Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.теол.н.  Румен Aтанасов Ваташки
  Проф. д.теол.н. Румен Aтанасов Ваташки

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 507

  Телефон: 054 830495 вътр.3373, 0899655465

  Email: r.vatashki@shu.bg

  Приемно време: II седмица - вторник 13.00-15.00 ч. К3-V-507, I седмица - петък 08-10.00ч. Присъствени дни II седмица - вторник и сряда, I седмица четвъртък и петък


  2005 Българската паравославна църква и римокатолическите мисии в България (1860 - 30-те години на XX век). Шумен, 2005, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 372 стр.
  1997 La missione dei cappuccini in Bulgaria 1916-1941 [Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum], Pontificium institutum Orientale, Facultas Scientairum Ecclesiasticarum Orientalium. Roma, 1997, Tipografica "Liberit", 120 p
  2024 Завръщане към корените. История на село Друган, Радомирско. Велико Търново, 2024, Издателство \"Фабер\", 723 стр.
  2016 Родоските съвещания (1961, 1963-1964) и диалогът за всеправославно единство. В. Търново, 2016, Издателство "Фабер", 260 стр.
  2014 Българската православна църква и Вторият ватикански събор (1962-1965). Велико Търново. 2014, Издателство "Фабер", 280 стр.
  2011 Българската православна църква и римокатолическата пропаганда в България и на Балканите (IX - 30-те години на XX век). (Трето допълнено издание). В. Търново, 2011, Издателство "Фабер", 704 стр.
  2009 Римокатолицизмът сред православните народи на Балканите. В. Търново, 2009, Издателство "Фабер", 240 стр.
  2007 Българската православна църква и римокатолическите мисии в България (1860 - 30-те години на XX век ). (Допълнено и преработено издание). Шумен, 2007, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 515 стр.
  2006 Софийско-Пловдивският викариат под управлението на капуцините (1841-1941), Шумен, 2006, Университетско издателство “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”,208 стр.
  2004 Българската православна църква и Римокатолическите мисии в Северна България и Пиринска Македония (през 20-те и 30-те години на XX век). Шумен, 2004, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 160 стр.
  2004 Пловдивската епархийска църква и римокатолическите мисии в епархията (средата на XIX до 30-те години на XX век. Шумен, 2004, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 175 стр.
  2003 Старозагорската епархия в защита на паравославието (20-те - 30-те години на XX век). Шумен, 2003, Университетко издателство "Епископ Константин Преславски, 150 стр.
  2002 Католическата пропаганда в Сливенска епархия (20-те - 30-те години на XX век). Шумен, 2002, Издателство "Антос", 152 стр.
  1998 Мисията на пасионистите в Никополската епархия. София, 1998, Издателство "Лик", 160 стр.
  1998 La sede episcopale cattolica di Sofia e Filippopoli tra la fine del 1847 e la prima meta del secolo XX. Sofia, 1998, Tipografica "Lik", 150 pp.
  2021 Католическата пропаганда в България по време на Втората световна война (1935–1945). - В: ИСТОРИЯТА НА ПСИХОЛОГИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА: МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА. Велико Търново, 2021, с. 149-170.
  2019 Ваташки, Р. Католическата пропаганда в Стара Загора края на XIX - 30-те години на XX век). – В: Историческото наследство на Стара Загора, Тракия и Балканите. Стара Загора, 2019, с. 69-81. ISSN2683-0000.
  2019 Ваташки, Р. Нови документи за откраднатия сборник с проповеди на архимандрит проф. Павел (Стефанов). – В: Архимандрит проф. Павел Стефанов. Автобиографични бележки. Шумен, 2019, с. 135-150. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-619-201-352-3.
  2018 Ваташки, Р. Родоските съвещания (1961, 1963-1964) като предтеча на великият и свят събор на Православната църква в Крит (19-26 юни 2016 г.). – В: Историки, Т. 11, Велико Търново, 2018, с. 287-300.
  2018 Ваташки, Р. Икуменическата конференция във Вермонд (Холандия) като етап от подготовката на Втория ватикански събор (1962-1965). – В: Сецесион & Компаративистика (Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева, Киев – София, 2019, с..265-279. ISBN 978-619-7221-12-1.
  2017 2017 г. Българската православна църква и Вторият ватикански събор (1962-1965 г.). - В: Исторически преглед, кн. 1-2, С., 2016, с. 51-59
  2017 2017 г. Кореспонденцията на българския патриарх Кирил с професор Джорджо Нуриджани по време на Втория ватикански събор (1962-1965 г.). - В: Епископ-Константинови четения, Т. 22, Шумен, 2016, с. с. 139-143.
  2016 Отношенията между БПЦ и Римокатолическата църква преди Четвъртата сесия на Втория ватикански събор. – В: МУЛТИКУЛТУРНИЯТ ЧОВЕК – Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена), С., 2016, Т. 2., с. 389-401.
  2015 Митрополит Методий Кусев и полските възкресенци в Стара Загора. – В: Сборник „Полша и поляците в новата българска история (средата на XIX – средата на ХХ век)“. Материали от Международна научна конференция, проведена на 20-21 март 2014 г. в София. Известия на Института за исторически изследвания, Т. XXXII, С., 2015, с. 110-121.
  2015 Плагиатството като насилие върху науката. – В: Сборник с доклади, изнесени на кръглата маса”ПЛАГИАТСТВОТО В НАУКАТА”, организирана от Комисията по етика към Съюза на учените в България и проведена през м. ноември 2014 г., С, 2015, с. 38-44.
  2015 Attempts of the Holy See to invite local Eastern Orthodox Churches to participate in the work of the Second Vatican Council. STUDIA ACADEMICA SUMENENSIA. CHRISTIANITY IN SOUTHEASTERN EUROPE (CIVILIZATIONAL AND POLITICAL PERSPECTIVE) edited by Biser Georgiev, Rumen Vatashki and Ivo Topalilov, Vol. 2, Shumen, 2015, pp. 155-168
  2014 Опити на Ватикана да покани Вселенската патриаршия за участие в работата на Втория ватикански събор. - В: Любословие, кн.14, Шумен, 2014, с. 227-234
  2013 Епископ Викенти Пеев - възпитаник на Ориенталския капуцински институт. - В: Юбилеен сборник в чест на доц.д-р Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност "Теология" в Шуменския университет. Шумен, 2013, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Научен център "Преславска книжовна школа", с. 277-291.
  2013 Доц. д-р Ангел Кръстев на 60 години. - В: Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност "Теология" в Шуменския университет. Шумен, 2013, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Научен център "Преславска книжовна школа", с.11-13.
  2013 Архимандрит Йоан Николов като наблюдател на Четвъртата сесия на Втория ватикански събор (14.IX - 8.XII.1965 г.). - В: Любословия, кн. 13, Шумен, 2013, стр. 218-228.
  2012 Отношението на Светия Синод на Българската православна църква към римокатолическата пропаганда през 20-те и 30-те години на ХХ век. - В: Епископ-Константинови четения, Т. 17, Шумен, 2011, с. 3-12.
  2011 Действия на Св. Синод на Българската православна църква за ограничаване на римокатолическата пропаганда в страната през 20-те - 30-те години на XX век. - В: Трудове на катедра Теология, Т. 1, Пловдив, 2011. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", с. 67-74.
  2011 Митрополит Иларион Сливенски (1922-1939) като защитник на православието. - В: Девети "Светиниколаевски православни образователни четения 4 - 5 декември 2010 г.", Бургас, 2011, с. 39-53.
  2007 Установяване на апостолически делегати в България и тяхното отношение към мисията на капуцините.- В : Реформацията - история и съвременни измерения. Нов Български университет, София, 2007, с. 125-141
  2005 Българската православна църква и римокатолическите училища в Софийско - Пловдивската епархия през 20-те и 30-те години на ХХ век. - Междуетнически контакти Изток - Запад - интеркултурна комуникация, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005, с. 265-274
  2004 Нов поглед върху мисията на архиепископ Ронкали в България (1925-1934 г.) - Трудове на катедрите по история и богословие на ШУ "Епископ Константин Преславски" в чест на 75-годишнината на видния църковен историк проф.д.т.н. Тодор Събев. Т. 8, C., 2004, с. 254-363
  2003 Създаване на унитската енория в Свиленград. - В: "Християнската традиция и царската институция в българската култура". Велико Търново, 2003, с. 242-246
  2003 За униатската енория в град Казанлък. - В: Епископ-Константинови четания, кн. 8. Шумен, 2003, с. 490-495
  2002 Нови документи за историята на католическото проникване в гр. Шумен и с. Царев брод, Шуменско. - Златоструй, кн. 6, Шумен, 2002, с. 111-113.
  2002 Създаването на православната енория в с. Ендже (Царев Брод), Шуменско.- В: Юбилеен сборник "Васил Друмев – митрополит Клемент Търновски", Шумен, 2002, с. 77-82.
  2001 Социализмът според философията на Н. Бердяев. - "Епископ-Константинови четения". Т. 4-5, Шумен, 2001, с. 179-183.
  2001 I Bulgari al Pontificio istituto orientale. - Трудове на катедрите по история и богословие, Шумен, 2001, kn. 4, с. 258-265
  1999 Пасионистите в България. - Български месечник, София, 1999, бр. 9, с. 174-180
  1999 Нови документи за пасионистката мисия в България. - Трудове на катедрите по история и богословие. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Т. 3, Шумен, 1999, с. 153-163.
  1998 Българи в Папския институт за Изтока. - Трудове на катедрите по история и богословие. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Т. 2, 1998, с.189-195
  1998 Беседа. - Демократически преглед, София, 1998, есен, кн. 37, с. 392-395
  1998 Патриарх Евтимий и литургическата реформа в България през ХІV век. - Трудове на катедрите по история и богословие. кн.2, Шумен, 1998, с. 143-153
  1998 Францисканската мисия в България 1245-1595. - "Преславска книжовна школа". Т. 3. Шумен, 1998, с. 233-238.
  2018 „Католическата пропаганда в Старозагорска епархия (края на XIX до 30-те години на XX век)”. – В: Национална конференция „Историческото наследство на Стара Загора, Тракия и Балканите”, 2 ноември 2018 г. Регионална библиотека „Захарий Княжески” в Стара Загора.
  2018 „Католическата пропаганда в България по време на Втората световна война (1939-1945)”. – В: Първа международна научна конференция „История на психологията по време на Втората световна война”: методология и практика”, 30 – 31 октомври 2018 г., Велико Търново.
  2017 „Нови документи за откраднатия сборник с проповеди на архимандрит проф. Павел (Стефанов). – В: Научна конференция на тема „НАУКА И ЛЪЖЕНАУКА – БОРБА В ИМЕТО НА ИСТИНАТА”, 23 ноември 2017 г. (Големия салон на БАН).
  2017 „Родоските съвещания като предтеча на великият и свят събор на Православната църква в Крит (19-26 юни 2016 г.)”. – В: Международна научна конференция „Война и общество”, Шумен, 2-3 ноември 2017 г.
  2016 Отношенията между Българската православна църква и Вселенската патриаршия (1953-1963). Международна конференция "25 години специалност Теология в ШУ", 9 - 10 декември 2016 г.
  2016 "Нови документи за сборника с проповеди на архим. Павел (Стефанов)", Шести академични Рождественски четения (19 декември 2016 г.)
  2015 „Св. Райко Шуменски – мъченик за вярата българска”; Кръгла маса на тема „Пролетни празници на духовността”, организирана в рамките на студентско-преподавателския семинар на Катедрата по теология при ФХН на 28 май (четвъртък) в зала 309.
  2020 Ваташки, Р. Вторият ватикански събор в контекста на междуцърковния диалог. Шумен, 2020, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“,. ISBN 978-619-201-380-6, (150 стр.)
  2020 Ваташки, Румен. Униатската пропаганда сред българите (IX – средата на XX век. Шумен, 2020, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“,. ISBN 978-619-201-379-0, 150 стр.
  2019 Съставител, редактор и спомоществовател съм на книгата на архимандрит архимандрит проф. Павел (Стефанов) „Автобиографични бележки”. Шумен, 2019, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-619-201-352-3, (160 стр.)
  2016 Архимандрит Павел (Стефанов). Качества на кандидатите за свещенослужители според Библията, православните канони и българското църковно право. Шумен, 2016, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 124 стр. (Румен Ваташки е съставител, автор на предговора към книгата, рецензент и научен редактор).
  2015 Архимандрит проф. д-р Павел (Стефанов). Сборник неделни омилетични размисли. (Румен Ваташки е отговорен редактор, съставител и автор на предговора към книгата (с.27-97). С., 2015, Издателство \"Образование и наука, 264 стр.
  2014 Архимандрит Методий (Жерев). Дванадесетте апостоли Христови и върховната власт в Църквата (Румен Ваташки автор на ПРЕДГОВОРА към книгата (с. 7-60). София, 2014, Издателство "Образование и наука", 288 стр.
  2018 Българската православна църква и римокатолическите мисии в България (1860 - 30-те години на XX век ). (Допълнено и преработено издание). Шумен, 2007, ISBN-10: 954-577-390-1 ISBN-13: 978-954-577-390-7. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 515 стр. Цитирано в: Радослав Мишев, Конфесионалният фактор в Балканската политика на Австро-Унгария XIX и началото на XX век 1878-1918. – В: Сборник Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през 19-21 век, Т. 1, Велико Търново, 2018, Университетско издателство „Св, св. Кирил и Методий, ISBN 978-619-208-160-7, с. 97, 107.
  2017 Римокатолицизмът сред православните народи на Балканите. В. Търново, 2009, ISBN: 978-954-400-041-7, Цитирано в: Магдалена Стефанова Абаджиева-Йорданова. Павликянската книжнина от XVIII век в историята на българския език (Дисертация). С., 2017, с. 41.
  2017 .Римокатолицизмът сред православните народи на Балканите. В. Търново, 2009, ISBN: 978-954-400-041-7, Издателство "Фабер", 240 стр. Цитирано в: Магдалена Абаджиева.Предпоставки за възникването на литературата на българите католици на новобългарски език през XVIII век. – Във: Вяра и култ. Годишник на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”. Кн. 15, С., 2017, ISSN 1311-493X, с. 221-230.
  2017 Българската православна църква и римокатолическите мисии в България (1860 - 30-те години на XX век ). (Допълнено и преработено издание). Шумен, 2007, ISBN-10: 954-577-390-1 ISBN-13: 978-954-577-390-7. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 515 стр. Цитирано в: Магдалена Абаджиева.Предпоставки за възникването на литературата на българите католици на новобългарски език през XVIII век. – Във: Вяра и култ. Годишник на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”. Кн. 15, С., 2017, ISSN 1311-493X, с. 221-230.
  2016 Българската православна църква и римокатолическите мисии в България (1860 - 30-те години на XX век). Шумен, 2005. ISBN: 954-577-276-X. Цитирано в: Стефанов, Павел. Качествата на кандидатите за свещенослужители според Библията, православните канони и българското църковно право. Шумен, 2016, ISBN 978-619-201-133-8, с. 103.
  2016 Българската православна църква и римокатолическите мисии в България (1860 - 30-те години на XX век). Шумен, 2005. ISBN: 954-577-276-X. Цитирано в: Стефанов, Павел. Качествата на кандидатите за свещенослужители според Библията, православните канони и българското църковно право. Шумен, 2016, ISBN 978-619-201-133-8, с. 103.
  2016 Българската православна църква и Вторият ватикански събор (1962-1965). Велико Търново. 2014, ISBN: 978-619-00-0048-8, Издателство "Фабер", 280 стр. Цитирано в: Пламен Иванов. Догматът за главенство и непогрешимост на римския първосвещеник в контекста на Втория ватикански събор. – В: Годишник на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”, Т. XXII A, Шумен, 2016, ISSN 1311-7300, с. 152
  2016 Българската православна църква и Вторият ватикански събор (1962-1965). Велико Търново. 2014, ISBN: 978-619-00-0048-8, Издателство "Фабер", 280 стр. Цитирано в: Росица Ангелова. Петдесятната църква в България (1920-1949). Велико Търново, 2016, ISBN 978-619-00-0405-9, с. 7.
  2016 Мисията на пасионистите в Никополската епархи, София, 1998, Издателство „Лик” Цитирано в: Раймонд Детрез. Фламандски мисионери за българите католици през 1920 и 1930-те години. – В: журнал „Българска етнография”, изд. Институт за етнология и фолклористика – Българска академия на науките. София, 2015, Т. 42, с. 261-273.
  2015 • 6.Българската православна църква и римокатолическите мисии в България (1860 - 30-те години на XX век). Шумен, 2005. ISBN: 954-577-276-X. Цитирано в: Georgiev, Bisser. Attempt to create a Christian Democratic Parti in Bulgaria at the end of World War I. Studia academica Sumenensia 2, 2015, ISSN 2367-5446, p.58
  2014 Българската православна църква и римокатолическите мисии в България (1860 - 30-те години на XX век). Шумен, 2005. ISBN: 954-577-276-X. Цитирано в: Раймонд Детрез. Нидерландскоезични извори за историята на България: Спомените на отец Юлиан Хендрикс за българите-католици в Никополската епархия. – В: Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Христо Глушков. Велико Търново, 2014. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” , ISBN 978-954-524-969-3, с. 23.
  2014 Мисията на пасионистите в Никополската епархия. София, 1998, Издателство "Лик”. Цитирано в: Раймонд Детрез. Нидерландскоезични извори за историята на България: Спомените на отец Юлиан Хендрикс за българите-католици в Никополската епархия. – В: Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Христо Глушков. Велико Търново, 2014. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” , ISBN 978-954-524-969-3, с. 21-23, 26-28, 31, 36, 41.
  2013 .Българската православна църква и Римокатолическите мисии в Северна България и Пиринска Македония (през 20-те и 30-те години на XX век). Шумен, 2004, ISBN 954-577-213-1. Цитирано в: Паоло Кортези. Мисионерите- пасионисти в България, сътрудници на монс. Дуванлия в Никополската епархия (1782-1804), ВЯРА И ЗНАНИЕ, Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност Теология в Шуменския университет. Научен център “Преславска книжовна школа”, Шумен, 2013, ISBN 978-954-400-865-9, с. 293.
  2001 Късни кокичета (поетична книга). Шумен, 2001, Издателство "Аксиос", 56 стр.