Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Снежана Иванова Великова
  Доц. д-р Снежана Иванова Великова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

  Кабинет: Корпус 1, стая 518

  Телефон: 054 830495 вътр. 278 К1

  Email: s.velikova@shu.bg

  Приемно време:


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, специалност Българска филология

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  СОУ "Климент Охридски", Добрич

  Заемани академични длъжности

  1989 г. – асистент

  1997 г. - главен асистент

  Придобити научни степени

  2004 г. - доктор по филология

  Водени лекции и/или упражнения

  Журналистика и институции

  Комуникация с медиите

  Писане за радиото

  Теория на текста

  Теория на масовата комуникация

  Теория на журналистиката

  Анализ на новинарския дискурс

  Увод в общото езикознание

  Съвременен български език (фонетика, морфология, лексикология, синтаксис)

  Езикова култура

  Теория на езика

  Текстолингвистика

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Южноукраински държавен педагогически университет, Одеса, Украйна - 2008 - 2010 г.

  Области на научни интереси

  Теория на текста

  Теория на комуникацията

  Теория на журналистиката

  Теория на езика

  Алтернативни медии

  Участия в проекти

  2012 BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни форми на електронно обучение”

  Заемани ръководни позиции

  Заместник-директор на Центъра за дистанционно обучение - 2003 - 2007 г.