението. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ

  2012 - Разработване на диагностичен инструментариум за периодична проверка на подготовката на студентите по методика на обучението по ... Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ.

  2013 - Портфолиото като средство за мониторинг на професионалните компетенции на студентите. Технологични и практико-приложни аспекти"

  2014 - Езици на образователния дискурс

  2015 – Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация. р-л доц. д-р Теменуга Тенева, ШУ

  2016 – Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. р-л доц. д-р Цветана Иванова

  2017 – Изкуството в урока, р-л доц. К. Йочева

  2018 – Технологии за повишаване на качеството на образователната услуга, р-л доц. Т. Тенева

  2019 – Limes slavicus 4

  2020 – Limes slavicus 5

  2021 – Limes slavicus 6

  2022 – Limes slavicus 7

  2023 – Limes slavicus 8

  Държавни и/или научни награди

  2023 – Наградата за литературна критика на Шумен (колективна) за съставителството на книгата "За литературата, живота и всичко останало" (изд. Фабер, 2022) с текстове на и за литературния критик Иван Карадочев