Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Константин Трендафилов Константинов
  Доц. д-р Константин Трендафилов Константинов

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр. 375 К1

  Email: k.konstantinov@shu.bg

  Приемно време: I и II седмица: вторник 8.30-16.30 ч.; сряда 8.30-16.30 ч.


  2005 Битова култура в Плиска VIII-XI век – дисертация за придобиване на научната и образователната степен „доктор“, научна специалност 05.03.12 Археология – 2005
  2015 Външният град на Плиска през следстоличния период (893-971). Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015, 172 с., ISBN 978-619-201-033-1
  2020 Новооткрит епиграфски паметник от Плиска. – В: Преславска книжовна школа. Т. 20. Шумен, 2020, in CEEOL (в съавт. с Г. Стоянова), 52-64, ISSN 2603-4522 (Print); ISSN 2603-4522 (Online)
  2019 Новооткрито капаче за териак от Плиска. – В: Преслав. Т. 8. Велико Търново, Фабер, 2019, 465-473, ISBN 978-619-00-0992-4
  2018 Нови изображения на „дама“ от Плиска. – В: Историкии. Т. 11. Шумен, Фабер, 2018, 15-24, ISBN 978-619-00-1011-1
  2017 Взаимодействието община – музей – университет при опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на Шуменския регион. – В: Музеи и общини, Т. 1. Велико Търново, Фабер, 2017, 97-106, ISBN 978-619-00-0589-6
  2017 Устройство и планова схема на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: IN HONOREM. T. 4. TEMPUS FUGIT. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Стоян Витлянов. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, 120-135, ISBN 978-619-201-209-0
  2017 Археологически данни за настаняването на учениците на Кирил и Методий в Плиска през 886 г. – В: Преславска книжовна школа. Т. 17. Шумен, Фабер, 2017, 317-327, ISBN 978-619-00-0678-7
  2016 За архитектурния облик на Голямата базилика в Плиска в периода 893-971 г. – В: IN HONOREM. Т. 3. QUADRIVIUM. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината от рождението на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2016, 566-575, ISBN 978-619-00-0395-3
  2016 За архитектурните комплекси в Плиска и Херсонес през Х век. – В: Известия на Националния археологически институт, XLIII, (IN HONOREM PROFESSORIS STANISLAV STANILOV. AD MULTOS ANOS). София, TDG Print, 2016, 236-243, ISSN 0323-9535
  2015 Метални накити и коланни гарнитури от разкопките на комплекса при южния сектор на Западната крепостна стена в Плиска. – В: Плиска-Преслав. Т. 11, София, Кота Принт, 2015, 199-216, ISBN 978-954-9472-36-3
  2015 Индикативният списък на ЮНЕСКО за България – археологически аспекти. – В: България в европейската култура, наука, образование, религия. Част 2. Материали от Четвъртата национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към България“, Шумен, 14-16 май 2014 г., Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015, 315-325, ISBN 978-619-201-050-8
  2015 Археологическа карта на Община Каспичан – възможности и перспективи за развитие на културен туризъм. – В: Град на Хилядолетия. Материали от научна конференция „Обществено-икономическо значение на обособилият се административен център Каспичан в контекста на богатото културно-историческо наследство в региона“, Каспичан, 19.09.2014 г., Велико Търново, Ивис, 2015, 50-57, ISBN 978-619-205-015-3
  2014 Устройство и предназначение на кръглите глинени съоръжения от Средновековна България. – В: Есенни четения „Сборяново – от находката до витрината“. T. 10. Велико Търново, Фабер, 2014, 88-98, ISBN 978-619-00-0122-5
  2014 Село Хърсово на археологическата карта на Шуменския регион. – В: България в световното културно наследство. Материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“ – Шумен, 17-19.05.2012 г. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, 597-607, ISBN 978-954-577-869-8
  2013 За селищната мрежа в Североизточна България през античността и ранното средновековие. – В: Преславска книжовна школа. Т. 13. Шумен, Фабер, 2013, 295-305, ISBN 978-954-400-815-5
  2013 Комплект занаятчийски инструменти от старобългарското селище при с. Хърсово, община Никола Козлево. – В: Преслав. Т. 7. Велико Търново, Фабер, 2013, 191-198, ISBN 978-954-400-946-5
  2012 Археологически материали от теренен обход в землището на село Овчарово, Шуменско през 2009 г. – В: Историкии. Т. 5. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2012, 101-110, ISBN 978-954-400-804-8
  2011 Към въпроса за въоръжението в Първото българско царство. – В: Историкии. Т. 4. Научни изследвания в чест на проф. дин Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2011, 293-298, ISBN 978-954-577-493-5
  2011 Tипология и разпространение на цилиндричните маслобойки от Средновековна България – В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“ – Шумен, 14-16.05.2010 г. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2011, 407-413, ISBN 978-954-577-588-8
  2010 Към въпроса за ролята и функцията на архитектурните комплекси в северния сектор на Външния град на Плиска. – В: Акы бъчела любодяльна. Сборник в чест на 60-годишнините на доц. д-р Цветанка Янакиева, доц. д-р Валентин Кулев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Павел Георгиев, Шумен, Фабер, 2010, 226-240, ISBN 978-954-400-421-7
  2009 За някои особености във вътрешното устройство на масовите жилища в Плиска. – В: Приноси към българската археология, Т. V, София, Агато, 2009, 142-147, ISBN 978-954-8761-84-0
  2009 Каменният път към Голямата базилика в Плиска. (Историко-химически анализ). – В: Пътуванията в средновековна България. София, Абагар, 2009, 120-129 (съавт. с М. Бонева), ISBN 978-954-427-860-1
  2009 Керамични съдове от обект № 41 в Плиска. – В: EURICA. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. София, Кушовалиев, 2009, 375-381 (съавт. със Ст. Витлянов), ISBN 978-954-92395-4-6
  2008 Понятията „бит” и „битова култура” в западноевропейските и българските научни среди. – В: Историкии, Т. 3. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2008, 74-81, ISBN 978-954-577-493-5
  2008 Рисунки-графити от Плиска като източник за бита на средновековното българско население. – В: Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен, Фабер, 2008, 385-393, ISBN 978-954-577-492-8
  2007 Pliska anyagi kulturaja a VIII–XI. szazadban. – In: Kozepkortorteneti tanulmanyok 5. Az V. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2007. junius 8-9.) eloadasai. Editors:Revesz, Eva - Halmagyi, Miklos. Szeged, 2007, 65-69
  2007 The lighting as an element of the mode of living in medieval Pliska. – In: Studia Hungaro – Bulgarica, I, Szeged-Sumen, 2007, 33-38. HU ISSN 1789-1353
  2007 Битови предмети от Шуменска крепост във фонда на Регионален исторически музей-Шумен. – В: Известия на Регионален исторически музей-Велико Търново, XXII, Велико Търново, Абагар AD, 2007, 119-123, ISSN 0861-5888
  2007 Интериорът на масовите жилища в Плиска. – В: Интериорът във фолклора, литературата, изкуството/културата. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2007, 265-272, ISBN 978-954-577-451-5
  2007 За игрите на населението в Плиска. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 10. Ч. II, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2007, 82-91, ISBN 978-954-577-387-7
  2007 Към въпроса за сигурността в Плиска през VIII-XI век. – В: Историкии, Т. 2. Научни изследвания в чест на доцент д-р Стоян Танев по случай неговата 70-годишнина, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2007, 670-679, ISBN 978-954-577-495-9
  2006 Прибори за хранене и приготвяне на храна от Плиска. – В: Историкии, Т. 1. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2006, 275-283, ISBN 978-954-577-346-4
  2006 Фрагмент от рисувана керамична икона с надпис от Преслав. – В: Проф. дин. Тотю Тотев и столицата Велики Преслав, София, Български писател, 2006, 99-102 (съавт. Ст. Бонев), ISBN 954-443-608-1; ISBN 978-954-443-608-7
  2006 Битовата култура и “преславската цивилизация”. – В: Преславска книжовна школа. Т. 9. Шумен, Фабер, 2006, 388-394, ISBN 978-954-577-401-0
  2005 Към въпроса за домашните производства в Плиска (IX-X в.) – В: Известия на Регионален исторически музей-Русе, Т. IX, Русе, ТС Груп ООД, 2005, 89-99, ISSN 1311-0942
  2004 „Отговорите на папа Николай I по допитванията на българите” като извор за бита на българина през IX в. – В: Сборник научни доклади от конференция на докторанти, 08. 11. 2003 г., Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2004, 9-18, ISBN 954-577-253-0
  2004 Храните с растителен произход на плисковската трапеза. – В: Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”). Т. 7. Шумен, Антос Полиграф, 2004, 16-24, ISSN 1310-9928
  2004 Керамичните съдове в бита на Плиска. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 9. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2004, 323-334, ISBN 954-577-293-X
  2004 Прибори за хранене от Велики Преслав. – В: Преслав. Т. 6. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2004, 273-280, ISBN 954-322-022-6
  2003 Археологически аспект на “битовата култура”. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 8. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2003, 404-409, ISBN 954-577-205-0
  2013 История, структура, цели и стратегии на ЮНЕСКО (курс лекции). Шумен, 2013, http://www.shu-lib.shu-bg.net/abweo/FullText/KNG/F0000078.PDF, ISBN 978-954-577-772-1
  2013 ЮНЕСКО и опазване на наследството на България (курс лекции). Шумен, 2013, http://www.shu-lib.shu-bg.net/abweo/FullText/KNG/F0000079.PDF, ISBN 978-954-577-771-4
  2014 Археология. - В: Методическо ръководство. Част I. Шумен, 2014, 55-75 http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-1.pdf; ISBN 978-954-577-934-3 (съавт. Ст. Витлянов)
  2016 In memoriam: Проф. д.и.н. Тотю Тотев (1930-2015). – Наука, кн. 1, 2016, том XXVI, с. 75, ISSN 0861 3362
  2016 In memoriam: Тотю Косев Тотев (1930-2015). – Българистика, кн. 32, 2016, 97-98, ISSN 1311-8544
  2013 Рец.: Списание, издадено с голям ентусиазъм. Журнал за исторически и археологически изследвания. Брой 1. Отг. редактор проф. д.и.н. Веселин Великов. Шумен, 2013, 132 с. – Любословие, 13, 2013, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 274-276, ISSN 1314-6033
  2012 Жизнен път и научно поприще между Плиска и Велики Преслав. – В: Библиография на доц. д-р Стоян Витлянов. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2012, 4-13, ISBN 978-954-577-617-5
  2011 Рец.: Историкии. Том 3. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина. – Любословие, 11, 2011, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 149-152, ISSN 1311-9486
  2009 Библиографски преглед на „Епископ-Константинови четения” (т. I-X). – В: Епископ-Константинови четения. Т. 12, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2009, 302-327, ISSN 1313-8286
  2008 Curriculum vitae на доц. д-р Стоян Витлянов и подбрана научна библиография. – В: Историкии, Т. 3. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2008, 17-22, ISBN 978-954-577-493-5
  2019 Константинов, К. Устройство и планова схема на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: IN HONOREM. T. 4. TEMPUS FUGIT. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Стоян Витлянов. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, 120-135, 978-619-201-209-0 Цитирано в: Nikolov, G. Byzantinische Zeitschrift - 112/2 (2019) S. 135, Nr. 3337.
  2019 Константинов, К. Външният град на Плиска през следстоличния период (893-971). Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015, 172 с., ISBN 978-619-201-033-1 Цитирано в: Тодоров, Г. Външният град на Плиска през XI век. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2019, с. 69, бел. 5, 9; с. 70, бел. 11; с. 71, бел. 18; с. 72, бел. 20; с. 73, бел. 23; с. 75, бел. 30, 32; с. 76, бел. 34, 36, 38; с. 77, бел. 41, 43, 44; с. 78, бел. 45; с. 79, бел. 56, ISSN 1314-748X
  2019 Константинов, К. Храните с растителен произход на плисковската трапеза. – В: Трудове на катедрите по история и богословие на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Т. 7, Шумен, Антос Полиграф, 2004, 16-24, ISSN 1310-9928 Цитирано в: Тодоров, Г. Външният град на Плиска през XI век. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2019, с. 72, бел. 19; с. 73, бел. 22; с. 74, бел. 27, ISSN 1314-748X
  2019 Константинов, К. Към въпроса за сигурността в Плиска през VIII-ХI век. – В: Историкии, Т. 2, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2007, 670-679, ISBN 978-954-577-495-9 Цитирано в: Тодоров, Г. Външният град на Плиска през XI век. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2019, с. 74, бел. 27.
  2019 Витлянов, Ст., К. Константинов. Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2004 г., София, 2005, с. 269. Цитирано в: Тодоров, Г. Външният град на Плиска през XI век. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2019, с. 78, бел. 47, ISSN 1314-748X
  2019 Витлянов, Ст., К. Константинов. Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2010 г., София, Авангард, 2011, 400-402, ISSN 1313-0889 Цитирано в: Тодоров, Г. Външният град на Плиска през XI век. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2019, с. 78, бел. 47, ISSN 1314-748X
  2019 Витлянов, Ст., К. Константинов. Археологическото проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2011 г., София, Авангард, 2012, 391-393, ISSN 1313-0889 Цитирано в: Тодоров, Г. Външният град на Плиска през XI век. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2019, с. 78, бел. 47, ISSN 1314-748X
  2019 Витлянов, Ст., К. Константинов. Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, Авангард, 2010, 452-454, ISSN 1313-0889 Цитирано в: Тодоров, Г. Външният град на Плиска през XI век. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2019, с. 78, бел. 48, ISSN 1314-748X
  2019 Константинов, К. Външният град на Плиска през следстоличния период (893-971). Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015, 172 с., ISBN 978-619-201-033-1 Цитирано в: Тодоров, Т. Шумен през Средновековието. – В: Георгиев, Б. и кол. История на Шумен. Шумен, Ивис, 2019, с. 47, бел. 71, ISBN 978-619-205-133-4
  2018 Константинов, К. Индикативният списък на ЮНЕСКО за България – археологически аспекти. – В: България в европейската култура, наука, образование и религия, Част 2, Материали от Четвъртата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16.05.2014 г., Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015, 315-325, ISBN 978-619-201-050-8 Цитирано в: Стоянов, Св. Културен туризъм – бележки върху логистиката в обслужването. – В: Писменост, книжовници, книги: българската следа в културната история на Европа. Материали от Петата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 26-28.04.2016 г., Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, с. 515, бел. 7, 978-619-201-213-7
  2018 Константинов, К. ЮНЕСКО и опазване на културно-историческото наследство. ЮНЕСКО и опазване на наследството на България (Курс лекции). Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-771-4 Цитирано в: Стоянов, Св. Културен туризъм – бележки върху логистиката в обслужването. – В: Писменост, книжовници, книги: българската следа в културната история на Европа. Материали от Петата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 26-28.04.2016 г., Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, с. 515, бел. 7, 8, 978-619-201-213-7
  2017 Константинов, К. За архитектурните комплекси в Плиска и Херсонес през Х век. – В: Известия на Националния Археологически институт, XLIII, (In honorem professoris Stanislav Stanilov. Ad multos anos). София, TDG Print, 2016, 236-243, ISSN 0323-9535 Цитирано в: Nikolov, G. Byzantinische Zeitschrift - 110/2 (2017) S. 412, Nr. 1488.
  2017 Константинов, К. Външният град на Плиска през следстоличния период (893-971). Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015, 172 с., ISBN 978-619-201-033-1 Цитирано в: Nikolov, G. Byzantinische Zeitschrift - 110/2 (2017) S. 602, Nr. 2886.
  2017 Константинов, К. За архитектурния облик на Голямата базилика в Плиска в периода 893-971 г. – В: IN HONOREM. Т. 3. QUADRIVIUM. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината от рождението на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2016, 566-575, ISBN 978-619-00-0395-3 Цитирано в: Nikolov, G. Byzantinische Zeitschrift - 110/2 (2017) S. 602, Nr. 2887.
  2017 Константинов, К. ЮНЕСКО и опазване на културно-историческото наследство. История, структура, цели и стратегии на ЮНЕСКО (курс лекции). Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-772-1 Цитирано в: Стоянов, Св. Реалното и виртуалното знание за културно-историческото наследство в България (представено в електронните портали на Националния исторически музей и Регионалния исторически музей – Шумен). – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Факултет по Хуманитарни науки, Том ХХVІІІ А, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 138, ISSN 1311-7300
  2017 Константинов, К. ЮНЕСКО и опазване на културно-историческото наследство. ЮНЕСКО и опазване на наследството на България (Курс лекции). Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-771-4 Цитирано в: Стоянов, Св. Реалното и виртуалното знание за културно-историческото наследство в България (представено в електронните портали на Националния исторически музей и Регионалния исторически музей – Шумен). – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Факултет по Хуманитарни науки, Том ХХVІІІ А, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 138, ISSN 1311-7300
  2017 Константинов, К. Взаимодействието Община – Музей – Университет при опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на Шуменския регион. – В: Музеи и общини, Т. 1. Сборник от Национална научна конференция „Музеи и общини”, Попово, 7-8 април 2016 г., Велико Търново, Фабер, 2017, 97-106, ISBN 978-619-00-0589-6 Цитирано в: Стоянов, Св. Реалното и виртуалното знание за културно-историческото наследство в България (представено в електронните портали на Националния исторически музей и Регионалния исторически музей – Шумен). – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Факултет по Хуманитарни науки, Том ХХVІІІ А, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 138, ISSN 1311-7300
  2017 Константинов, К. Взаимодействието Община – Музей – Университет при опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на Шуменския регион. – В: Музеи и общини, Т. 1. Сборник от Национална научна конференция „Музеи и общини”, Попово, 7-8 април 2016 г., Велико Търново, Фабер, 2017, 97-106, ISBN 978-619-00-0589-6 Цитирано в: Стоянов, Св., М. Георгиева. Осигуреност на мемориалните музеи в град Шумен. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 1-2 юни 2017 г.), Т. 1, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 55, бел. 21, ISSN 1314-1937
  2017 Константинов, К. ЮНЕСКО и опазване на културно-историческото наследство. История, структура, цели и стратегии на ЮНЕСКО (Курс лекции). Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-772-1 Цитирано в: Стоянов, Св., М. Георгиева. Осигуреност на мемориалните музеи в град Шумен. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 1-2 юни 2017 г.), Том 1, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 55, бел. 21, ISSN 1314-1937
  2017 Константинов, К. Взаимодействието Община – Музей – Университет при опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на Шуменския регион. – В: Музеи и общини, Т. 1, Сборник от Национална научна конференция „Музеи и Общини”, Попово, 7-8 април 2016 г., Велико Търново, Фабер, 2017, 97-106, ISBN 978-619-00-0589-6 Цитирано в: Стоянов, Св. Знанието за културно-историческото наследство на българското средновековие (VІІ-ХІV в.). – В: Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 26-27 октомври 2017 г.), Том 2, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 44, бел. 4, ISSN 2367-7465.
  2017 Константинов, К. ЮНЕСКО и опазване на културно-историческото наследство. История, структура, цели и стратегии на ЮНЕСКО (Курс лекции). Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-772-1 Цитирано в: Стоянов, Св. Знанието за културно-историческото наследство на българското средновековие (VІІ-ХІV в.). – В: Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 26-27 октомври 2017 г.), Том 2, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 44, бел. 4, ISSN 2367-7465.
  2017 Константинов, К. ЮНЕСКО и опазване на културно-историческото наследство. ЮНЕСКО и опазване на наследството на България. (Курс лекции). Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-771-4 Цитирано в: Стоянов, Св. Знанието за културно-историческото наследство на българското средновековие (VІІ-ХІV в.). – В: Сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 26-27 октомври 2017 г.), Том 2, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 44, бел. 4, ISSN 2367-7465.
  2016 Константинов, К. Метални накити и коланни гарнитури от разкопките на комплекса при южния сектор на западната крепостна стена в Плиска. – В: Плиска-Преслав. Т. 11. София, Кота Принт, 2015, 199-216, ISBN 978-954-9472-36-3 Цитирано в: Nikolov, G. Byzantinische Zeitschrift - 109/1 (2016) S. 89, Nr. 2001, S. 169, 2930.
  2016 Константинов, К. Метални накити и коланни гарнитури от разкопките на комплекса при южния сектор на западната крепостна стена в Плиска. – В: Плиска-Преслав. Т. 11. София, Кота Принт, 2015, 199-216, ISBN 978-954-9472-36-3 Цитирано в: Nikolov, G. Byzantinische Zeitschrift - 109/1 (2016) S. 89, Nr. 2001, S. 169, 2930.
  2016 Константинов, К. ЮНЕСКО и опазване на културно-историческото наследство. История, структура, цели и стратегии на ЮНЕСКО. (Курс лекции). Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-772-1 Цитирано в: Стоянов, Св. Бележки върху логистиката в музейното обслужване. – В: Есенни четения Сборяново – от находката до витрината, Т. 11, Велико Търново, Фабер, 2016, с. 274, ISBN 978-619-00-0485-5
  2016 Константинов, К. ЮНЕСКО и опазване на културно-историческото наследство. ЮНЕСКО и опазване и опазване на наследството на България (Курс лекции). Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-771-4 Цитирано в: Стоянов, Св. Бележки върху логистиката в музейното обслужване. – В: Есенни четения Сборяново – от находката до витрината, Т. 11, Велико Търново, Фабер, 2016, с. 274, ISBN 978-619-00-0485-5
  2015 Константинов, К. Село Хърсово на археологическата карта на Шуменския регион. – В: България в световното културно наследство. Материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“ – Шумен, 17-19.05.2012 г. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, 597-607, ISBN 978-954-577-869-8 Цитирано в: Nikolov, G. Byzantinische Zeitschrift - 108/1 (2015) S. 81, Nr. 2293.
  2014 Константинов, К. ЮНЕСКО и опазване на културно-историческото наследство. История, структура, цели и стратегии на ЮНЕСКО (Курс лекции. Електронен модул 1). Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013, с. 11. Цитирано в: Стоянов, Св. Бележки върху логистиката в музейната осигуреност. – Известия на историческия музей-Шумен, Кн. 16, Шумен, 2014, с. 95, бел. 1.
  2014 Константинов, К. За селищната мрежа в Североизточна България през Античността и Ранното Средновековие. – Преславска книжовна школа, Том 13, Шумен, 2013, с. 295. Цитирано в: Стоянов, Св. Археологическо и инженерно документиране на сектор източно от Дворцовия център във Велики Преслав. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 27-28 юни 2013 г.) – Том 1, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2013, с. 59, бел. 14.
  2014 Константинов, К. ЮНЕСКО и опазване на културно-историческото наследство. ЮНЕСКО и опазване и опазване на наследството на България (Курс лекции. Електронен модул 2). Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013, с. 5-6. Цитирано в: Стоянов, Св. Бележки върху логистиката в музейната осигуреност. – Известия на историческия музей-Шумен, Кн. 16, Шумен, 2014, с. 97, бел. 7.
  2014 Константинов, К. ЮНЕСКО и опазване на културно-историческото наследство. История, структура, цели и стратегии на ЮНЕСКО (Курс лекции). Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-772-1 Цитирано в: Стоянов, Св. Бележки върху логистиката в музейната осигуреност. – Известия на историческия музей-Шумен, кн. 16, Шумен, Фабер, 2014, с. 95, бел. 1, ISSN 0861-9581
  2014 Константинов, К. ЮНЕСКО и опазване на културно-историческото наследство. ЮНЕСКО и опазване и опазване на наследството на България (Курс лекции). Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-771-4 Цитирано в: Стоянов, Св. Бележки върху логистиката в музейната осигуреност. – Известия на историческия музей-Шумен, Кн. 16, Шумен, Фабер, 2014, с. 97, бел. 7, ISSN 0861-9581
  2014 Константинов, К. Археологически материали от теренен обход в землището на с. Овчарово, Шуменско, през 2009 г. – В: Историкии. Т. 5. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2012, 101-110, ISBN 978-954-400-804-8 Цитирано в: Николаева, М. Кръст енколпион от фонд „Археология“ на Исторически музей – гр. Исперих. – В: Есенни четения Сборяново – от находката до витрината. Т. 10. Велико Търново, Фабер, 2014, с. 85, ISBN 978-619-00-0122-5
  2014 Витлянов, С., К. Константинов. Керамични съдове от обект № 41 в Плиска. – В: EURIKA, In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae, София, Кушовалиев, 2009, 375-381, ISBN 978-954-92395-4-6 Цитирано в: Стоянов, Св. Работна геодезическа основа на Обект 41 във Външния град на Плиска. – В: Градът в българските земи (По археологически данни), Материали от Националната научна конференция посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова (Шумен, 31 октомври – 01 ноември 2013 г.), Шумен, Фабер, 2014, с. 266, бел. 2, ISBN 978-619-00-0139-3
  2014 Константинов, К. Към въпроса за ролята и функцията на архитектурните комплекси в северния сектор на Външния град на Плиска. – В: Акы бъчела любодъльна. Сборник в чест на 60-годишнините на доц. д-р Цветанка Янакиева, доц. д-р Валентин Кулев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Павел Георгиев, Шумен, Фабер, 2010, 226-240, ISBN 978-954-400-421-7 Цитирано в: Стоянов, Св. Работна геодезическа основа на Обект 41 във Външния град на Плиска. – В: Градът в българските земи (По археологически данни), Материали от Националната научна конференция посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова (Шумен, 31 октомври – 01 ноември 2013 г.), Шумен, Фабер, 2014, с. 266, бел. 2, ISBN 978-619-00-0139-3
  2014 Константинов, К. За селищната мрежа в Североизточна България през Античността и Ранното Средновековие. – Преславска книжовна школа, Т. 13, Шумен, Фабер, 2013, 295-305, ISBN 978-954-400-815-5 Цитирано в: Стоянов, Св. Работна геодезическа основа на Обект 41 във Външния град на Плиска. – В: Градът в българските земи (По археологически данни), Материали от Националната научна конференция посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова (Шумен, 31 октомври – 01 ноември 2013 г.), Шумен, Фабер, 2014, с. 266, бел. 6, ISBN 978-619-00-0139-3
  2014 Витлянов, С., К. Константинов. Археологическо проучване на Обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, Колбис АД, 2013, 371-373, ISSN 1313-0889 Цитирано в: Стоянов, Св. Работна геодезическа основа на Обект 41 във Външния град на Плиска. – В: Градът в българските земи (По археологически данни), Материали от Националната научна конференция посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова (Шумен, 31 октомври – 01 ноември 2013 г.), Шумен, Фабер, 2014, с. 267, бел. 13, ISBN 978-619-00-0139-3
  2014 Константинов, К. Археологически материали от теренен обход в землището на с. Овчарово, Шуменско, през 2009 г. – В: Историкии. Т. 5. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2012, 101-110, ISBN 978-954-400-804-8 Цитирано в: Николаева, М. Кръст енколпион от фонд „Археология“ на Исторически музей – гр. Исперих. – В: Есенни четения Сборяново – от находката до витрината. Т. 10. Велико Търново, Фабер, 2014, с. 85, ISBN 978-619-00-0122-5
  2014 Константинов, К. Археологически материали от теренен обход в землището на с. Овчарово, Шуменско, през 2009 г. – В: Историкии. Т. 5. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2012, 101-110, ISBN 978-954-400-804-8 Цитирано в: Nikolov, G. Byzantinische Zeitschrift - 107/2 (2014) S. 88, Nr. 5919.
  2013 Константинов, К. Към въпроса за сигурността в Плиска през VIII-XI век. – В: Историкии. Т. 2. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70-годишнина. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2007, 670-679, ISBN 978-954-577-495-9 Цитирано във: Витлянов, Ст. Още за сигурността в ежедневието на Велики Преслав. – В: Историкии. Т. 6. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013, с. 53, бел. 13, ISBN 978-954-400-968-7
  2013 Витлянов, С., К. Константинов. Керамични съдове от обект № 41 в Плиска. – В: EURICA. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae, София, Кушовалиев, 2009, 375-381, ISBN 978-954-92395-4-6 Цитирано в: Аладжов и кол. Археологическа карта на Плиска. София, Булвест Принт АД, 2013, с. 207, 331, ISBN 978-954-9472-23-3
  2013 Витлянов, С., К. Константинов. Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2002 г., София, 2003, с. 122. Цитирано в: Аладжов и кол. Археологическа карта на Плиска. София, Булвест Принт АД, 2013, с. 68, 207, ISBN 978-954-9472-23-3
  2013 Витлянов, С., К. Константинов. Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2003 г., София, 2004, 175-176. Цитирано в: Аладжов и кол. Археологическа карта на Плиска. София, Булвест Принт АД, 2013, с. 68, ISBN 978-954-9472-23-3
  2013 Витлянов, С., К. Константинов. Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2004 г., София, 2005, с. 269. Цитирано в: Аладжов и кол. Археологическа карта на Плиска. София, Булвест Принт АД, 2013, с. 68, ISBN 978-954-9472-23-3
  2013 Витлянов, С., К. Константинов. Проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2005 г., София, 2006, 310-311. Цитирано в: Аладжов и кол. Археологическа карта на Плиска. София, Булвест Принт АД, 2013, с. 68, ISBN 978-954-9472-23-3
  2013 Витлянов, С., К. Константинов. Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г., София, Фабер, 2007, 443-445, ISSN 1313-0889 Цитирано в: Аладжов и кол. Археологическа карта на Плиска. София, Булвест Принт АД, 2013, с. 68, ISBN 978-954-9472-23-3
  2013 Витлянов, С., К. Константинов. Археологически разкопки на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г., София, Фабер, 2008, 603-606, ISSN 1313-0889 Цитирано в: Аладжов и кол. Археологическа карта на Плиска. София, Булвест Принт АД, 2013, с. 68, ISBN 978-954-9472-23-3
  2013 Витлянов, С., К. Константинов. НИАР „Плиска”. Археологически разкопки на обект № 41 във Външния град. – В: Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, Фабер, 2009, 570-573, ISSN 1313-0889 Цитирано в: Аладжов и кол. Археологическа карта на Плиска. София, Булвест Принт АД, 2013, с. 68, ISBN 978-954-9472-23-3
  2013 Витлянов, С., К. Константинов. Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, Авангард, 2010, 452-454, ISSN 1313-0889 Цитирано в: Аладжов и кол. Археологическа карта на Плиска. София, Булвест Принт АД, 2013, с. 68, ISBN 978-954-9472-23-3
  2013 Витлянов, С., К. Константинов. Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2010 г., София, Авангард, 2011, 400-402, ISSN 1313-0889 Цитирано в: Аладжов и кол. Археологическа карта на Плиска. София, Булвест Принт АД, 2013, с. 68, ISBN 978-954-9472-23-3
  2013 Витлянов, С., К. Константинов. Археологическото проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2011 г., София, Авангард, 2012, 391-393, ISSN 1313-0889 Цитирано в: Аладжов и кол. Археологическа карта на Плиска. София, Булвест Принт АД, 2013, с. 68, ISBN 978-954-9472-23-3
  2013 Витлянов, С., К. Константинов. Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, Колбис АД, 2013, 371-373, ISSN 1313-0889 Цитирано в: Аладжов и кол. Археологическа карта на Плиска. София, Булвест Принт АД, 2013, с. 68, ISBN 978-954-9472-23-3
  2013 Константинов, К. За селищната мрежа в Североизточна България през Античността и Ранното Средновековие. – Преславска книжовна школа, Том 13, Шумен, Фабер, 2013, 295-305, ISBN 978-954-400-815-5 Цитирано в: Стоянов, Св. Археологическо и инженерно документиране на сектор източно от Дворцовия център във Велики Преслав. – В: Сборник доклади от Научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”, гр. Велико Търново, 27-28 юни 2013 г. Т. 1, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2013, с. 59, бел. 14, ISSN 1314-1937.
  2013 Константинов, К. Рисунки-графити от Плиска като източник за бита на средновековното българско население. – В: Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2008, 385-393, ISBN 978-954-577-492-8 Цитирано в: Томов, Т. Игра на „дама“ в храма „Св. София“, Константинопол. – В: Българско средновековие: общество, власт, история. Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, с. 440, бел. 9, ISBN 978-954-07-3464-4
  2013 Константинов, К. За игрите на населението в Плиска. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 10. Ч. II. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2007, 82-91, ISBN 978-954-577-387-7 Цитирано в: Томов, Т. Игра на „дама“ в храма „Св. София“, Константинопол. – В: Българско средновековие: общество, власт, история. Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, с. 440, бел. 9, ISBN 978-954-07-3464-4
  2012 Венелинова, Св., К. Константинов. Теренно археологическо проучване по брега на язовир Тича, долината на Голяма Камчия и нейните по-малки притоци – Вардун дере, Палиска, Герила и Върбишка река.– В: Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, Фабер, 2009, с. 767, ISSN 1313-0889 Цитирано във: Венелинова, Св., М. Гюрова. Издирвания на археологически обекти южно от язовир Тича в землищата на селата Тушовица, Бяла река и Нова бяла река, община Върбица. – В: Археологически открития и разкопки през 2011 г., София, Авангард, 2012, с. 528, ISSN 1313-0889
  2012 Витлянов, Ст., К. Константинов. Керамични съдове от обект № 41 в Плиска. – In: EURIKA. In honorem Ljudmilae Donchevae Petkovae. София, Кушовалиев, 2009, 375-381, ISBN 978-954-92395-4-6 Цитирано във: Витлянов, Ст. Стопанският живот в Плиска и Велики Преслав през Средновековието. (Археологически аспекти). Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2012, с. 86, бел. 139, ISBN 978-954-577-632-8
  2012 Константинов, К. Храните с растителен произход на плисковската трапеза. – В: Трудове на катедрите по история и богословие. Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Т. 7. Шумен, Антос Полиграф, 2004, 16-24, ISSN 1310-9928 Цитирано в: Хрисимов, Н. Храната в Първото българско царство. – В: Стандарти на всекидневието през средновековието и новото време. Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси. Жеравна 12-13 май 2009 г; Велико Търново 15-16 октомври 2010 г. Велико Търново, Фабер, 2012, с. 202, бел. 5; с. 206, бел. 42; с. 212, бел. 77; с. 215, бел. 104; с. 216, бел. 109, ISBN 978-954-400-721-8.
  2012 Константинов, К. Керамичните съдове в бита на Плиска. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 9. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2004, 323-334, ISBN 954-577-293-X Цитирано в: Хрисимов, Н. Храната в Първото българско царство. – В: Стандарти на всекидневието през средновековието и новото време. Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси. Жеравна 12-13 май 2009 г; Велико Търново 15-16 октомври 2010 г. Велико Търново, Фабер, 2012, с. 221, бел. 142, ISBN 978-954-400-721-8.
  2012 Константинов, К. Прибори за хранене от Велики Преслав. – В: Преслав. Т. 6. Шумен, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2004, 273-280, ISBN 954-322-022-6 Цитирано в: Хрисимов, Н. Храната в Първото българско царство. – В: Стандарти на всекидневието през средновековието и новото време. Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси. Жеравна 12-13 май 2009 г; Велико Търново 15-16 октомври 2010 г. Велико Търново, Фабер, 2012, с. 222, бел. 159, ISBN 978-954-400-721-8.
  2012 Константинов, К. Прибори за хранене и приготвяне на храна от Плиска. – В: Историкии. Т. 1. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2006, 275-283, ISBN 978-954-577-346-4 Цитирано в: Хрисимов, Н. Храната в Първото българско царство. – В: Стандарти на всекидневието през средновековието и новото време. Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси. Жеравна 12-13 май 2009 г.; Велико Търново 15-16 октомври 2010 г. Велико Търново, Фабер, 2012, с. 222, бел. 159, ISBN 978-954-400-721-8.
  2004 Константинов, К. Прибори за хранене от Велики Преслав. – В: Преслав. Т. 6. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2004, 273-280, ISBN 954-322-022-6 Цитирано в: Тотев, Т. Сондажни проучвания в местността Стамбол Йолу край Велики Преслав. – В: Плиска-Преслав. Т. 10, София, Зограф, 2004, с. 236, бел. 25, ISBN 954-15-0142-7
  2020 Обект № 41, Външен град на Плиска, края на IX-началото на XI век. – В: Археологически открития и разкопки през 2019 г. Част 2, София, Булгед ООД, 2020, 1108-1111, (съавт. Г. Илиева, И. Кънев), ISSN 1313-0889 (print); ISSN 2603-3658 (online)
  2019 Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска през 2018 г. – В: Археологически открития и разкопки през 2018 г., София, Булгед ООД, 2019, 459-462, (съавт. Г. Илиева, И. Кънев), ISSN 1313-0889 (print); ISSN 2603-3658 (online)
  2016 Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска през 2015 г. – В: Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, Мултипринт, 2016, 654-657, (съавт. Ст. Витлянов), ISSN 1313-0889
  2015 Археологическо проучване на обект "Старобългарско селище" в с. Хърсово, община Никола Козлево. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, Актив Комерс ЕООД, 2015, 604-607, ISSN 1313-0889
  2015 Археологическо проучване на обект № 41 в северозападната част на Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, Актив Комерс ЕООД, 2015, 601-604, (съавт. Ст. Витлянов), ISSN 1313-0889
  2014 Археологическо проучване на обект "Старобългарско селище" при с. Хърсово, община Никола Козлево. – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г., София, TDG Print, 2014, 574-577, ISSN 1313-0889
  2014 Археологическо проучване на обект № 41 в северозападната част на Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г., София, TDG Print, 2014, 451-454, (съавт. Ст. Витлянов), ISSN 1313-0889
  2013 Издирвания на археологически обекти в землището на с. Хърсово, община Никола Козлево. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, Колбис АД, 2013, 518-520, ISSN 1313-0889
  2013 Археологическо проучване на обект "Старобългарско селище" в с. Хърсово, община Никола Козлево. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, Колбис АД, 2013, 488-490, (съавт. Ст. Бонев), ISSN 1313-0889
  2013 Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, Колбис АД, 2013, 371-373, (съавт. Ст. Витлянов), ISSN 1313-0889
  2012 Археологическо проучване на обект „Старобългарско селище” при с. Хърсово, община Никола Козлево. – В: Археологически открития и разкопки през 2011 г., София, Авангард, 2012, 493-495, (съавт. Ст. Бонев), ISSN 1313-0889
  2012 Археологическото проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2011 г., София, Авангард, 2012, 391-393, (съавт. Ст. Витлянов), ISSN 1313-0889
  2011 Археологическо проучване на обект „Старобългарско селище” при с. Хърсово, Новопазарско. – В: Археологически открития и разкопки през 2010 г., София, Авангард, 2011, 521-523, (съавт. Ст. Бонев), ISSN 1313-0889
  2011 Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2010 г., София, Авангард, 2011, 400-402, (съавт. Ст. Витлянов), ISSN 1313-0889
  2010 Теренно археологическо обхождане в землищата на с. Кюлевча, община Каспичан и с. Илия Блъсково, с. Ветрище, с. Овчарово, с. Вехтово, с. Ивански, община Шумен. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, Авангард, 2010, 639-640, (съавт. Ю. Йоргов), ISSN 1313-0889
  2010 Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, Авангард, 2010, 452-454, (съавт. Ст. Витлянов), ISSN 1313-0889
  2010 Разкопки в южния сектор на западната крепостна стена на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, Авангард, 2010, 446-448, (съавт. Л. Дончева-Петкова), ISSN 1313-0889
  2010 Проучвания на елинистическия некропол на гетската култова и политическа столица в резервата „Сборяново”. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, Авангард, 2010, 212-214, (съавт. Д. Гергова, И. Катевски, М. Кузманов, П. Стоянов), ISSN 1313-0889
  2009 Теренно археологическо проучване по брега на язовир Тича, долината на Голяма Камчия и по-малките й притоци – Вардун дере, Палиска, Герила и Върбишка река. – В: Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, Фабер, 2009, 767-768, (съавт. Св. Венелинова), ISSN 1313-0889
  2009 Теренно археологическо обхождане по маршрут Плиска-Ришки проход. – В: Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, Фабер, 2009, 764-766, (съавт. Ю. Йоргов), ISSN 1313-0889
  2009 НИАР „Плиска”. Археологически разкопки на обект № 41 във Външния град. – В: Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, Фабер, 2009, 570-573, (съавт. Ст. Витлянов), ISSN 1313-0889
  2009 НИАР „Плиска”. Разкопки в южния сектор на западната крепостна стена. – В: Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, Фабер, 2009, 555-558, (съавт. Л. Дончева-Петкова, Е. Коматарова-Балинова, М. Христова), ISSN 1313-0889
  2008 Археологически разкопки на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г., София, Фабер, 2008, 603-606, (съавт. Ст. Витлянов), ISSN 1313-0889
  2008 Разкопки в южния сектор на западната крепостна стена в Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г., София, Фабер, 2008, 600-603, (съавт. Л. Дончева-Петкова, Е. Коматарова-Балинова), ISSN 1313-0889
  2007 Археологически разкопки в южния сектор на западната крепостна стена на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г., София, Фабер, 2007, 482-485, (съавт. Л. Дончева-Петкова), ISSN 1313-0889
  2007 Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г., София, Фабер, 2007, 443-445, (съавт. Ст. Витлянов), ISSN 1313-0889
  2006 Проучвания в южния сектор на западната крепостна стена в Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2005 г., София, 2006, 328-329, (съавт. Л. Дончева-Петкова)
  2006 Проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2005 г., София, 2006, 310-311, (съавт. Ст. Витлянов)
  2005 Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2004 г., София, 2005, с. 269, (съавт. Ст. Витлянов)
  2004 Разкопки на хълма „Дженни баир” – В: Археологически открития и разкопки през 2003 г., София, 2004, с. 186, (съавт. Л. Дончева-Петкова, Ст. Витлянов, Р. Енчева)
  2004 Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2003 г., София, 2004, 175-176, (съавт. Ст. Витлянов)
  2003 Археологически проучвания на обект № 41 във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2002 г., София, 2003, с. 122, (съавт. Ст. Витлянов)