Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп. Снежана Спасова Обейд
  Ст. преп. Снежана Спасова Обейд

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 K2

  Email: s.obeyd@shu.bg

  Приемно време: I седм. вторник и четвъртък: 9-17ч. II седм. понеделник и вторник: 9-17ч.


  2016 2016 - Obeyd S. " Challenges in English Teaching: Nominal Substitute Same and its Bulgarian Projections"In Todorova et al. (eds.) “Challaneges in English Teaching and Research”. Asenevtsi, 2016.
  2021 Obeyd, S. (2021), Research Methods in Linguistics: an Overview. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, Asenevtsi Publishing, Sofia. Volume 9, Issue 1 - 2021 Discourses of Change: Language and Literature, p. 54-83, ISSN 2534-9538 p-ISSN 2534-952X DOI: 10.46687/SILC
  2020 Clausal Substitution in English and Bulgarian, In Studies in Linguistics, Culture, and FLT, Vol.8, Issue 1, Asenevtsi Publishing, Sofia
  2016 . Challenges in teaching the nominal substitute „same“ and its Bulgarian projections. In Challenges in English Teaching and Research, vol.1, Asenevtsi Publishing, Sofia
  2015 2015г.Obeyd Snejana. Clausal substitute Same. In The Global And The Local: Current Trends In English Studies And Translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2015.
  2014 Nominal Substitute One/Ones and Its Bulgarian Alternatives, In Nedelcheva S., Cheshmedzhieva-Stoycheva D., D. Mossop (eds.). English Studies: Translation and Linguistics. Shumen: Shumen University Press, 2014.56-60
  2013 Clausal substitution. English Derartment. K P University Press 2013
  2010 Доклад в съавторство с доц. д-р Р. Тодорова, гл. ас. З.Тодоров "Начини на представяне на чувство за място. пространство и принадлежност"Фабер, 2009
  2010 On the Nominal Substitute One/Ones, Език, познание, комуникация,Университетско издателство, 2010
  2009 Verbal Substitution (101-105 p.), Съвременни аспекти в англицистиката (в съпоставителен план), Университетско издание, 2012
  2019 Александрова, А., и кол. (2019), 200 тексеа за превод от български и английски за бакалаври. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-80-9
  2019 Александрова, А., и кол. (2019). 120 текста за превод от български и английски за магистри. З.Тодоров(ред.). Издателство Асеневци. ISBN; 978-619-7356-79-3
  2019 Александрова, А., и кол. (2019). 333 български и английски текста за превод. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-81-6
  2015 2015г. - Тодорова, Р., Т. Сеизова-Нанкова (ред.) „120 български и английски текста за превод” (второ издание). Асеневци трейд ЕООД, 2015. ISBN: 978-954-8898-58-4. (в колектив)
  2011 2011г. - Сеизова-Нанкова, Т., Р. Тодорова (ред) „120 български и английски текста за превод”. Велико Търново: Фабер, 2011. ISBN: 978-954-400-593-1
  2010 2010г. - Сеизова-Нанкова Т., Неделчева Св., Тодоров Зл., Добрева А., Обейд Сн., Д.Чешмеджиева. 12 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език.Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2010.
  2010 2010г. - Сеизова-Нанкова Т., Неделчева Св., Тодоров Зл., Добрева А., Обейд Сн., Д.Чешмеджиева. 10 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език.Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2010.
  2008 2008г. - Сеизова-Нанкова Т., Неделчева Св., Тодоров Зл., Добрева А., Обейд Сн., Д.Чешмеджиева. 10 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език.Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2008.