Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Камен Иванов Андонов
  Гл. ас. д-р Камен Иванов Андонов

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр. 375 К1

  Email: k.andonov@shu.bg

  Приемно време: І седмица: сряда и четвъртък 8-16 ч.; ІІ седмица: сряда и четвъртък 8-16 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Български език и история

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Държавна агенция "Архиви", Отдел "Териториален архив" - Шумен

  Заемани академични длъжности

  2002 - 2005 хоноруван асистент

  Придобити научни степени

  доктор по история (2010)

  Водени лекции и/или упражнения

  Средновековна обща история - лекции и семинарни упражнения

  История на Византия - лекции и семинарни упражнения

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  -

  Области на научни интереси

  История на Византия, Западна Европа през Средните векове

  Специализации

  -

  Участия в проекти

  -

  Заемани ръководни позиции

  -

  Организационна дейност

  -

  Членства в научни организации

  Член на съюза на учените в България, клон Шумен

  Член на Научноизследователския център по Византинистика към ФХН

  Държавни и/или научни награди

  -