Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Константин Трендафилов Константинов
  Доц. д-р Константин Трендафилов Константинов

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр. 375 К1

  Email: k.konstantinov@shu.bg

  Приемно време: I и II седмица: вторник 8.30-16.30 ч.; сряда 8.30-16.30 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, специалност История, ОКС ”Магистър”

  Заемани академични длъжности

  2015 - доцент

  2006-2015 - главен асистент

  2005-2006 - асистент

  Придобити научни степени

  2006 - доктор по археология

  Водени лекции и/или упражнения

  Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

  Археология - лекции и семинарни упражнения

  Историография на българската археология - лекции

  Средновековна българска археология - лекции

  Лятна практика по археология - лабораторни упражнения

  ИД: Юнеско и опазване на културно-историческото наследство - лекции

  Образователно-квалификационна степен "магистър"

  Езическа Плиска - лекции и семинарни упражнения

  Музеи и туризъм в България - лекции и семинарни упражнения

  Българско културно-историческо наследство - лекции

  Краезнание и археология - лекции и семинарни упражнения

  Българска средновековна архитектура - лекции и семинарни упражнения

  Некрополите в средновековна България - лекции и семинарни упражнения

  ФД: Битова култура - теоретични аспекти - семинарни упражнения

  ФД: Обекти на световното културно наследство в България - семинарни упражнения

  Области на научни интереси

  Средновековна българска археология, Средновековна гражданска архитектура, Битова култура

  Участия в проекти

  \"Сравнително изследване на ранносредновековните форми на живот в България и Западна Европа /VІІ - Х в./ в светлината на археологическите разкопки\", 2006-2022

  “Memory boxes: a Garden of Reminiscence”, 2013-2014

  \"Сборяново - кръстопът на култури и религии\", 2005-2009

  \"Писмената култура на българския Златен век. Източници и традиции\"; 2010-2012

  „Студентски практики“, 2013-2015

  „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, 2013-2014

  „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието“, 2013-2014

  „Редовни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект: Обект № 41 във Външния град. АР Плиска“, 2014-2015

  „Студентски практики“- фаза 1, 2016-2018

  „Редовни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект: Обект № 41 във Външния град. АР Плиска“, 2018-2019

  „Редовно археологическо проучване и теренна консервация на източен сектор от обект № 41, Външен град на НИАР-Плиска“, 2020

  \\\"Студентски практики - фаза 2\\\", 2020-2021

  "Редовно археологическо проучване и теренна консервация на североизточен сектор от обект № 41, Външен град на Плиска“, 2021

  „Геофизично изследване и сондажни проучвания на езическия некропол при Нови Пазар“, 2021

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител на Катедрата по история и археология - 2020-

  Заместник-ректор на ШУ (кандидатстудентска дейност и координация със студентските органи на управление) - 2015-2019

  Директор на Центъра за кариерно развитие към ШУ (2015-2019)

  Директор на Центъра по кандидатстудентска дейност към ШУ (2015-2019)

  Директор на Центъра за електронно обучение към ШУ (2015-2019)

  Директор на Научния център по археометрия към ФХН

  Организационна дейност

  Ръководител на Студентски археологически клуб "Карел Шкорпил"

  Членства в научни организации

  Член на съюза на учените в България, клон Шумен

  Член на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България