Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Николай Кънчев Николов
  Гл. ас. д-р Николай Кънчев Николов

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 1, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр. 319 К1

  Email: n.k.nikolov@shu.bg

  Приемно време: Летен семестър, 2023/24 г.: І седмица - вторник, 15.00 - 17.00; ІІ седмица - четвъртък, 11.00 - 13.00


  КомплектСТБЕ
  Конспект по \"Старобългарски език\" с препоръчана библиография

  КомплектСловашки
  Конспект по \"Словашки език\" с препоръчана библиография

  Старобългарска кирилска азбука
  Таблица със старобългарските кирилски графеми - начертание, звукова стойност, наименование на буквите

  Кръглата църква
  3D възстановка на Кръглата (Златната) църква във Велики Преслав

  Глаголицата и славянската духовност
  Статия на Л. Карпенко, интерпретираща глаголицата като културен източник за славянската духовност (на руски език)

  Нови теории за глаголицата
  Статия на Т. Иванова за новите хипотези относно глаголицата (на руски език)

  Наименования на старобългарските букви
  Статия на Т. Иванова за наименованията и реда на старобългарските букви (на руски език)

  Асеманиево евангелие
  Енциклопедична статия на Д. Минев за глаголическото Асеманиево евангелие

  Датираният надпис на българския цар Самуил
  Разчитане на датирания надпис на българския цар Самуил

  Самуилов надпис
  Снимка - общ изглед на надгробната плоча

  Самуилов надпис - 2
  Снимка - старобългарският текст на надгробната плоча

  Графит
  Снимка на глаголическия графит от Кръглата църква

  Епиграфика от Преслав
  Снимки на надписите на ичергубоила Мостич и на Божията рабиня Тудора

  Мостич
  Снимка на Мостичевия надпис от Преслав

  Добруджански надпис
  Снимка на датирания Добруджански надпис

  Темнички надпис
  Снимка на Темничкия надпис

  Мурфатлар
  Снимки на библейския цитат в Мурфатларския скален манастир

  Самуиловият надпис
  Част от филм на BNT за Самуиловия надпис

  Произход на глаголицата
  Статия на Е. Гранстрем относно теориите за произхода на глаголицата (на руски език)

  Ескус
  Снимка на противоеретическия надпис от с. Гиген, Плевенско

  Абецедар
  Енциклопедична статия на Б. Велчева за значението на достигналите до нас старобългарски абецедари при интерпретиране на спорните въпроси около двете старобългарски азбуки

  Георги Синкел
  Снимка на надписа на Георги Синкел

  За буквите
  Старобългарски текст на съчинението на Черноризец Храбър (по: С. Стоянов, М. Янакиев. Старобългарски език. Текстове и речник)

  Баптистерият в Кръглата църква
  Надписи от баптистерия в Кръглата църква

  Битолски надпис
  Разчетеният текс на Битолския надпис

  Надпис на Ана
  Снимка на преславския надгробен надпис на Ана

  Старославянски - староцърковнославянски - старобългарски
  Статията на Р. М. Цейтлин \"О содержании термина «старославянский язык\" от сп. \"Вопросы языкознания\", с. 43-58

  Старобългарска глаголица
  Таблица със старобългарските глаголически букви

  Символността на глаголицата
  Кратко видео относно една от теориите за символността на глаголическите букви

  Надпис на княз Пресиян
  Научна статия на Н. Николов и М. Виздал за епиграфския паметник от Михаловце, Словакия

  Дейността на Методий
  Извадки от латински извори за дейността на св. Методий във Великоморавия

  Произход на глаголицата
  Статията на Б. А. Успенски "О происхождении глаголицы" от сп. "Вопросы языкознания", с. 63-77