Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Теменуга Ганчева Тенева
  Проф. д-р Теменуга Ганчева Тенева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

  Кабинет: Корпус 1, стая 203

  Телефон: 054 830495 вътр. 278 К1

  Email: t.teneva@shu.bg

  Приемно време: I-ва седмица: понеделник 12-14 ч.; II-ра седмица: понеделник 11-13 ч.


  Образоващите отношения на играта на образите (World of WordCraft
  Статия за ролята на играта в образователния дискурс с пример за съответствията между литературните образи и фероите в стратегическите игри

  HOMO FABER и/или HOMO LUDENS - РАЗПОЗНАВАНЕТО НА УЧИТЕЛЯ (ПО ЛИ
  Статия, представяща характера и изискванията към личността на учителя по литература в ситуацията на проблематизиране на образователния процес

  ГЛАСОВЕТЕ ВИ ЧУВАМЕ ЛИ? - ОТГОВОРИТЕ НА АДРЕСАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛ
  Анализ на анкета,проведена с ученици от различни градове и типове училища за затрудненията им в образователния процес и в частност – по литература

  Методически настройки на образователния литературен прочит за си
  За пренастройването на образователната методика при изучаване на автори, които преставляват затруднение за съвременния ученик (пример с встъпителни уроци за творчеството на Иван Вазов)

  ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ЗАЧИТАНЕ НА РОМАНА В СИТУАЦИЯТА НА ОТКАЗ ОТ ЧЕТЕ
  Студия, разгръщаща проблема за затрудненията в четенето на съвременните ученици с предложения за методически решения при изучаването на романа "Дон Кихот" на Сервантес

  Урокът по литература – другият в образователния дискурс
  Учебно помагало по методика на обучението по литература

  2. Основания и практики на урочното „представление” в часовете п
  Учебникът по методика на обучението по литература, кохто може да бъде изтеглен и от Литермедия