Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Димитър Димитров Попов
  Проф. д-р Димитър Димитров Попов

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 1, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр. 319 К1

  Email: d.popov@shu.bg

  Приемно време: вторник, 8-10 ч., К3/415


  Завършен университет, специалност

  1985 Магистър по Българска филология в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

  Заемани академични длъжности

  1985-1987 г. Хоноруван асистент по Съвременен български език във ФХН на Шуменския университет

  1992-2004 г. Главен асистент в Шуменския университет

  2004- 2017 г. Доцент по Съвременен български език (Стилистика)

  От 2017 г. Професор по общо и сравнително езикознание - Приложна лингвистика

  Придобити научни степени

  1992 г. Доктор по СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (Стилистика)

  1997 г. Доктор по философия на Виенския университет

  Водени лекции и/или упражнения

  1. Анализ на дискурса

  2. Езикознание

  3. Езикът на медиите

  4. Журналистическа стилистика и редактиране на медиен текст

  5. Легостилистика

  6. Лингвистична персонология

  7. Морфология на съвременния български език

  8. Синтаксис на съвременния български език

  9. Стилистика на съвременния български език

  10. Стилистика на типовете текстове

  11. Съвременен български език – I част (фонетика и морфология)

  12. Съвременен български език и езикова култура

  13. Съвременен български език с практикум по езикова култура

  14. Текстолингвистика и стилистика

  15. Теория на редактирането с практикум по редактиране на медиен текст

  16. Увод в общото езикознание

  17. Увод в приложната лингвистика

  18. Фонетика и лексикология на съвременния български език

  19. Фонетика на съвременния български език

  20. Фоностилистика на дискурса

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  1994–1997 г. Лектор по български език в Института по славистика на Виенския университет

  През 2005 г. Лекции в Института по славянска филология на Мюнхенския университет „Людвиг Максимилиан” в рамките на програмата за мобилност на преподаватели ERASMUS

  2006-2012 г. Лектор по български език и култура в Болонския университет (Италия)

  Лекции в Института по експериментална фонетика и патология на говора (Белград, РСърбия) в рамките на реализирането на работните програми по договора за научно сътрудничество между Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и Института по експериментална фонетика и патология на говора и Центъра за развитие на жизнените дейности (Белград, РСърбия): в периода 25–26 октомври 2013; в периода 17–18 октомври 2015; в периода 27–29 октомври 2017.

  Области на научни интереси

  Стилистика

  Корпусна лингвистика

  Когнитивно лингвистика

  Анализ на дискурса

  Експериментална фонетика

  Специализации

  През 1989 г. в Лаборатория по експериментална фонетика към Санкт-Петербургския университет (Русия)

  През 1997 г. По програмата CEEPUS в Института по социосемиотични изследвания - Виена (Австрия)

  През 2001 г. По линия OAD (Астрийска служба за академичен обмен) в Института по езикознание на Виенския университет

  През 2015 г. по програмата ERAZMUS+ в Болонския университет (Италия)

  Участия в проекти

  Международен проект на тема „Pra- und Protomorphologie“ към Виенския университет – 1998 г.

  Международен проект на тема “Syntaktische Konsequenzen des Morphologieerwerbs” към (ZAS, Berlin) – 2002-2005 г.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема “Тенденции в българския език на границата на две хилядолетия” - 1999-2002 г.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема проект “Езиковата ситуация – синхронни и диахронни аспекти” – 2004 г.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема “Изследвания на речта в норма и патология” – 2005 г. (ръководител на проекта)

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема \\\\\\\\\\\\\\\"Българската езикова ситуация – диахронни и синхронни аспекти\\\\\\\\\\\\\\\" – 2006 г.

  От октомври 2012 – до настоящия момент: Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN) (Международен проект - инициатива на Европейския съюз за създаване на българска регионална инфраструктура, включена в Хартата на България за научни изследвания - ръководител: доц. д-р Кирил Симов)

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема “Езикът на българите – интердисциплинарен поглед – 2013 г.

  Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ”Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение – 2012 - 2014

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема \\\\\\\\\\\\\\\"Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация (I част) ” - 2014 г.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема \\\\\\\\\\\\\\\"Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация (IІ част) -2015 г.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема Език. Реч. Комуникация -2016 г. (ръководител на проекта)

  2012-2014 г. - Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение; Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, № на договора BG051PO001-4.3.04-0020

  От октомври 2012 - Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN) (Международен проект - инициатива на Европейския съюз за създаване на българска регионална инфраструктура, включена в Хартата на България за научни изследвания - ръководител: доц. д-р Кирил Симов)

  От 2018-2022 - Локален координатор на националния проект CLaDA-BG: National Interdisciplinary Research E-Infrastructure for Bulgarian Language and Cultural Heritage Resources and Technologies integrated within European CLARIN and DARIAH infrastructures // КЛаДА-БГ: Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH. - Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.; Координатор: Институт за информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките (ИИКТ-БАН), София, България

  Проект на ШУ \\\\\\\\\\\\\\\"Език, реч, комуникация\\\\\\\\\\\\\\\" - 2017

  Проект на ШУ \\\"Българският език – минало, настояще, бъдеще“ - 2018

  Проект на ШУ \\\"Limes slavicus 4. Културни концепти на славянството\\\" - 2019

  Проект на ШУ \\\"Отговорността пред езика - 6\\\" - 2020

  Проект на ШУ \\\"Отговорността пред езика -7\\\" - 2021

  Проект на ШУ "Отговорността пред езика - 8" - 2022

  Заемани ръководни позиции

  Директор на Лабораторията по приложна лингвистика „Аксела Лазарова” – http://labling.fhn-shu.com/home.htm

  Ръководител на Катедрата по български език – http://kbe.fhn-shu.com/

  Организационна дейност

  • Член на Програмния комитет на международната конференция “Cognitive Modeling in Linguistics” (CML) – http://confcognresearch.ru/index.php/cml-home

  • Член на програмния комитет на международната конференция "Speech and computer" (SPECOM) - http://specom.nw.ru/

  • Член на Програмния комитет на международния конгрес “РАННА ПРЕВЕНЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НА ВЕРБАЛНИТЕ КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ“ - ВАРНА (БЪЛГАРИЯ), 5-7 СЕПТЕМВРИ 2014 г. - http://labling.shu-bg.net/home.htm

  • Член на Програмния комитет на международната конференция " Speech and Language" – http://www.iefpg.org.rs/Conference/ 2015/SL2015/2015_PROCEEDINGS_SPEECH_AND_LANGUAGE_2015.pdf

  •Председател на Организационния комитет на международната конференция "Езикът в координатите на масмедиите" (Варна 2016) – http://lcmm2016.com/

  •Член на Програмния комитет на Международна конференция CLaDA-BG 2021 (LTаDH-BG)

  Членства в научни организации

  Член в Комисията по фонетика и фонология към Международния комитет на славистите

  Член на Sub-committee on Eastern Europeна ISCA (International Speech Communication Association) - представител за България

  Член на Австрийското социосемиотично общество и на Международната семиотична организация

  Член на АСОЦИАЦИЯТА НА ИТАЛИАНСКИТЕ СЛАВИСТИ (Associazione Italiana degli Slavisti - A.I.S.)

  Член на Съюза на учените в България

  Член на Комисията по медиалингвистика към Международния комитет на славистите

  членство в СУБ – клон Шумен и в Славянското дружество – клон Шумен

  Държавни и/или научни награди

  1988 г. - Диплом за най-добър научен доклад в секция Филология на 10-та научна конференция на българските аспиранти в Москва с международно участие

  2005 г. - Трета награда на Научно-образователното експо «Българските университети и технологични инкубатори – център на ИКТ разработки» на Пловдивския панаир ЕСЕН 2005 за разработката «Система за прозодичен анализ на речеви сигнали»

  2005 г. - ГРАМОТА на СУБ за високи научни постижения в областта на хуманитарните науки за монографията "ФОНОСТИЛИСТИКА НА ДИСКУРСА"

  2017 г.-Special Award from Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology “Djordje Kostic“ (IEPSP) and Life Activities Advancement Center (LAAC) - Presented to Prof. Dr. Dimitar Popov (Konstantin Preslavsky university of Shumen, Bulgaria) in honor and recognition of the most exceptional creativity and innovative idea displayed by the invention entitled ’Linguistic personology – a new science in paradigm of anthropological linguistics’ exhibited at 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade 27-29 October, 2017. Patron: Ministry of Education, Science and Technological Development - Republic of Serbia [Специална награда от Института за експериментална фонетика и патология на говора (IEPSP) и Центъра за развитие на жизнените дейности (LAAC) – Присъжда се на проф. д-р Димитър Попов (от Шуменския университет ,,Епископ Константин Преславски“, България) като израз на висока чест и признание за проявена изключителна креативност и прилагане на иновативна идея, представени в разработката ,,Лингвистичната персонология - нова наука в парадигмата на антропологичната лингвистика” на 6-та Международна конференция, посветена на фундаменталните и приложните аспекти на речта и езика, Белград 27-29 октомври, 2017 г., проведена под патронажа на Министерството на образованието, науката и технологичното развитие на Република Сърбия]

  2018 г. - Награда на Фонд „Акад. Владимир Георгиев“ на БАН за отлични постижения в областта на езикознанието за монографията „Лингвистична персонология“

  2018 г. - Награда на Ректора за 2017 г. за утвърждаване на авторитета на Шуменския университет, връчена на Патронния празник на ШУ "Епископ Константин Преславски" - 21 май 2018 г.

  2019 г. – Почетна грамота от Съюза на учените за проф. Димитър Попов (декември 2019)

  2019 – Наградата на Шумен за наука в системата на образованието и науката за принос в сферата на хуманитарните и педагогическите науки (24.05.2019 г.)