Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Камен Иванов Андонов
  Гл. ас. д-р Камен Иванов Андонов

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр. 375 К1

  Email: k.andonov@shu.bg

  Приемно време: І седмица: сряда и четвъртък 8-16 ч.; ІІ седмица: сряда и четвъртък 8-16 ч.


  2010 Византия и Киевска Русия IX - началото на XI век: приноси на сфрагистиката. София 2010.
  2021 Андонов, К. In Memoriam: Проф. д.и.н. Иван Йорданов (1947 - 2021) - Наука, кн. 6, 2021, 106-108.
  2019 Андонов, К. Византийските императорски печати от България – представителната част от българската сфрагистична колекция. Приносът на Иван Йорданов. – В: IN HONOREM 6. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Иван Йорданов, Шумен, 2019, 30-47.
  2019 Андонов, К. Библиография на Иван Йорданов. – В: IN HONOREM 6. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Иван Йорданов, Шумен, 2019, 53-75. ISBN 978-619-201-348-6
  2018 Андонов, К. Българите и България във византийската историческа книжнина от VІІІ – Х век. – В: Писменост, книжовници, книги: българската следа в културната история на Европа. Шумен, 2018, 79 – 86.
  2015 Андонов, К. Хан Омуртаг и император Луи І Благочестиви – арбитрите на Европа през първата половина на ІХ в. – В: България в европейската култура, наука, образование, религия. Част 2. Материали от Четвъртата национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към България“, Шумен, 14-16 май 2014 г., Шумен, 2015, 206-211.
  2012 Андонов, К. За една интересна пратка от Константинопол до Херсон от началото на X век. – В: Историкии, Т. 5. Шумен, 2012, 53-61.
  2011 Андонов, К. Печати главных логофетов с територии Болгарии и Крыма. (К вопросу об истории центрального финансового ведомства Византии IX-X в.). – В:Античная древность и средние века. Вып. 40, Екатеринбург, 2011, 147-165. (в съавторство с Т. Тодоров)
  2009 Андонов, К. Сфрагистични приноси за византийско-руските отношения през първата половина на IX в. – В: Пътуванията в средновековна България. В. Търново, Абагар, 2009, 339-359.
  2009 Андонов, К. Русите "откриват" Византия. (Сведението от житието на св. Георги Амастридски и неговата хронология) – В: Античная древность и средниевека. Вып.39, Екатеринбург, 2009, 98-108.
  2016 Андонов, К. Византия и Киевска Рус (IX-X век). Учебно помагало. Шумен, 2016. ISBN 978-619-201-130-7
  2015 Тодор Тодоров, Т., К. Андонов. Печати главных логофетов с територии Болгарии и Крыма (К вопросу об истории имперского центрального финансового ведомства Византии в ІХ –Х вв.) – Античная древность и средние века, 2011, вып. 40, 147-164. Цитирано в: Чхаидзе, В. Византийские печати из Тамани. Москва, 2015, с. 61. Chkhaidze, V. Byzantine Lead Seals Addressed to Matarcha from the Sixth to the Twelfth Century. – In: Buzantine and Rus’ Seals. Kyiv, 2015, p. 65.
  2012 Андонов, К. За една интересна пратка от Константинопол до Херсон от началото на X век. – В: Историкии. Т. 5. Шумен, 2012, 53-60. Цитирано в: Тодоров, Т. Контактите на византийските институции с Първото българско царство (680-969). Приноси на сфрагистиката. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2012. с.147.