Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Стефан Ненчев Стефанов
  Доц. д-р Стефан Ненчев Стефанов

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 314

  Телефон: 054 830495 вътр. 373 К3

  Email: s.stefanov@shu.bg

  Приемно време: Първа учебна седмица: вторник 11-13 ч.; Втора учебна седмица: вторник 11-13 ч.


  Завършен университет, специалност

  1993 г. – Богословски факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със специалност богословие и квалификация: специалист по богословие, богословско-педагогически и пастирско-богословски профил

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1994 – 2000 г. – църковен служител при храм “Успение Богородично”, гр. София, със следните длъжности: празничен проповедник, отговорник за порядъка и правилното извършване на богослуженията, църковен певец и четец, олтарник.

  Заемани академични длъжности

  2002 г. - зачислен за редовен докторант, държавна поръчка, по християнска социология към катедра “Теология” при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  2003 г. – хоноруван асистент-преподавател

  2009 г. – редовен асистент

  2010 г. - главен асистент

  2013 г. - доцент

  Придобити научни степени

  На 06.11.2007 г. - присъдена от ВАК образователната и научна степен “доктор” по научната специалност Теология (шифър 05.01.17) въз основа на успешно защитен дисертационен труд на тема: “Социалната мисия на Църквата – настояще, предизвикателства, перспективи”

  Водени лекции и/или упражнения

  •ОКС "БАКАЛАВЪР"

  Литургика - лекции и семинарни упражнения

  Омилетика - лекции и семинарни упражнения

  Пастирско богословие - лекции и семинарни упражнения

  Християнско изкуство - лекции

  Християнска социология - лекции

  Богослужение - семинарни упражнения

  Църковнославянско пеене и четене - семинарни упражнения

  Богослужение с църковнославянско пеене и четене - лекции и семинарни упражнения

  Християнско изкуство - лекции

  ИД: Пастирско служение и социалната мисия на църквата

  ИД: Богослужебният типик - история и приложение

  ИД: Съвременни пастрологични аспекти на сектологията

  ИД: Христоцентризмът в раннохристиянското изкуство

  ФД: Богослужебният седмичен кръг

  •ОКС "МАГИСТЪР"

  Евхаристията в древнохристиянското изкуство

  Съвременни аспекти на пастирското служение

  ФД: Богословие на древнохристиянските катакомбни изображения

  •ОКС "МАГИСТЪР"

  Идеи и епохи в християнското изкуство

  Църковни празници и съвремие

  Древни и съвременни богослужебни типици

  Области на научни интереси

  литургика, църковен Типик, църковно пеене, християнско изкуство, християнска социология

  Участия в проекти

  2004-2005 г. – участие в немско-български изследователски проект “Социалната роля на православния свещеник в България и в Югоизточна Европа”, финансиран от Баварския изследователски съюз за Източна и Югоизточна Европа и включващ изследователският екип, съставен от културолози, историци и богослови. Събиране, обобщаване и предоставяне на статистически данни за свещенството от Шуменската духовна околия.

  2006 г. - участие в проект, свързан с БПЦ и римокатолическите мисии в Северна България и Пиринска Македония (20-те и 30-те години на 20 век)

  2007 г. - участие в проект, свързан с организирането и провеждането на международната научна конференция „Християнството в Египет и Синай”

  2010 г. – участие в научен проект на Преславската книжовна школа ”Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим”

  2011 г. – участие в научен проект на Преславската книжовна школа ”Изследване и издаване на паметници, свързани със славянската култура”

  2013 г. - участие в научния проект на катедра ”История и археология”: ”България във война и мир”, с ръководител доц. д-р Росица Ангелова, Вх. № РД-08-277/15.03.2013 г.

  2014 г. - участие в научния проект на катедра ”История и археология”: ”България в европейската култура, наука, образование, религия”, научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх. № РД-08-270/14.03.2014 г.

  2015 г. - участие в научния проект на катедра ”История и археология”: ” България в европейската история, култура, наука, образование и религия” за 2015 г. с научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова. Вх. № РД-08-321/13.03.2015 г.

  2016 г. - участие в проект ”Непознати приятели - познати неприятели”, научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова. Вх. № РД-08-122.

  2017 г. - Участие в проект „Война и общество“ с научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх. № РД - 08-113/06.02.2017.

  2018 г. - Участие в проект ”Личността в историята” с научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх.№ - РД-08-156/9.02. 2018.

  2019 г. - „Град и градска култура” научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх. № РД - 08-110/01.02.2019 г.

  2020 г. - Университетски проект ”Митовете в историята” Вх. № РД-08-144/ 5.02.2020 г., научен ръководител проф. д-р Росица Ангелова.

  2021 г. - Университетски проект "Жените в историята" Вх. № РД-08-99/01.02.2021 г., научен ръководител проф. д-р Росица Ангелова

  2022 г. - Университетски проект „Границата”, Вх. №РД-08-141/01.03.2022 г., научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова

  2023 г.- Университетски проект „Забравени/забранени книги", Вх. №РД-08-133/24.02.2023 г., научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова

  Заемани ръководни позиции

  2016-2017 г. - Ръководител на Катедрата по теология на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"

  Организационна дейност

  Курсов ръководител на 1 курс - "Теология"

  •Ръководство на студенти за участие с доклади на Петите студентски и докторантски научни четения „Свети Климент Охридски – мисионер, педагог и писател“ - 12 октомври 2016 г.:

  1.Пламена Енчева (студентка ІІІ курс, сп. Теология) – Иконографията на св. Климент Охридски

  2.Стефан Боянов (студент ІІІ курс, сп. Теология) - Догматически и духовно-нравствени аспекти в творенията на св. Климент Охридски

  3.Кристиян Пенев (студент ІV курс, сп. Теология) – Богослужебна прослава и църковно честване на св. Климент Охридски

  3.Иван Тобиев (студент І курс, сп. Теология) - Гръцки извори за св. Климент Охридски.

  •Ръководство на студенти за участие с доклади на Четвъртите Студентски научни четения „Покръстването на българите – цивилизационен избор“ - 14 октомври 2015 г.:

  1. Пламена Енчева, специалност Теология (IІ курс), с доклад на тема: „Иконографията на св. княз Борис І Покръстител“;

  2. Кристиян Пенев, специалност Теология (ІV курс), с доклад на тема: „Хипотезата за местонахождението на гробницата на св. княз Борис-Михаил в местността „Кирека“ под Мадарските скали“;

  3. Мария Гичева, специалност Теология (ІІІ курс), с доклад на тема: „Св. княз Борис I Покръстител – владетел и монах“.

  •Ръководство на студент за научна публикация за зимен семестър на учебната 2015-2016 г.:

  Кристиян Пенев – ІV курс, Теология

  •Ръководство на студент за научна публикация за летен семестър на учебната 2014-2015 г.:

  Кристиян Пенев – ІІІ курс, Теология

  •Рeцензент на научни публикации на студенти

  за зимен семестър на учебната 2015-2016 г.:

  Александър Александров – ІV курс, Теология

  Росица Йорданова – ІV курс, Теология

  •Рeцензент на научни публикации на студенти

  за зимен семестър на учебната 2014-2015 г.:

  Александър Александров – ІІІ курс, Теология

  Сергей Саркизов – ІІІ курс, Теология

  Росица Йорданова – ІІІ курс, Теология

  Ръководство на студентска семинарна група по Източно църковно пеене за уч. 2015-2016 и 2016-2017 г.

  Ръководство на студентска семинарна група по „Източно църковно пеене“, в която участват студенти от специалност „Теология“ (1-4 курс) за уч. 2019-2020, уч. 2020-2021 и уч. 2021-2022 г.

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България - клон Шумен

  Научен център за православна култура и изкуства “Свети Архангел Михаил” към ФХН на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"

  Славянско дружество "Васил Друмев" - гр. Шумен

  Collegium Biblicum Bulgaricum