Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.и.н.  Бисер Христов Георгиев
  Проф. д.и.н. Бисер Христов Георгиев

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр. 375 К1

  Email: b.georgiev@shu.bg

  Приемно време: вторник 10-18 часа, сряда 8-16 часа


  Завършен университет, специалност

  Име: Бисер Христов Георгиев

  Националност: българин

  Образование:

  Средно: Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. В. Търново, немски и руски език

  Висше Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, спец. „История”,

  втора специалност „Руска филология”

  Второ висше: ВИАС, спец. „Международни икономически отношения”

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1997 – 2003 – ДИПКУ Варна към ШУ

  „Еп. К. Преславски” – гл. асистент

  2003 – 2010 - ШУ „Еп. К. Преславски” – гл. асистент

  2010 – 2012 - ШУ „Еп. К. Преславски” – доцент

  Заемани академични длъжности

  1997 – 2003 – ДИПКУ Варна към ШУ „Еп. К. Преславски” – гл. асистент

  2003 – 2010 - ШУ „Еп. К. Преславски” – гл. асистент

  2010 – 2013 - ШУ „Еп. К. Преславски” – доцент

  2016 - ШУ „Еп. К. Преславски” – професор

  Придобити научни степени

  доктор - 1996 г.

  доцент - 2010 г.

  д.и.н. - 2014 г.

  професор - 2016 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  История на Българското възраждане

  История на България ХV-ХІХ век

  Увод в историческото изследване

  Архивистика

  Музеология (Музейно дело)

  История на религиите

  Културно-историческо наследство ХV - XIX век

  Политическата култура на българите през ХIХ век

  Стопанска история

  История на България 1878 - 1944 г.

  Увод в историческото познание

  Съвременна обща история

  Културология

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  не

  Области на научни интереси

  История на България 1878 - 1918 г.

  История на Българското възраждане

  Стопанска история

  История на политическата култура

  Специализации

  СУ "Св. Кл. Охридски" - немски език, завършено ниво В2.

  Участия в проекти

  1. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  Тип на конкурса и година: университетски проект 2020 г.

  Номер или акроним на проекта: № РД–08-143/05.02.2020 г.

  Тема: Studia Academika Sumenensia 9.

  Ръководител на проекта: проф. д.т.н. Румен Ваташки

  Статус на проекта: (текущ)

  1. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  Тип на конкурса и година: университетски проект 2020 г.

  Номер или акроним на проекта: № РД–08-143/05.02.2020 г.

  Тема: Studia Academika Sumenensia 9.

  Ръководител на проекта: проф. д.т.н. Румен Ваташки

  Статус на проекта: (текущ)

  2. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  Тип на конкурса и година: университетски проект 2020 г.

  Номер или акроним на проекта: № РД–08-143/05.02.2020 г.

  Тема: Studia Academika Sumenensia 8. “Северните Балкани между Изтока и Запада през ІХ - ХІV век”

  Ръководител на проекта: проф. д.и.н. Бисер Георгиев

  Статус на проекта: (текущ)

  3. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  Тип на конкурса и година: университетски проект 2019 г.

  Номер или акроним на проекта: № РД–08-108/01.02.2019 г.

  Тема: Studia Academika Sumenensia 7.

  Ръководител на проекта: доц. д-р Иво Топалилов

  Статус на проекта: (приключил)

  4. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  Тип на конкурса и година: университетски проект 2018 г.

  Номер или акроним на проекта: № РД–08-152/09.02.2018 г.

  Тема: “ПОЛИТИКАТА, ПРОГРЕСЪТ И ВОЙНИТЕ (ХVІІІ - ХХІ век)”

  Ръководител на проекта: доц. д-р Иво Топалилов

  Статус на проекта: (приключил)

  5. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  Тип на конкурса и година: университетски проект 2017 г.

  Номер или акроним на проекта: № РД–08-.111/06.02.2017 г.

  Тема: Шумен – център на българската и византийската сфрагистика

  Ръководител на проекта: доц. д-р Иво Топалилов

  Статус на проекта: (приключил)

  6. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  Тип на конкурса и година: университетски проект 2016 г.

  Номер или акроним на проекта: № РД–08-127/26.02.2016 г.

  Тема: 2016 г. – „Проблеми на прехода от късно езичество към ранно християнство на Балканите (по данни на мозаечното изкуство)”.

  Ръководител на проекта: доц. д-р Иво Топалилов

  Статус на проекта: (приключил)

  Заемани ръководни позиции

  директор,

  мениджър

  Организационна дейност

  зам. председател на Общото събрание на Факултета по хуманитерни науки

  Държавни и/или научни награди

  Георгиев Б. Златен медал за пълен отличен успех 6.00 от при завършването на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. В. Търново 1986.