Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп.  Деляна Тончева Димитрова
  Ст. преп. Деляна Тончева Димитрова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 307

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 К2

  Email: d.dimitrova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: сряда 15.00 ч. - 17.00 ч. К1 каб. 209.; II седмица: вторник 12.00 ч. -14.00 ч. К1 каб. 209.


  Завършен университет, специалност

  Завършва ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", специалност Приложна лингвистика (английски и френски език) 2002 г.

  2006 г. завършва магистратура Английска филология, Лингвистика и превод в Шуменския университет.

  2012 г. завършва магистратура Психология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  СОУ "Йоан Екзарх Български", гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  Заема длъжността "преподавател" 2007 г.

  Заема длъжността "старши преподавател" 2012 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически английски език (у)

  Области на научни интереси

  Когнитивна лингвистика

  Фолклор

  Социална и културна антропология

  Методика на чуждоезиковото обучение

  Участия в проекти

  2010 университетски Проект № РД-05-347/2010 г. на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет- "Чуждоезиковите филологии- перспективи и шансове", ръководител доц. д-р Снежана Бойчева, член на работния екип, завършил.

  2011 университетски Проект № РД-05-167/2011 г. на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет- "Езиците и културите във (взаимо)действие", ръководител доц. д-р Снежана Бойчева, член на работния екип, завършил.

  2012 университетски Проект № РД-05-264/2012 г. на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет- "Език на културата и култура на езика", ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова, член на работния екип, завършил.

  2013 университетски Проект № РД-08-272/2013 г. на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет- "Език – памет – фикция – лъжа“, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова, член на работния екип, завършил.

  2014 университетски Проект № РД-08-271/2014 г. „Език и комуникация в научната и образователната сфера, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова, член на работния екип, завършил.

  2015 университетски Проект № РД-08-318/13.03.2015 г. „Германистиката – вчера, днес и утре“, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова, член на работния екип, завършил.

  2016 университетски Проект № РД-10-440/07.03.2016 г. „Език - литература – медии“, ръководител доц. д-р Нели Митева, член на работния екип, завършил.

  2017 университетски Проект № РД 08-112/06.02.2017 г. „Език, медии, култура във взаимодействие“, ръководител гл. ас. д-р Даниела Кирова, член на работния екип, завършил.

  2018 университетски Проект РД 08-92/ 31.01.2018 г. "Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.", р-л гл. ас. д-р Даниела Кирова, член на работния екип, завършил.

  2019 университетски Проект 19-08-105/01.02.2019 – "Език и комуникация - медиалингвистични измерения"на Катедрата по Германистика при ШУ, р-л преп. д-р Г. Герова, член на работния екип, завършил.

  2020 университетски Проект РД 08-142/05.02.2020 "Интегративни, интеркултурни и интерактивни аспекти на чуждоезиковото обучение" на Катедрата по германистика на ШУ, р-л ст. преп. д-р Аглика Добрева, член на работния екип, завършил.

  2021 университетски Проект № РД-08-97 „Филологиите в дигиталното съвремие – традиции и предизвикателства“; ръководител: ст. преп. д-р Наталия Лечева, член на работния екип, завършил.

  2022 Проект "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", BG05M2OP001-2.016-0002, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, участие като експерт, завършил.

  2023 Проект РД-08-137/24.02.2023 „Дигитален профил на хуманитаристиката – отправни точки и посоки“, р-л доц. д-р Айля Илиязова, член на работния екип, текущ.

  Организационна дейност

  Участие в подготовката и провеждането на КСК