Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Страшимир Цанов
  Проф. д-р Страшимир Цанов

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

  Кабинет: Корпус 1, стая 203

  Телефон: +359885337625

  Email: st.tsanov@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица: вторник и сряда 10 - 18 (каб. 416, 3 корпус ); Втора седмица: сряда и четвъртък 10 - 18 (каб. 416, 3 корпус )


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 1985 г. /тогава ВПИ - Шумен/. Специалност Българска филология. Втора специалност - Руска филология.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ОУ "Христо Ботев", с. Милковица, Плевенска област. Учител.

  Заемани академични длъжности

  професор

  Придобити научни степени

  д-р

  Водени лекции и/или упражнения

  Нова българска литература

  Западноевропейска литература

  Увод в литературната теория

  Историческа поетика на литературата

  Възрожденска литература

  Най-нова българска литература

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Южноукраински национален педагогически университет "К. Д. Ушинский" - Одеса, Украйна /1998 - 2001/

  Бердянски държавен педагогически университет - Бердянск, Украйна /2007 - 2012/

  Прешовски университет в Прешов - Словакия /2013 -2014, 2014-2015

  Области на научни интереси

  История на българската литература

  Религиозни кодове на литературата

  Историософски аспекти на българската литература

  Идентичности на историческите събития и факти в словесната култура

  Участия в проекти

  Концепти на българската култура

  Култури и субкултури

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител на Катедра История и теория на литературата в периода 2005 - 2007 г. и

  2019 -

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България

  Държавни и/или научни награди

  Първо място на републиканската студентска научна сесия по литературознание през 1984