Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Ася Лазарова Атанасова
  Доц. д-р Ася Лазарова Атанасова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр. 375 К1

  Email: a.atanasova@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица: вторник от 11.00 до 13.00. Втора седмича: вторник от 11.00 до 13.00.


  Завършен университет, специалност

  2003-2005 Магистър по Публична администрация Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методи"

  1996-2001 Магистър по Български език и история ШУ“Епископ Константин Преславски”

  Заемани академични длъжности

  2009 - асистент

  2017 г. – доцент

  Придобити научни степени

  2009 - доктор по Нова и най-нова обща история

  2017 г. – доцент

  Водени лекции и/или упражнения

  История на Русия - лекции и упражнения

  Съвременна обща история - лекции и упражнения

  Революциите в Русия ХХ век

  Русия: от тоталитаризъм към демокрация

  Области на научни интереси

  Политическа история на Русия кр. XIX - н. XX век

  Революциите в Русия ХХ век

  Русия от тоталитаризъм към демокрация

  Специализации

  2008 г. Москва, Ивановград.

  Участия в проекти

  1. Проект BG05M20P001-2.013-0001 „Студентски практики-фаза 2“ (2020-2023)

  2. Митовете в историята. Ръководител: проф. д-р Р. Ангелова РД-08-144/05.02.2020 г.

  3. Град и градска култура. Ръководител: проф. д-р Р. Ангелова РД-08-110/01.02.2019 г.