Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Добромир Жечев Добрев
  Проф. д-р Добромир Жечев Добрев

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

  Кабинет: Корпус D, стая 3

  Телефон: 054 830495 вътр. 208 К3

  Email: d.j.dobrev@shu.bg

  Приемно време: Сряда от 10 до 12 часа, Сряда и четвъртък от 9.00 - 17.00


  Завършен университет, специалност

  Санкт-Петербургски държавен университет, специалност "Философ,преподавател по философия и социално-политически дисциплини".

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Преподавател по философия във ХГ"Йоан- Екзарх Български"

  Директор на ХГ"Йоан-Екзарх Български"

  Директор на СОУ"Йоан-Екзарх Български"

  Началник на Регионален инспекторат по образование гр.Шумен

  Заемани академични длъжности

  Доцент - ШУ "Еп. К. Преславски", 2004 г.

  Професор - ШУ "Еп. К. Преславски", 2017 г.

  Придобити научни степени

  Доктор по философия - ШУ "Еп. К. Преславски", 1998 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Етика

  Естетика

  Политология

  История на религиите

  Философия

  Политическа антропология

  Области на научни интереси

  Етика

  Политология

  Руска религиозна философия

  Участия в проекти

  Участие като "регионален координатор" в проекта на МОН - "УСПЕХ"

  Участие като "регионален координатор" в проекта на МОН - "Подобряване качеството на обучение в средищните училища".

  2009 – “Магията на интерактивната дъска. Европейска реалност в училищата”. Секторна програма „Коменски”. Дейност „Регионални партньорства”. Ръководител доц. Д. Добрев. Министерство на образованието, младежта и науката.

  2011 – 1."Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" BG 051PO001-3.1.06 По оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Регионален координатор доц. Д. Добрев. Министерство на образованието, младежта и науката.

  2.Проект BG051PO001-4.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора" По оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Регионален координатор доц. Д. Добрев. Министерство на образованието, младежта и науката.

  1. Университетски проекти: Учебна платформа за проектиране и менижиране на система за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване. Договор РД-08-203/06.03.2014г. Период на проекта: 2014г, Ръководител на проекта доц. д-р Досев, студенти 4, докторанти 1.

  2. Университетски проект "Ситуационен център за управление на системата за сигурност на организацията". Период на проекта: 2015г, Ръководител на проекта проф. д-р Димитър Салтиров. 2015 Договор № РД – 08-312/13.03.2015г.

  3.Университетски проект ”СИТУАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ И РЕАГИРАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ - НАВОДНЕНИЯ” - вх. № РД-08-114/08.02.2016. Ръководител доц. д-р Христо Атанасов Христов.

  4. Университетски проект 6: „Създаване на пространствена база данни на обектите от критичната инфраструктура в сектор енергетика (подсектор електро енергетика)“. Договор № РД-08-77/03.02.2017 г. Период на проекта - 2017 г. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

  5. Университетски проект: „Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност”. Договор № РД-08-144/08.02.2018 г. Период на проекта - 2018 г. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

  6. Митовете в историята. Ръководител: проф. д-р Р. Ангелова РД-08-144/05.02.2020 г.

  Заемани ръководни позиции

  Директор на училище.

  Началник на РИО гр.Шумен