Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Стефан Маринов Минков
  Доц. д-р Стефан Маринов Минков

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 214

  Телефон: 054 830495 вътр. 375, 354 К1

  Email: s.minkov@shu.bg

  Приемно време: понеделник - 9 - 17 ч.; сряда - 9 - 17 ч.


  Завършен университет, специалност

  ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", специалност "История"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1995 г. - редактор на общински вестник "Зов", гр. Лясковец

  1995 г. секретар на читалище "Напредък", гр. Лясковец

  Заемани академични длъжности

  асистент - 1995 г.

  старши асистент - 1999 г.

  главен асистент - 2006 г.

  доцент - 2014 г.

  Придобити научни степени

  доктор по история - 2006 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  в бакалавърска степен:

  лекции:

  Нова обща история,

  История на балканските народи XV-XX век (Нова и съвременна балканска история),

  Военна история и археология,

  ИД: История на войните през ХХ век

  в магистърска степен:

  Международни отношения и войни в Югоизточна Европа (1878-1945 г.)

  Източен въпрос и източни кризи

  Области на научни интереси

  история на войните

  история на Първата световна война

  история на балканските народи

  нова и съвременна обща история

  Участия в проекти

  2007-2009

  Международен: „Коалиционната война на Централните сили срещу Румъния 1916-1918 г.“; ръководител проект: проф. Юрген Ангелов, Потсдамски университет, Германия.

  2009 „Всекидневието: места, памет, езици”; ръководител проект: доц. д-р Росица Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски”.

  2010 Общности и идентичности в европейското пространство; ръководител проект доц. д-р Росица Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски”.

  2011 - Град и памет; ръководител проект: доц. д-р Р. Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски”.

  2012 – България в световното културно наследство; ръководител проект: доц. Р. Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски”.

  2014-2015 - Издаване на рецензирано българско научно списание “Любословие”, Договор № ДНП 04/20 от 11.12.2014 г.

  2015 - България в европейската история, култура, наука, образование, религия, РД-08-321/13.03.2015 г.

  2016 - Мониторинг на дейностите по оценка и управление на качеството на образованието в ШУ, в контекста на новата образователна политика в страната и динамиката на пазара на образователните услуги. РД-08-85/08.02.2016 г.

  2016 - Непознати приятели – познати неприятели, РД-08-122/08.02.2016 г.

  2017-1018 - Научно списание „Любословие“, ДНП 06/20 от 8.12.2017 г.

  2018 - Личността в историята, РД 08-156/ 9.02.2018 г.

  2019 - Подпомагане на научни и творчески прояви във ФХН за 2019 г., РД 08-111/ 1.02.2019 г.

  2019 - Град и градска култура, РД 08-110/ 1.02.2019 г.

  2018-2020 - Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР) 2018-2020.

  2020 - Митовете в историята, РД-08-144/05.02.2020.

  2020 - Подпомагане на научни и творчески прояви във ФХН за 2020 г., РД-08-130/ 4.02.2020.

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител на катедра "История и археология" (2023 -

  зам.-декан на ФХН (2016-2024)

  Членства в научни организации

  член на Съюза на учените в България, клон Шумен

  член на Национален комитет по балканистика