Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп. Снежана Спасова Обейд
  Ст. преп. Снежана Спасова Обейд

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 K2

  Email: s.obeyd@shu.bg

  Приемно време: I седм. вторник и четвъртък: 9-17ч. II седм. понеделник и вторник: 9-17ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ" Еп. К. Преславски"

  Английска филология

  Заемани академични длъжности

  старши преподавател

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически английски език- писмени упражнения и превод

  Общ английски

  Области на научни интереси

  Лингвистика, превод,чуждоезиково обучение

  Специализации

  Участие в езиков курс за университетски преподаватели към Университета в Рейкявик, Исландия

  Мобилност с цел обучение в Университета в Лодз, Полша

  Мобилност с цел обучение в Университета в Кордоба, Испания

  Мобилност с цел обучение в Университета в Мондрагон, Испания

  Участия в проекти

  1. Национален проект на ШУ: Език, познание, комуникация (№ РД-05-348/ 12.03.2010), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова.

  2. Национален проект на ШУ: Комуникация и култура (№ РД-05-165/ 25.02.2011), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова.

  3. Национален проект на ШУ: „Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план“, ръководител: доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, Шуменски университет „Епископ К. Преславски

  4.Международен проект: “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, международен проект по Грюндвиг, Партньорства за познание, 3 г. – 2012-2014; № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 - водеща организация Teacher Уand Intercultural Trainer College, Olching, Germany.

  5.Университетски проект „Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката” (РД-08-273/15.03.2013), катедра по Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, р-л: доц. д-р Теменужка Минкова Сеизова-Нанкова.

  6. 2014 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ.

  7.Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014)

  8. 2015г. - Тодорова, Р., Т. Сеизова-Нанкова (ред.) „120 български и английски текста за превод” (второ издание). Асеневци трейд ЕООД, 2015. ISBN: 978-954-8898-58-4. (в колектив)

  9.2015 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ

  10.2015 Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2015)

  11.Проект „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език“ / Challenges in English teaching and research” Договор № РД-10-444/ 7.03.2016 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. № РД-08-129/8.02.2016 г.)

  12.Проект № G05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд

  13.2017 Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

  14.2019 Участие в проект на катедра Английска филология ”Гледни точки и перспективи в англицистиката” РД-08-107/1.02.2019 с р-л доц. д-р Ирина Иванова

  15.2020 Проект на катедра Английска филология ”Изследвания в областта на англицистиката: лингвистични, културни и педагогически аспекти/ Exploring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education” РД-08-128/ 04.02.2020 - р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

  16.2020 Проект, финансиран от ФНИ - Studies in Linguistics, Culture, and FLT (КП-06-НП 2/8 от 2.12.2020), р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  17.2021 Проект на катедра Английска филология \"Дискурси на промяната: език, литература, култура и ЧЕО/Discourses of Change: Language, Literature, Culture, and FLT\" РД-08-94/ 01.02.2021 - р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  Заемани ръководни позиции

  Курсов ръководител

  Организационна дейност

  курсов ръковидител

  участие в работата по акредитацията на университета

  участие в провеждането, подготовката и проверката на кандидат-студентски изпити

  участие в курсове за преквалификация на преподаватели от средните училища

  участие в изпитна комисия за кандидат - докторанти