Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Васил Параскевов Василев
  Доц. д-р Васил Параскевов Василев

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр. 375 К1

  Email: v.paraskevov@shu.bg

  Приемно време: Вторник и сряда първа и втора седмица: 8-16 ч.


  2006 Българският земеделски народен съюз „Никола Петков” 1945-1947 г. София, 2005 Научен ръководител: доц. д-р Стоян Танев, Рецензенти: проф. дин Любомир Огнянов ист. н. с. І ст. дин Владимир Мигев
  2011 България и Великобритания преди и в началото на Студената война: политика, икономика и пропаганда (1944-1953). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, 370 с.
  2018 България в докладите на британския посланик Едуин Боланд 1974-1977 г. В: Светът на българина през ХХ век, София, 2018, с. 387-399.
  2017 V. Paraskevov. Socialist Bulgaria in British Diplomatic Papers, 1953-1979. Любословие, 2017, бр. 17, с. 159-171
  2016 Другата половина на Европа: Списание „Икономист“ за българската вътрешна и външна политика (1985-1989 г.). Журнал за исторически и археологически изследвания, бр. 3, 2016, с. 129-139.
  2015 Влиянието на западното търговско ембарго върху българо-британските търговски отношения (1949-1953 г.). Журнал за исторически и археологически изследвания, бр. 1-2, 2015, с. 42-60.
  2015 Дневникът на Денис Н. Прит от посещението му в България (4 – 17 септември 1948 г.). История, № 4, 2015, с. 380-392
  2014 Първият доклад на Джефри Фърлонг за България (26 ноември 1954 г.). Историкии, том VІІ, 2014, с. 310-314.
  2014 Radoslavov, Vasil, in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universitat Berlin, Berlin 2014-10-08. DOI: 10.15463/ie1418.10155 Last modified: 2014-10-06. http://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/Vasil_Radoslavov
  2014 The Last Struggle: The Suppression of Agrarian Parties in Bulgaria, Hungary and Romania, 1944-1948. Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in 19th and 20th Centuries, no. 2, 2014, pp. 47-69.
  2013 Студената война и културната пропаганда в българо-британските отношения (1947-1950). Журнал за исторически и археологически изследвания, 2013, бр. 2, с. 135-153.
  2013 Един британски документ за България от 1980 г. Историкии, том VІ, 2013, с. 224-231.
  2012 „Ужилването”: Антизападните карикатури на страниците на вестник „Стършел” в края на 40-те години на ХХ век. Любословие, 2012, № 12, с. 64-77.
  2012 Insecurity and Control: Bulgaria and Its Turkish Minority, 1944-1974. In Robert Knight (ed). Ethnicity, Nationalism and the European Cold War. London: Continuum, 2012, pp. 123-146.
  2012 Agrarians versus Communists: the Short Existence of the Bulgarian National Union “Nikola Petkov”, 1945-1947. In Peter Jasek (ed). Anti-communist resistance in Central and Eastern Europe. Bratislava: Ustav pamati naroda, 2012, pp. 300-323.
  2012 The Decline of Socialism in Bulgaria: Mikhail Gorbachev, Todor Zhivkov and the Soviet Perestroika, 1985-1989. Socialist History, Vol. 42, 2012, pp. 25-42
  2011 Conflict and Necessity: British-Bulgarian Relations, 1944-1956. Cold War History, Vol. 11, No. 2, May 2011, 241–268
  2011 Под контрола на Москва: българското общество в анализите на Форин офис (1950-1953) – В: Общности и идентичности в европейското пространство. Шумен:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, с. 339-360
  2011 Учителският институт в Шумен в контекста на обществено политическото развитие на България 1944-1953 г. – В: Оттука започва България. Шумен: Университетскоиздателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, с. 674-685
  2009 Small, Small, but Vociferous: Bulgarian Ethnic Anti-communist Groups in the U.S. – In Ieva Zake (ed), Ethnic Anti-Communism in the United States. New York: PalgraveMacmillan, 2009, pp. 151-66
  2009 Entries: ‘Bulgaria, Anti-Soviet Movements’, pp. 536-38; ‘Bulgaria 20th-century leftist and workers’ movements’, pp. 540-42; ‘Bulgaria, World War II resistance and the rise ofcommunism’, pp. 542-45; ‘Sofia demonstrations, 1989’, pp. 3068-69; ‘Bulgaria, protests against economic hardships, 1990s’, pp. 539-40 – In Immanuel Ness (ed), International Encyclopedia of Revolution and Protest: 1500 to the Present. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009
  2008 Въпросът за сключването на търговска спогодба между България и Великобритания през 1948-1949 г. – В: Университетски четения и изследвания по българска история.С., 2008, с. 552-566
  2008 Българо-съветските отношения в контекста на външнополитическите възгледи на БЗНС “Никола Петков” 1945-1947 г. - Историкии, том ІІІ, 2008, Юбилеен сборник в честна 60-годишнината на доц. д-р Стоян Витлянов, с. 297-308
  2007 Основни аспекти на българо-британските отношения 1947 – средата на 60-те години на ХХ век – Историкии, том ІІ, 2007, Юбилеен сборник в чест на70-годишнината на доц. д-р Стоян Танев, с. 509-522
  2006 Съдебните процеси срещу евангелистките пастори и Трайчо Костов и българо-британските отношения през 1949 г. – В: Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.и.н. Любомир Огнянов. София, 2006, с. 399-413
  2006 Дейността на БЗНС-НП във VІ Великото народно събрание (ноември 1946-август 1947 г.) – В: Историкии, том 1. Шумен, 2006, с. 201-218
  2006 Новите оценки за БЗНС “Н. Петков” в българската историография след 1989 г. – В: Предизвикателства на промяната. С., 2006, с. 366-373
  2006 Великобритания и отлагането на парламентарните избори в България през 1945 г. – В: България и Втората световна война 1939 – 1947. Сливен, 2006, с. 213-219
  2005 Great Britain and the Bulgarian Agrarian National Union ‘Nikola Petkov’, 1945-1947, Bulgarian Historical Review, 2005, no. 3-4, pp. 127-142
  2005 Факултетът-филиал на Софийския университет в Шумен 1964-1971 г. Педагогика, 2005, кн. 2, с. 83-90
  2005 Ценко Барев за развитието на България в условията на съветския модел на социализма 1947-1956 г. – В: Следвоенна България между Изтока и Запада. С., 2005, с.189-198
  2005 Подготовка и провеждане на юбилейните чествания в Шумен посветени на 1300-годишнина на българската държава – В: Известия на Регионален историческимузей – Русе. Том ІХ, Русе, 2005, с. 347-356
  2005 Идеите на БЗНС “Никола Петков” за развитието на селското стопанство в България – В: Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.и.н. Димитър Игнатовски.Шумен, 2005, с. 254-260
  2005 Британската дипломация в защита на Никола Петков (16 август-23 септември 1947 г.). Международни отношения, 2005, кн. 4, с. 121-128
  2004 Ролята на БЗНС “Никола Петков” в политическия живот на България 1945-1947 г. – В: Земеделското движение в България – история, развитие, личности. Пазарджик, 2004,с. 273-282
  2004 Участието на БЗНС “Никола Петков” в изборите за Велико народно събрание през 1946 г. Исторически преглед, 2004, кн. 3-4, с. 69-89
  2004 Разцеплението в БЗНС (януари-юни 1945 г.). История, 2004, кн. 3, с. 27-42
  2004 Преговорите за включването на представители на опозицията в правителството на Отечествения фронт (декември 1945-март ). Минало, 2004, кн. 2, с. 63-74
  2004 БЗНС “Никола Петков” и въпросът за съдбата на монархическия институт в България след Втората световна война – В: Историческата наука в полза на България.Том 1, С., 2004, с. 179-186
  2004 Подготовката на учителски кадри в Шуменския учителски институт “Д-р Петър Берон” 1944-1948 г. Педагогика, 2004, кн. 4, с. 68-76
  2004 The Training of Teachers in Shumen From 1944 to Present Days, Skola bez slabih ucenica (School without Unsuccessful Pupils). Pula, 2004, pp. 55-60
  2003 Георги Димитров и българската политическа опозиция 9 септември 1944-1948 г. (по данни от неговия дневник) – В: История, общество, религия. Шумен, 2003, с. 264-277
  2002 9 септември 1944 г. – различните интерпретации на една дата – В: Текстът като манипулация. Шумен, 2002, с. 122-132
  2002 Идейни възгледи на емигрантските политически организации Български национален комитет “Свободна и независима България” и Българския национален фронт –В: България след 1944 – история, проблеми, тенденции. Шумен, 2002, с. 62-69
  2000 Дейността на политическата опозиция в Шуменския регион 1944-1948 г. – В: Българската опозиция и организираната съпротива в България 1944-1954 г. Сливен, 2000, с.141-155
  2019 Шумен през втората половина на ХХ – началото на ХХI век – В: История на Шумен. Шумен, 2019, 603–727. ISBN 978-619-205-133-4
  2015 Параскевов, В. Доцент д-р Стоян Танев на 80 години. Историкии, том 8, 2015, с. 9-11.
  2014 Параскевов, В. Ценно изследване за Добруджанския въпрос и Първата световна война. Любословие, № 14, 2014, с. 270-271.
  2013 Танев, Ст. Горещата война и студеният мир. Международни отношения, 2013, бр. 1, с. 119-122
  2012 Ангелова, Р. Преди англичаните да ни станат съседи. Любословие, 2012, № 12, с. 198-200
  2012 Огнянов, Л. Васил Параскевов. България и Великобритания преди и в началото на Студената война: политика, икономика и пропаганда 1944-1953 г. Шумен, 2011, 370 с. Исторически преглед, № 3-4, 2012, с. 301-303.
  2011 Review by Marietta Stankova, London School of Economics and Political Science - Vasil Paraskevov. “Conflict and Necessity: British-Bulgarian Relations, 1944-56.” Cold WarHistory 11:2 (April 2011): 241-268. URL: http://www.h-net.org/~diplo/reviews/PDF/AR333.pdf
  2009 Параскевов, В. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на доц. д-р Стоян Танев. Любословие, 2009, № 10, с. 174-176