Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Стефан Ненчев Стефанов
  Доц. д-р Стефан Ненчев Стефанов

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 314

  Телефон: 054 830495 вътр. 373 К3

  Email: s.stefanov@shu.bg

  Приемно време: Първа учебна седмица: вторник 11-13 ч.; Втора учебна седмица: вторник 11-13 ч.


  2006 Социалната мисия на Църквата – настояще, предизвикателства, перспективи. София, 2006, 239 стандартни компютърни страници.
  2012 Евхаристията в катакомбното изкуство - образци, приемственост, литургически аспекти. Издателство „Тола“. София, 2012, 472 печатни страници. ISBN 978-954-92990-1-4
  2008 Социалната мисия на Българската православна църква. Издателство „Аксиос“. Шумен, 2008, 223 печатни страници. ISBN 978-954-310-031-6
  2013 Жертвоприношението на Авраам в сакралните текстове и в раннохристиянското изкуство. Издателство „Тола-Живка Гинчева“. София, 2013, 64 печатни страници. ISBN 978-954-92990-2-1
  2013 Литургийните антифони в богослужебната практика на Българската православна църква (литургическо изследване). Издателство „Тола-Живка Гинчева“. София, 2013, 62 печатни страници. ISBN 978-954-92990-3-8
  2013 Господнята молитва в богослужебно-евхаристиен аспект. С оглед на четвъртото прошение: „насъщния ни хляб дай ни днес" (Мат. 6:11). Издателство „Тола-Живка Гинчева“. София, 2013, 55 печатни страници. ISBN 978-954-92990-4-5
  2011 За светите мощи (догматически, богослужебни и духовно-нравствени аспекти). Издателство "Тола". София, 2011, 64 печатни страници. ISBN 978-954-92579-4-6
  2023 Стефанов, С. Църковнославянските служби на св. св. Кирил и Методий в съвременното богослужение (богословско-литургически аспекти). – В: Юбилеен научен сборник, посветен на 60 годишнината на проф. д.теол.н. Румен Ваташки. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2023, с. 87-105.
  2023 Стефанов, С. Аспекти на съвременното богослужебно честване на св. св. Кирил и Методий. – В: Мисъл, Слово, Текст. Том 9 (14).Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. Пловдив, 2023, с.131-145, ISSN 2815-2816
  2014 Монографията „Християнството и войната“ (1943 г. ) от Борис Попов – богословски и духовно-нравствени аспекти (По случай 70 години от издаването на съчинението). – В: Историкии (сборник с научни доклади). Издателство „Фабер“. Велико Търново, 2014, с. 323-335. ISBN 978-619-00-0150-8
  2013 Ектенията на оглашените – между традицията и съвременността. - Във: „Вяра и знание” (Юбилеен сборник в чест на 60 –годишнината на проф. А. Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност „Теология” в Шуменския университет). Издателство „Фабер“. Шумен, 2013, с. 211-223, ISBN 978-954-400-865-9
  2013 Църковно-богослужебният Всекидневник, издаден през 1943 година, и отразените в него особености на българската богослужебна практика (по случай 70 години от отпечатване на изданието). – В: Сборник научни трудове, представени на научната конференция с международно участие: „Етнопсихолингвистични и социолингвистични ключови проблеми аспекти на езика на медиите в България”, проведена в Бургаския свободен университет на 14-15 юни. Бургас, 2013, с. 212-219, ISBN 978-954-9370-93-5
  2013 Нестинарството. – В: Прозорец, № 2, 2013, с. 14-17, ISSN 1311-9893
  2012 Библейският деветдесети псалом в богослужебен и духовно-нравствен аспект. – В: 40 години Шуменски университет 1971-2011 (Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2012, с. 686-693, ISBN 978-954-577-604-5
  2011 „Френската сватба” в Шумен през 1875 в църковно-правен и пастрологичен аспект (с оглед на съвременни аналози). – В: „Девети Светиниколаевски православни образователни четения”, проведени на 04-05 декември 2010 г. в Бургас. (Сборник с доклади и съобщения). Издателство „Димант”. Бургас, 2011, с. 233-249, ISSN 1313-9541
  2011 Богослужението в българската армия – традиции и приемственост. – В: Сборник научни трудове, представени на Международната научна конференция: „Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения”, проведена в Бургаския свободен университет (24-25 юни). Т. ІV. Бургас, 2011, с. 135-142, ISBN 978-954-9370-81-2
  2011 Църковната служба на св. св. Кирил и Методий – богослужебни и духовно-нравствени аспекти. - В: Съвременна хуманитаристика (Издание на Центъра по хуманитарни науки – Бургаски свободен университет), № 2, 2011, с. 67-77, ISSN 1313-9924
  2011 Библейският Каин в светоотеческата и богослужебната традиция. - В: Сборник с доклади от семинари на Библейски колегиум, проведени в гр. Несебър, декември 2009 и 2010 г. София, 2011, с. 318-329, ISBN 978-954-400-617-4
  2011 Православно-етическият възглед за войната и въоръжените конфликти през призмата на светоотеческата традиция и съвременни авторитетни документи. - В: Сборник научни трудове, представени на Майските четения „Дни на науката 2011”, проведени във Великотърновския университет на 27 май 2011 г. Т. I, Велико Търново, 2011, с. 116-125, ISSN 1314-2283
  2011 Църковнославянските служби на преподобни Наум Охридски в контекста на съвременния му богослужебен култ. - В: Сборник научни трудове, представени на Майските четения „Дни на науката 2011”, проведени във Великотърновския университет на 27 май 2011 г. Т. I, Велико Търново, 2011, с. 108-115, ISSN 1314-2283
  2010 Великият покаен канон на св. Андрей Критски в съвременното богослужение. - В: Представи за българския литературен канон”. - В: Сборник научни трудове, представени на конференция, проведена на 26 ноември в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Велико Търново, 2010, с. 89-98
  2010 Нестинарски култови сгради и свещени места – опит за православна визия (в помощ на теренните проучвания на православните краеведи). – В: Сборник научни трудове, представени на “Осмите Светиниколаевски православни образователни четения”, проведени на 04-05 декември в Бургас. Бургас, 2010, с. 259-278
  2009 Отражение на тайнството Евхаристия върху иконографията на олтара на православния храм. - В: Епископ-Константинови четения. Т. 14, Шумен, 2009, с. 153-160
  2007 Енорийската общност и разгръщане на социалната дейност на енорийско ниво – перспективен поглед. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 10, Ч. 2, Шумен, 2007, с. 137-146
  2006 Социалната мисия на Църквата в богословско-теоретичен аспект. – В: Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 9, Шумен, 2006, с. 134-148
  2006 За социалната мисия на Църквата през апостолския век. – В: Проф. дин Тотю Тотев и столицата Велики Преслав (сборник, посветен на 75 години от рождението на проф. дин Тотю Тотев). София, 2006, с. 343-351
  2006 Социалната дейност на Църквата през апостолския век. – В: Сборник научни трудове (конференция на докторанти). Шумен, 2006, с. 99-113.
  2004 Женското служение в контекста на мисията на Църквата в исторически и съвременен аспект. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 9, Шумен, 2004, с. 387-399.
  2004 Нестинарската общност като религиозен феномен и парацърковна структура. – В: Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 7, Шумен, 2004, с. 44-59
  2004 Методът на пластинацията в християнско-етическо осветление. – В: Любословие. Т. 6, Шумен, 2004, с. 217-223
  2003 Подвигът на свети мъченик Райко Шуменски в контекста на българското новомъченичество. – В: Сборник, посветен на 200 години от мъченическата кончина на св. Райко Шуменски. Шумен, 2003, с. 46-52
  2003 Богословски и социално-етични мотиви в житията и църковните служби на българските атонски новомъченици. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 8, Шумен, 2003, с. 415-421
  2020 Доклад: „Светата Четиридесетница и Рождественският постен период – приемственост и паралели“ - Десетите академични Рождественски четения – 16 декември 2020 г.
  2017 Доклад:„Екзархийското църковнославянско издание на Типика в Търново през 1890 г. и българското богослужение“. – Единадесети международен сиппозиум „Търновската книжовна школа – пространствата на паметта“, проведен на 27-29 октомври, гр. Велико Търново.
  2017 Доклад: „Септемврийският метеж през 1923 г. в официални документи на Светия Синод и мемоари на духовници“. - Международна научна конференция „Война и общество”, проведена в гр. Шумен, 2-3 ноември 2017 г.
  2017 Доклад: „Светостта в църковната служба на всички български светии, съставена от епископ Партений Левкийски“. - Международна научна конференция „СЪВРЕМЕННАТА СВЯТОСТ: ИСТОРИЯ, ОБРАЗИ, СИМВОЛИ, ПРАКТИКИ“ (9 и 10 ноември 2017 г. в гр. Пловдив).
  2016 Доклад: „Църковнославянските служби на свети Климент Охридски от йеромонах Калистрат Зографски и от епископ Партений Левкийски“. - Международен симпозиум „КИРИЛО-МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЛИСКА“, проведен на 28-29 октомври 2016 г., гр. Шумен.
  2016 Доклад: „Фрагментни и цялостни богослужебни текстове в Типиците, използавани в богослужебната практика на Българската православна църква“. - XXII-те Епископ Константинови четения, проведени на 19-20 май, 2016 г.
  2016 Пленарен доклад: „25 години катедра специалност „Теология“ “ - Научна конференция с международно участие, посветена на 25-годишния юбилей на специалност “Теология” на ШУ “Епископ Константин Преславски” - 9 декември (петък) 2016 г.
  2016 Доклад: „Месиански предобрази и пророчества от псалмите в богослужението на празника Рождество Христово”- Шестите академични Рождественски четения – 19 декември 2016 г.
  2013 Доклад "Евхаристийните трапези в катакомбената живопис и саркофагната пластика - тенденции и аспекти на приемственост в християнското изкуство". Научна конференция с международно участие на тема: "Съвременни аксиологични аспекти на религията, културата и изкуството", проведена на 28-29 март 2013 г. в гр. София
  2013 Доклад: „Богослужебните указания за празниците на българските светии в църковнославянските цариградски типици от 19 век“. - Десети международен симпозиум на Търновска книжовна школа“, посветен на 50-годишнината на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и на 650-годишнината от успението на преп. Теодосий Търновски (17-19 октомври 2013 г., гр. Велико Търново)
  2013 Доклад: „Църковнославянските служби на св. св. Кирил и Методий в съвременното богослужение (богословско-литургически аспекти)“. - Международен симпозиум „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ И БЪЛГАРСКИЯТ ЗЛАТЕН ВЕК“, посветен на 1120 години от обявяването на Велики Преслав за столица на България. Проведен на 1-3 ноември 2013 г., гр. Велики Преслав
  2012 Доклад „Изразът „насъщният ни хляб дай ни днес“ (Мат. 6:11) от Господнята молитва в паметници на старобългарската книжнина (богословско-екзегетическо осмисляне на различните варианти)“; Международен симпозиум „Българския Златен век“, проведен в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (18-19 май 2012 г.).
  2012 Доклад „Библейските патриарси в катакомбното изкуство – аспекти на приемственост в иконографията и богослужебните текстове”; Библейски семинар „Изходът от Египет”, проведен в кв. Бояна, гр. София на 14-16.12.2012 г.
  2011 Доклад „Библейската книга „Псалми” в контекста на богослужението и употребата й като частно домашно четиво за християните”; Международна конференция „Творец, библиотеки, читатели”, посветена на 130 години от рождението на Стилиян Чилингиров, проведена в Шумен (29.09. – 1.10.2011 г.).
  2011 Доклад „Псалмите в богослужението на Велики петък и Велика събота“; Библейски семинар „Познатата непозната книга Псалтир”, проведен в гр. Несебър на 4-6.12.2011 г.
  2011 Доклад „Рождество Христово в катакомбното изкуство и иконографията“; Втори Рождественски четения, проведени в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” на 20 декември 2011 г.
  2010 Доклад „Църковните проповеди и богословските съчинения на архиепископ Серафим Соболев в духовно-нравствено отношение“; Първи Международен симпозиум „Русское слова на Балканах” (14.10.2010 г.) в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.
  2010 Доклад „Канонични, неканонични и апокрифни книги в контекста на църковно-богослужебната традиция“; Юбилейна конференция, посветена на проф. Донка Петканова, София (17 ноември 2010 г.).
  2010 Доклад „Агиографските категории на светостта в църковното богослужение“; Юбилейна конференция, посветена на проф. Климентина Иванова, София (18 ноември 2010 г.).
  2010 Доклад „Празникът Рождество Христово в съвремието (богослужебни и духовно-нравствени аспекти)“; Първи Рождественски четения, проведени в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” на 17 декември 2010 г.
  2010 Доклад "Отражение на тайнството Евхаристия върху иконографията на олтарите на храмовете в Стария град (Пловдив)"; Научна конференция с международно участие "Християнство, Църква, култура през вековете", Пловдив,19-20 октомври 2010.
  2015 2015 г. – АРХИМАНДРИТ ПРОФ. Д-Р ПАВЕЛ (СТЕФАНОВ) КАТО ПРОПОВЕДНИК – В: Стефанов, П. Сборник неделни омилетични размисли. Издателство „Образование и наука“. София, 2015, с. 14-25.
  2014 Рецензия на електронен модул: Йорданова, Г. Философия на морала (електронно помагало) - 59 компютърни стр.
  2020 Стефанов, Ст. Евхаристията в катакомбното изкуство (образци, приемственост, литургически аспекти). София: Изд. „Тола“, 2013. Цитирано в: Тодорова-Енчева, Р. Символ и значение: Концептът за Божията слава в късновизантийската иконография. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2020. ISBN 978-619-201-418-6, с. 121.
  2020 Стефанов, Ст. Евхаристията в катакомбното изкуство (образци, приемственост, литургически аспекти). София: Изд. „Тола“, 2013. Цитирано в: Иванов, И. Евхаристията – Misterium fidei – misterium vitae (Литургическо изследване). Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София, 2020, ISBN 978-954-07-4888-7, с. 245.
  2019 Стефанов, Ст. Социалната мисия на Българската православна църква. Шумен: Аксиос, 2008. Цитирано в: Киров, А. Изгнаници клети, отломка нищожна от винаги храбър народ мъченик. – Литермедия, - http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=283 - 2019 г.
  2019 Стефанов, Ст. Евхаристията в катакомбното изкуство (образци, приемственост, литургически аспекти). София: Изд. „Тола“, 2013. Цитирано в: Киров, А. Изгнаници клети, отломка нищожна от винаги храбър народ мъченик. – Литермедия, - http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=283 - 2019 г.
  2019 Стефанов, С. Евхаристията в катакомбното изкуство - образци, приемственост, литургически аспекти. Издателство „Тола“. София, 2012. Цитирано във: Василев, В. Философия на некролога. Международен филологически колегиум „Слово и общество“. Т. 1. Издателство на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, 2019. ISВN 978-619-201-343-1 https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/slovo-obshtestvo/Slovo-i-obshtestvo_1.pdf, с. 243
  2019 Стефанов, Ст. Социалната мисия на Българската православна църква. Шумен: Аксиос, 2008. Цитирано в: Киров, А. Изгнаници клети, отломка нищожна от винаги храбър народ мъченик. – http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=283, с. 9
  2019 Стефанов, Ст. Евхаристията в катакомбното изкуство (образци, приемственост, литургически аспекти). София: Изд. „Тола“, 2013. Цитирано в: Киров, А. Изгнаници клети, отломка нищожна от винаги храбър народ мъченик. – http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=283, с. 9.
  2019 Стефанов, Ст. Нестинарството – езическа ритуалност и болна мистика. Опит за православна визия. - pravoslavieto.com/inoverie/nestinarstvo/nestinarstvoto.htm (2005 г.). Цитирано в: Мазова, Т. Етноложки феномени от Странджа: Нестинарство и бял кукер (историографски преглед) - http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=287, с. 8.
  2019 Стефанов, Ст. Социалната мисия на Българската православна църква. Издателство „Аксиос“. Шумен, 2008. Цитирано в: Попиванов, Г. Тонева, В., Мутафчийски, В. Военномедицинският опит и служението на ближния. Приносът към възпитанието на децата в енорийските центрове в цивилна обстановка. INTERNATIONAL CONFERENCE \"TESTIMONY, MINISTRY AND WORSHIP OF THE CHURCH\". At: Sofia, 12-13 November, 2019, с. 15. https://www.researchgate.net/publication/ 348266152_The_influence_of_the_experience_from_ military_medical_missions_on_the_civilian_pastoral_care _and_education_of_the_children_at_the_Sunday_Church_Schools
  2019 Стефанов, Ст. Социалната мисия на Българската православна църква. Издателство „Аксиос“. Шумен, 2008. Цитирано в: Попиванов, Г. Тонева, В., Мутафчийски, В. Военномедицинският опит и служението на ближния. Приносът към възпитанието на децата в енорийските центрове в цивилна обстановка. INTERNATIONAL CONFERENCE \"TESTIMONY, MINISTRY AND WORSHIP OF THE CHURCH\". At: Sofia, 12-13 November, 2019, с. 15. https://www.researchgate.net/publication/ 348266152_The_influence_of_the_experience_from_ military_medical_missions_on_the_civilian_pastoral_care _and_education_of_the_children_at_the_Sunday_Church_Schools
  2018 Стефанов, Ст. Евхаристията в катакомбното изкуство (образци, приемственост, литургически аспекти). София: Изд. „Тола“, 2013. Цитирано в: Атанасова, Г. Християнското изкуство в римските катакомби. – В: Православие – традиция и съвременност. Т. 4. Издателство „Студио 18“. Пловдив, 2018., ISBN: 978-619-7249-35-4, с. 60 - https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36820914&pf=1
  2015 Стефанов, Ст. Социалната мисия на Българската православна църква. Шумен: Аксиос, 2008. Цитирано във: Ваташки, А. Църквата, православният християнин и социалната дейност. - https://prespanski.wordpress.com/category/ -14.08.2015 г. - (Бележка 9 – след края на статията)
  2015 Стефанов, Ст. Евхаристията в катакомбното изкуство (образци, приемственост, литургически аспекти). София: Изд. „Тола“, 2013. Цитирано в Илиева, Т. Богословски термини в съчинението „За серафимите“ от книга „Маргарит“ на св. Йоан Златоуст в превод на Дионисий Дивни. – Проглас. Филологическо списание. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2015, № 1, с. 58. - https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=574395
  2015 Стефанов, Ст. Социалната мисия на Българската православна църква. Шумен: Аксиос, 2008. Цитирано във: Ваташки, А. Църквата, православният християнин и социалната дейност. - https://prespanski.wordpress.com/category/ -14.06.2015 г. - (Бележка 9 – след края на статията)
  2013 Стефанов, Ст. За светите мощи (догматически, богослужебни и духовно-нравствени аспекти). София: Тола, 2011.Цитирано в: Йорданова, Г. Кратък наръчник по християнска етика. Част І (елекронно помагало). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2013, с. 9, ISBN 978-954-577-679-3 - http://shu.bg/tadmin/upload/storage/587.pdf
  2013 Стефанов, Ст. Социалната мисия на Българската православна църква. Шумен: Аксиос, 2008. Цитирано в: Янев, И. Пастирски грижи за младите хора в риск. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен доктор. Научен ръководител: проф. д-р Божидар Андонов (защитена успешно на 3.06.2013 г.), с. 97, с. 136, с. 235, с. 236.
  2013 Стефанов, Ст. За светите мощи (догматически, богослужебни и духовно-нравствени аспекти). София: Тола, 2011. Цитирано в: Йорданова, Г. Кратък наръчник по християнска етика. Част І (елекронно помагало). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2013, с. 9, ISBN 978-954-577-679-3 https://www.shu.bg/faculties-fhn/teachers/?faculties=fhn&teacherId=184&publications
  2013 Стефанов, Ст. Социалната мисия на Българската православна църква. Шумен: Аксиос, 2008. Цитирано в: Янев, И. Пастирски грижи за деца и млади хора в риск в Древната църква. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор“. Научен ръководител: проф. д-р Божидар Андонов (защитена успешно на 3.06.2013 г.), с. 97, с. 136, с. 235, с. 236.
  2012 Стефанов, Ст. Социалната мисия на Българската православна църква. Шумен: Аксиос, 2008. Цитирано в: Янев, И. Пастирски грижи за деца и млади хора в риск в Древната църква. - http://bg-orthodox-theology.blogspot.com/ (Бележка 10 – след края на статията)
  2012 Стефанов, Ст. Нестинарството – езическа ритуалност и болна мистика. Опит за православна визия. - pravoslavieto.com/inoverie/nestinarstvo/nestinarstvoto.htm (2005 г.) Цитирано в: Висарион (Зографски), йеромонах, Йоан (Филипов), йеромонах. Суеверия сред днешните християни. Издава манастир „Свети вмчк Георги Зограф“, Атон, 2012, ISBN 978-954-770-385-8, с. 80-94.
  2012 Стефанов, Ст. Социалната мисия на Българската православна църква. Шумен: Аксиос, 2008. Цитирано в: Янев, И. Пастирските грижи за деца и млади хора в риск в Древната църква. – В: Богословска мисъл (Докторантски изследвания), № 1-2, 2011, с. 43, ISSN 1310-7909
  2012 Стефанов, Ст. Нестинарството – езическа ритуалност и болна мистика. Опит за православна визия. - pravoslavieto.com/inoverie/nestinarstvo/nestinarstvoto.htm (2005 г.) Цитирано във: Висарион (Зографски), йеромонах, Йоан (Филипов), йеромонах. Суеверия сред днешните християни. Издава манастир „Свети вмчк Георги Зограф“, Атон, 2012, ISBN 978-954-770-385-8, с. 80.
  2012 Нестинарството – болна мистика и езическа ритуалност - http://www.budiveren.com/index.php?option=com_content&view=article&id=671:2012-06-10-21-14-29&catid=54:2010-06-04-20-22-35&Itemid=91 (10 Юни 2012г.)
  2004 Нестинарството – култ и духовна същност. - Църковен вестник, № 12, с. 8, 2004.
  2004 210 години от началото на православното благовестие в Северна Америка. - Църковен вестник, № 18, 2004, с. 5
  2003 Богослужебният типик на Църквата. - Църковен вестник, № 11, 2003 с. 6.
  2003 Преподобни Паисий Величковски и неговото “Добротолюбие”. - Църковен вестник, № 21, 2003.
  2003 Някои пояснения относно записването на имена за Св. Литургия. – Църковен вестник, № 14, 2003, с. 6.
  2003 За земните поклони по време на богослужение в храма. – Църковен вестник, № 15, 2003, с. 6.