Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Росица Жечкова Ангелова
  Проф. д-р Росица Жечкова Ангелова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр. 375 К1

  Email: r.angelova@shu.bg

  Приемно време: І седмица - сряда 8.00 - 16. 00


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  Магистър - Български език и история

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ІІ ОУ "Д-р Петър Берон"

  Заемани академични длъжности

  асистент - 1996 г.

  старши асистент - 1999 г.

  главен асистент - 2003 г.

  доцент - 2008 г.

  професор - 2014 г.

  Придобити научни степени

  Доктор по научна специалност 05. 03 06 История на България (Нова българска история)

  Водени лекции и/или упражнения

  Нова българска история

  Архивистика

  Архивистика и музеология

  Области на научни интереси

  Нова българска история

  Историческото образование през възрожденската епоха

  Специализации

  ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - История на балканските народи

  Специализация в Република Македония, Университет „Свети Кирил и Методий“, Скопиe, 1 март – 1 май 2018 г.

  Специализация в Букурещкия унивреситет, декември 2023 г.

  Участия в проекти

  Проект "Митовете в историята" - РД -08-144/05.02.2020 г.

  Проект " Град и градска култура" - РД-08-110/01.02.2019 г.

  Проект "Война и общество" - РД-08-113/06.02.2017.

  Проект „Непознати приятели – познати неприятели” – РД-08-122/08.02.2016

  Проект "България в европейската история, култура, наука, образование и религия". - РД-08-321/13.03.2015.

  Проект "България във война и мир" - РД - 08 - 277/ 15.03. 2013.

  Проект "България в световното културно наследство" - РД - 05 - 262/ 15. 03. 2012.

  Проект Грюндвиг, Партньорства за познание, “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, 3 г. – 2012-2014; № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5. Водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany

  - РД-08/270/2014 г. - България в европейската култура, наука, образование, религия”

  - РД-08-321/13.03.2015 г. - „България в европейската история, култура, наука, образование, религия“

  - РД-08-122/08.02.2016 г. „Непознати приятели, познати неприятели“

  - РД-08-113/06.02.2017 г. „Война и общество“

  - РД-08-156/9.02.2018 г. „Личността в историята“

  -РД-08-144/05.02.2020 г. "Митовете в историята"

  - РД-08-99/01.02.2021 г. "Жените в историята"

  Проект „Жените в историята“, РД-08-99/1.02.2021 г. - ръководител.

  Проект „Границата”, РД-08-99/01.02.2022 г. – ръководител.

  Проект „Забравени/забранени книги“, РД-08-133/24.02.2023 г. – ръководител.

  Проект „Време и памет“, РД-08-88/31.01.2024 г. - ръководител

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител катедра "История и археология" - април 2010 г. - април 2014 г.

  Организационна дейност

  Председател на Общото събрание на ФХН (2008-2016)

  Член на Атестационната комисия на ФХН (2008-2016)

  Заместник-председатела на Общото събрание на ШУ (2023 - )

  Членства в научни организации

  Член на Съюза на учените в България, клон Шумен

  Член на Националния комитет по балканистика

  Държавни и/или научни награди

  Грамота от ДАА, ДА Шумен за дългогодишна и ползотворна съвместна дейност

  Грамота от Национална и университетска библиотека „Свети Климент Охридски“, Скопие, Република Македония